Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Nils, 2017. Hur väl mäter en skördare? : en studie i mätprecision hos skördare vid upparbetning av tallstammar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
456kB

Abstract

Det finns två metoder för gallring, dels den stickvägsgående och dels den beståndsgående metoden. Beståndsgående skördare är oftast mindre och smalare än stickvägsgående, vilket underlättar vid beståndskörning. Problemet med beståndsgående gallringar kommer vid en eventuell andragallring, då en skördare av konventionell storlek normalt väljs.

Intresset för de små skördarna har ökat, dels bland entreprenörer men också bland privata markägare. Ett behov av att undersöka ifall de små skördarna har förmåga att genomföra andragallring i de bestånd som gallrats med beståndsgående metod vid förstagallringen finns därmed. Ett steg är att säkerställa de små skördarnas förmåga att genomföra en korrekt mätning av virket.
En stor och en liten skördare fick avverka två bestånd var, ett som representerade en förstagallring och ett som representerade en andragallring. Manuellt mätta stockar jämfördes med skördardatorns mätdata för längd- och diametermätningen.

Oavsett bestånd mätte skördarna längre stockar än manuellt mätt längd. Den lilla skördarens träffprocent i längdmätningen var 96,4 procent och den storas 91,1 procent. Längdmätningsdifferensen var signifikant större på den lilla maskinen, vilket till viss del berodde på ett sämre resultat i det klena beståndet.

Oavsett bestånd mätte skördarna stocken smalare än den manuellt mätta diametern. Diametermätningsdifferensen var signifikant större för den lilla maskinen och stockdiameter hade signifikant inverkan på mätningen. Träffprocenten vid diametermätningen var låg för båda maskinerna med en stor kalibreringspotential.

En slutsats är att nyckeln för lyckad mätning i andragallring med små maskiner ligger i väl utvecklade rutiner för kalibrering av skördarna innan och under avverkning.

,

There are two existing methods for thinning, the strip road-operated thinning and the stand-operated thinning. Harvesters used in stand-operated thinning’s are usually smaller and narrower than harvesters used in strip road-operated thinning’s. When stand-operated thinning method is chosen, there is a problem with the potential second thinning when a harvester of conventional size is used.

There is a rising interest for the smaller harvesters, both among the entrepreneurs and the private landowners. Therefore, there is an upcoming need to investigate if the small harvesters have the ability to perform a second thinning in stands that have been thinned one time using the stand-operated thinning method. The ability to perform a correct measuring of the logs is one step in this investigation.

One large and one small harvester felled trees in two stands, one representing a first thinning and one representing a second thinning. The harvesters data for the length and diameter measurement where compared with measurements taken manually.

Regardless of stand, the harvesters measured longer logs then the manually measured length. The smaller harvester had a hit-percentage of 96.4 percent and the big one a hit-percentage of 91.1 percent. The difference between the machines length measurement and the manually was significantly larger for the smaller machine, which partly was depended on a poorer result in the slimmer stand.

Regardless of stand, the harvesters measured diameter slimmer then the manually measured diameter. The difference between the machines diameter measurement and the manually was significantly larger for the small machine and log diameter had a significant impact on the measurement. The hit-percentage of the diameter measurement was low for both machines with a large potential in calibration.

A conclusion is that a key for a successful measuring in second thinning´s is well-developed routines for calibration for the harvesters before and during the harvest.

Main title:Hur väl mäter en skördare?
Subtitle:en studie i mätprecision hos skördare vid upparbetning av tallstammar
Authors:Nilsson, Nils
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:13
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:aptering, skördarmätning, skördarkalibrering, mätprecision, virkesvärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6580
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6580
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2017 10:50
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics