Home About Browse Search
Svenska


Storgärd, Johan, 2018. Öppen innovationsmodell för samarbete mellan företag och universitet. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
467kB

Abstract

Öppen innovation är ett trendord som uppkommit i världen av entreprenörer, denna trend kan spåras till Henry Chesbourgh som ”myntade” begreppet. Innovation är nå-got som driver en organisations forsknings- och utvecklingsavdelning att utveckla produkter eller affärsidéer. Tanken med öppen innovation är att öppna upp organisat-ionen mot relativt okända parter för att tillsammans driva forsknings- och utveckl-ingsprojekt. Genom att öppna upp sitt företag skapas möjligheter att samarbeta med parter som annars inte skulle tillfrågas, och på så vis kunna lösa problem inom den egna organisationen som det annars saknar resurser eller kunskap för att lösa själv.

Studiens syfte var att undersöka hur en öppen innovationsmodell för ett företag skulle kunna se ut, i samarbete med jägmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversi-tet(SLU), samt se hur andra företag/organisationers nyttjar öppen innovation. Bak-grundsinformationen för modellen samlades in med ett teoretiskt ramverk samt inter-vjustudier. Även redan existerande samarbeten mellan SDC (Skogsdatacentralen) och universitetet nyttjades i modellen. Resultatet visade att andra organisationer nytt-jar öppen innovation som ett komplement till deras interna forskning och utveckling (F&U) genom att söka rätt på potentiella partners genom företag som agerar som intermediärer. Studien visade också att nyttjandet av öppen innovation ger högre chans till framgång än den traditionella stängda innovationsmetoden. Öppen innovat-ion visade sig vara en bra metod att jobba mot studenter för ett företag som strävar efter marknadsföring och utveckling. Studenter är en god källa till innovativa idéer samt att projekt med studenter kräver förhållandevis lite resurser av organisationen.

,

Open innovation is a trend word that emerged in the world of entrepreneurs, this trend can be traced to Henry Chesbourgh who "coined" the term. Innovation drives the organization's research and development departments whose goal is the development of the organization's products or business ideas. The idea behind open innovation is to expose the internal information from the organization to relatively “unknown” par-ties to collectively pursue research and development projects. Exposing the organi-sation’s internal information to the other party creates an opportunity to solve prob-lems which otherwise would demand knowledge which the organisation does not have or cost too much resources.

This study purpose was to create an open innovation model for a company which would help the company collaborate with students to develop new ideas for better utilization of the information flow in the forest industry. The second purpose was to study how other corporations used open innovation. The model was created to coop-erate with the student program of Master in science of forestry, in the Swedish Uni-versity of Agriculture Science (SLU). Background information for the model was gathered by interview study and a theoretical framework, the model also used already existing collaboration between a company (SDC) and the university. The result showed that other organizations used open innovation as a complement to their re-search and development departments, who worked by finding potential partner trough companies that work as intermediators. The study shows that projects driven by open innovation methods are more likely to succeed than the more traditional closed inno-vation methods. This study showed that students are a good source for innovative ideas and student projects do not require so many resources from the company.

Main title:Öppen innovationsmodell för samarbete mellan företag och universitet
Authors:Storgärd, Johan
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2018:10
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:studentutveckling, IDEF0, processutveckling, informationsflöde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10148
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10148
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 11:14
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:42

Repository Staff Only: item control page