Home About Browse Search
Svenska


Benjaminsson, Filip, 2018. Development of a tool to characterize business models for forestry services. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The Northern Periphery and Arctic (NPA) region is a part of northern Europe with common characteristics of low population density and low economic diversity, but with an abundance of natural resources. The region covers areas in eight countries, of which this study has focused on Sweden, Finland, Great Britain, and Ireland.

Forests constitute a main resource in the region, with potential to create job opportu-nities. In Sweden and Finland, forestry service contractors have struggled with low profitability. Studies show reasons such as insufficient turnover, and shortcomings in business relationships and operational conditions. There are also identified differ-ences in contractors’ business structures. No studies have however targeted their business model design, which has been shown to provide competitive advantages in other industries. Therefore, this study aimed to adapt, validate and evaluate a business model canvas (BMC) for characterization of forestry service businesses by a three-step approach:

1) Adaptation: Experts in applying BMCs and in forestry services were interviewed targeting suitable adaptations to forestry.

2) Validation: The ability of the adapted canvas to capture variations between contractors and markets was tested by interviewing experts in the focus countries.

3) Evaluation: Outcomes were evaluated to adjust and propose a For-estry BMC (FBMC).

Results revealed many similarities and differences, both within and between markets. Commonly, customer companies have a strong influence on business model design. Key differences were found in details of business model components, which moti-vates the need for a structured tool such as the FBMC to ensure covering of all rele-vant aspects.

,

I norra Europas utkant finns glest befolkade områden med låg ekonomisk diversitet men stora naturresurser. Skogsresurserna har stor potential att skapa arbetstillfällen och driva på glesbygdsutvecklingen. Europeiska Unionen (EU) har identifierat om-råden som uppfyller dessa och några ytterligare kriterier och kallar dem Northern Periphery and Arctic (NPA) region. NPA-regionen innefattar åtta länder varav hälf-ten av dem är EU-medlemsländer och utgör studieområde för arbetet: Finland, Irland, Storbritannien och Sverige.

Skogliga entreprenader i både Sverige och Finland har under en längre tid kämpat med låg lönsamhet, och studier har visat samband mellan lönsamhet och faktorer som kundrelationer, omsättning och kundernas erbjudna arbetsförutsättningar. Studier har också visat skillnader i entreprenadföretagens företagsstruktur. Trots detta har ingen studerat skogsentreprenadens affärsmodeller.

Studier inom andra branscher har visat att affärsmodellens utformning kan ge företag konkurrensfördelar. Denna studies syfte var därför att anpassa, validera och utvärdera ett ramverk för kartläggning av affärsmodeller för skogliga entreprenadtjänster. Detta har gjorts i tre steg:

1) Anpassning: Ramverket anpassades genom intervjuer med sakkun-niga inom användningen av ramverk för beskrivning av affärsmo-deller, samt inom skogliga entreprenadtjänster.

2) Validering: Det föreslagna ramverket testades på experter inom skogliga entreprenadtjänster på marknaderna i Sverige, Finland, Ir-land och Skottland för att undersöka hur väl komponenterna i ram-verket fångar variationer i tillämpade affärsmodeller.

3) Utvärdering: Resultatet från valideringen utvärderades för att ta fram ett slutgiltigt ramverk för karaktärisering av skogliga entreprenadfö-retags affärsmodeller.

Resultaten visade skillnader i entreprenadföretagens affärsmodeller, både inom och mellan marknaderna. Skillnaderna återfinns ofta i detaljerna, varför ett strukturerat och heltäckande verktyg krävs för att fånga dessa. Vidare pekar studien på att kund-företagen har en stor inverkan på entreprenörernas affärsmodeller.

Main title:Development of a tool to characterize business models for forestry services
Authors:Benjaminsson, Filip
Supervisor:Erlandsson, Emanuel
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2018:6
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:contractor forestry, service design, harvesting, silviculture, customer requirements
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9435
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9435
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:English
Deposited On:03 Jul 2018 10:15
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics