Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Erik, 2014. Kartläggning av typfordon för rundvirkestransport vid Holmen Skogs regioner. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Transportkostanden står idag för stor del av den totala virkesanskaffningskostnaden. Planering och val av fordonsteknik påverkar detta. Holmen Skog är verksamma från Norsjö i norr till Vimmerby i söder, detta leder till stor variation i transportförutsättningar. Det har identifierats att det finns stora variationer i taravikt, vilket påverkar nyttolastförmågan.

Syftet med examensarbetet är att identifiera vilken utrustning som finns på typiska lastbilar för rundvirkestransport vid Holmen Skogs olika verksamhetsområden. Målsättningen är att resultatet ska kunna användas som underlag för Holmen Skog till att i framtiden påverka åkerier att öka nyttolastförmågan. För att besvara detta delades arbetet upp i tre faser. Kartläggning av taraviktvariation via utdrag från Holmen Skogs transportredovisningssystem (TIS). Sammanställning av lastbilarnas komponentsammansättningar via enkätundersökning. Kartläggning av motiv för anförskaffning av komponent via person- och telefonintervjuer. Arbetet begränsas till att enbart beröra kranbilar.

Kranbilarna är lättare i norra än södra Sverige. De åkare som transporterar över längre avstånd har valt att utrusta sin lastbil lättare än de som används vid korta avstånd. Motoreffekt och tankstorlek korrelerar med varandra och dessa blir större på längre transportavstånd, tankar och motorer är även större i södra Sverige. Motoreffekten är vald för att åkerierna anser att den har låg bränsleförbrukning för sitt verksamhetsområde och tankstorlek för att det räcker med en tankning per skift.
Avställbara kranar förekommer i norra Sverige på mellanlånga och långa transportavstånd. De införskaffas på grund av transportavståndet och att öka nyttolastförmågan. Fasta kranar införskaffas för att göra returkörningar möjliga.

Att köra med kranen avställd är det som påverkar nyttolastförmågan mest.

,

Transport costs account for a large portion of the total timber acquisition cost. These costs can be influenced by both better planning and choice of vehicle technology. Holmen Skog operations extend from Norsjö in the north to Vimmerby in the south. The leads to large variation in transport conditions. There is also significant variation in timber truck tare weights, which determines payload capacity.

The purpose of this master thesis is to map the typical equipment used in Holmen Skog’s different geographies. This can then be used as a support for Holmen Skog to influence trucking companies to increase payload capability in the future. To answer this, the work is divided into three phases with an associated method to each phase: compiling the tare weight variation via excerpts from the TIS (transport information system), compilation of component assemblies through a questionnaire survey, and mapping of reasons for obtaining components via personal and telephone interviews. The master thesis is limited self-loading timber trucks.

The tare weights of self-loading trucks were lower in northern Sweden than in southern Sweden. The weights were lowest for trucks with operating on long transport distances. Engine power and tank size were correlated with each other and these were also greater for trucks operating over longer transport distances . Engine power and tank size were, in general, greater in southern Sweden. The respondents’ motivation for the chosen engine power was low fuel consumption in the specific geography. The motivation for choice of tank size was linked to the need for only one refueling per shift.

The frequency of detachable loaders was highest in northern Sweden on medium and long transport distances. The respondents’ motivation for this choice was the longer transport distance and increased payload capacity. Fixed loaders were chosen to enable backhauling.
The factor with the single greatest influence on tare weight was the decision to leave the detachable loader at the landing.

Main title:Kartläggning av typfordon för rundvirkestransport vid Holmen Skogs regioner
Authors:Andersson, Erik
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:7
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Taravikt , timmerbil, kranbil, motoreffekt, tankstorlek, komponentsammansättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3275
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3275
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2014 14:16
Metadata Last Modified:04 Jun 2014 15:43

Repository Staff Only: item control page