Home About Browse Search
Svenska


Vesterlund, Frida, 2016. Kartläggning av överlappande arbetsmoment vid slutavverkning med drivarprototypen Komatsu X19. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Examensarbetet består av en kvantitativ del, en tidsstudie av drivarprototypen Komatsu X19 med funktion för snabbyte av skördaraggregat och grip, och en kvalitativ del, en intervju av de två förare som körde drivaren. Kranarbete var den arbetskategori som utfördes i störst utsträckning under de två studerade lassen med en medelduration på 1 453 s/lass (39 % av den totala tiden). Arbetsmomenten kran ut och kran in hade längst medeldurationer, kran ut utfördes 648 s/lass och kran in 434 s/lass. Under 71,4 % av den produktiva arbetstiden utfördes bara ett arbetsmoment åt gången, som mest utfördes fyra arbetsmoment. Överlapp mellan arbetsmoment, och produktivitetshöjning, skulle kunna ske i högre utsträckning genom utveckling av autonoma funktioner. Lastbärararbetet var arbetskategorin med högst andel överlapp, det utfördes simultant med andra arbetskategorier under 82 % av tiden medan kranarbete skedde simultant med andra kategorier under 55 %. Potentiella tidsbesparingar kunde uppskattas i de avverknings-/lastningscykler och lossningscykler som utfördes. Sammantaget var den uppskattade potentiella tidsbesparingen genom delautomation i avverknings-/lastningscyklerna och lossningscyklerna 5,2 % av totaltiden för lass 1 och 5,5 % för lass 2. I den kvalitativa studien framkom bl.a. vikten av att maskinen skulle bära med sig gripen för att möjliggöra utläggning av massaved över partier med låg bärighet. Även ökad rotationsvidd för hytten, hydraulisk breddning av lastbäraren och en kran med förbättrad rörelsegeometri nära maskinen bedömdes som önskvärt. Ytterligare studier behövs kring automationspotentialen bl.a. när det gäller vilka av förarens arbetsuppgifter som främst bör automatiseras för att förbättra både effektivitet och arbetsmiljö.

,

This report contains a quantitative part, a time study made of the harwarder prototype Komatsu X19 with the possibility to change from grapple head to harvester assembly, and a qualitative part consisting interviews with the two operators driving the machine. Crane operation was the largest operation category during the two studied loads with a mean duration of 1 453 s/load (39 % of the total duration). The work elements crane out and crane in had the longest mean durations, crane out was performed during 648 s/load and crane in 434 s/load. During most of the productive work time, 71.44 %, no overlaps between work elements were performed. However, all of the work elements overlapped with another work element at least once during the study. Four work elements were executed simultaneously at the most. Overlaps between work elements could take place more often, which would result in a reduced time consumption per volume of wood harvested and extracted. Load carrier operation was the operation category executed simultaneously with other operation categories during the largest proportion of its total time (82 %). Crane operation was executed simultaneously with other operation categories during 55 % of its total time. Potential time savings were estimated in the executed harvesting-/loading cycles and unloading cycles. The time saving trough automation of some parts in those cycles were estimated to 5.2 % of the total time for load 1 and 5.5 % for load 2. In the qualitative study the importance of carrying the grapple head on the cab to make it possible to place pulpwood on wet areas with low carrying capacity was one of the things discussed. Increased rotation range for the cab, hydraulic widening of the load carrier and improved crane geometry were also some of the improvements pointed out as desirable by the operators. Further studies are warranted to build on to the detail knowledge of harwarder’s work and automation potential to make it possible to draw conclusions about what to automate to improve both work environment and the efficiency.

Main title:Kartläggning av överlappande arbetsmoment vid slutavverkning med drivarprototypen Komatsu X19
Authors:Vesterlund, Frida
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Bergsten, Urban
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2016:15
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:drivning, maskinsystem, drivare, automation, arbetsmetod, drivningskoncept
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5930
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5930
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2016 14:02
Metadata Last Modified:07 Oct 2016 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics