Home About Browse Search
Svenska


Klum, Jimmie, 2017. Traditionell lösningsmedelsextration av blåbärspulver : extraktion och optimering. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

De Nordiska skogsbären är idag väldigt attraktiva på världsmarknaden, idag används blåbäret blandanat som ett råmaterial för produktion av näringstillskott, kosmetik och hälsoprodukter. Men av de blåbär som växer i de svenska skogarna plockas bara uppskattningsvis fem procent. Det finns därmed i Sverige en outnyttjad resurs som år efter år ruttnar bort i de svenska skogarna.
Syftet med denna studie var att undersöka effekten av olika extraktionsbetingelse och kunna bestämma de optimala förhållandet mellan olika processparametrar. Detta för att maximera extraktionen av fenoler ur presskaka av blåbär. Studien syftade till att jämföra traditionell lösningsmedelsextraktion och extraktion med hjälp av Rotating Bed Reactor (RBR) och hur dessa två extraktionsmetoder skiljer sig åt rent tekniskt för extraktion av antocyanin. I Studien valdes det att fokuseras på tre stycken parametrar dessa var torrsubstans (TS), temperatur (T) och etanolkoncentration (EtOH).
Resultatet av studien visade på att den körparameter som hade störst påverkan på extraktionen av fenoler var torrsubstans. Detta var gemensamt för de båda extraktionsmetoderna. EtOH hade ingen signifikant påverkan för extraktionen av fenoler för den traditionella lösningsmedelsextraktionen men det fanns en liten signifikant påverkan för RBR extraktionen. Temperaturen skiljde sig så att, signifikansnivån var högre i början för RBR extraktionen jämfört med traditionella lösningsmedelsextraktionen där signifikansnivån var som störst vid 16 minuter.

,

The Nordic berries are very attractive on the international market. The bilberry is for instance used as a raw material for the production of nutrition supplements, cosmetics and other health products. Of the bilberries that grows in the Swedish forests today only five percent is collected. There is thus an untapped resource that year after year are wasted away in the Swedish forests.
The objective of this study was to investigate the effect of various extraction conditions and determine the optimal ratio between the various parameters and to find the best conditions to maximize the extraction of phenols from the press residue of bilberry. The study aimed at comparing traditional solvent extraction and extraction using Rotating Bed Reactor (RBR) and how these two extraction methods differs technically for extraction of anthocyanins. The study focuses on three extraction parameters. The parameters that was selected was dry matter extracted (TS), temperature and ethanol concentration (EtOH).
The results of the study showed that the parameter with the greatest impact of extraction of phenols was TS. This was valid for the two extraction methods. EtOH had no significant impact for the extraction of phenols for the traditional solvent extraction, but there was a small significant effect of EtOH for the RBR extraction. The temperature differed in the way that the significance level was higher in the beginning for the RBR extraction method, compared to the traditional solvent extraction where the significance level was not significant until 16 minutes.

Main title:Traditionell lösningsmedelsextration av blåbärspulver
Subtitle:extraktion och optimering
Authors:Klum, Jimmie
Supervisor:Nyström, Josefina
Examiner:Arshadi, Mehrdad
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:traditionell lösningsmedelsextraktion, Box-behnken design, nära infraröd spektroskopi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9218
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9218
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Jan 2018 09:43
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics