Home About Browse Search
Svenska


Bergvall, Ellen and Prestberg, Therese, 2018. Vad påverkar ledtiden från skog till industri för Moelven Skogs verksamhet?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
959kB

Abstract

En stor kostnadspost för skogsbolagen är transporten från skog till industri och mycket kan förklaras av den komplexa och omfattande logistiken. Ledtid är ett centralt begrepp inom logistik och handlar om tiden mellan två mätpunkter. I denna rapport definieras ledtiden som tiden från avverkningens slutdatum till dess att virket är levererat till industri. Moelven Skog AB har ett mål att inte överstiga 35 dagars ledtid och att bli mer förutsägbara mot skogsägare samt industrikunder. Huvudsyftet med denna studie var därför att undersöka huruvida ledtid påverkas av olika faktorer. Fem frågeställningar ställdes upp för att besvaras.
1. Har total transporterad volym för ett avverkningsuppdrag någon påverkan på ledtiden?
2. Påverkas ledtiden av vilken tidpunkt på året ett avverkningsuppdrag slutavverkas?
3. Har valet av transportör någon påverkan på ledtiden?
4. Varierar ledtiden mellan olika flödesområden?
5. Har antal sortiment någon påverkan på ledtiden?
Av studien kan det konstateras att det fanns en signifikant skillnad mellan transportör och ledtid, det har alltså en betydande roll vem som transporterar virket till industrin. Studien visar vidare att när på året ett avverkningsuppdrag slutavverkades påverkar ledtiden signifikant. Det är generellt längre ledtid under vintern än sommaren på grund av väderförhållande och tillgänglighet. Det fanns även en svag korrelation mellan total inmätt volym vid industrin och ledtiden, en ökad volym gav alltså en ökad ledtid.

,

A large cost for forest companies is the transport from forest to industry. A big part of the cost can be attributed to the complex and extensive logistics. Lead time is a central concept within logistics and is about time between two measurement points. In this report, lead time is defined as the period of time from the end of the harvest until the wood stocks are delivered to the industry. Moelven Skog AB has a goal not to exceed 35 lead time days and to be more predictable against forest owners and industrial customers. The main purpose of this study was therefore to investigate whether lead time is affected by a number of selected factors. Five questions were asked to be answered.
1. Has total transported volume from a harvesting site any effect on lead time?
2. Is the lead time affected by the time of year when a harvesting site was harvested?
3. Have the choice of logistic contractors any effect on lead time?
4. Do different wood flow areas show different lead times?
5. Has the number of assortments at a harvesting site any impact on lead time?
Results from this study indicate that there is a significant difference between lead time and logistic contractor, thus, it has a significant role who transports the wood to the industry. The study further shows that the lead time is significantly affected by when in time a harvesting site is harvested. There is generally longer lead times in winter compared to summer, due to weather conditions and accessibility. There was also a slightly correlation between total measured volume at industry and lead time, thus increased volume led to increased lead time.

Main title:Vad påverkar ledtiden från skog till industri för Moelven Skogs verksamhet?
Authors:Bergvall, Ellen and Prestberg, Therese
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:4
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:logistik, volym, årstid, transport, sortiment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16659
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16659
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2021 10:52
Metadata Last Modified:18 May 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page