Home About Browse Search
Svenska


Kvennefeldt, Elin and Lindström, Linnea, 2016. Riskbeteende hos skogsägare : en studie om faktorer som påverkar skogsägares beslut att försäkra sin skog. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
628kB

Abstract

Skogsägarens riskbeteende har betydelse för hur denne väljer att förvalta sin skog. Risken att drabbas av storm eller brand kan innebära stor ekonomisk förlust. Ett sätt att skydda sig ekonomiskt är att försäkra sin skog.
I denna studie undersöktes faktorer som har betydelse för om skogsägare väljer att teckna en separat försäkring för sin skogsfastighet. Detta syfte uppfylldes genom att analysera ett antal frågeställningar:
• Har bakgrundsvariabler, såsom ålder och kön, betydelse för om skogsägare försäkrar sin skog?
• Tenderar skogsägare som bor på sin fastighet att försäkra sin skog i större utsträckning än skogsägare som inte bor på fastigheten?
• Tenderar skogsägare som drabbats av storm eller brand på sin fastighet att försäkra sin skog i större utsträckning än skogsägare som inte har drabbats av storm eller brand?
• Tenderar skogsägare som ser sin fastighet som ekonomisk trygghet för ålderdomen att försäkra sin skog i större utsträckning än skogsägare som inte ser sin fastighet som ekonomisk trygghet för ålderdomen?
Studien baserades på Ajzens teoretiska ramverk theory of planned behavior, som beskriver hur och varför det mänskliga beteendet påverkas av människans personlighet, uppfattning och attityd (Ajzen, 2005).
Studien genomfördes genom att analysera resultatet av frågor ur enkäten Naturvård i svenskt skogsbruk. Enkäten skapades i syfte att öka förståelsen för svenska skogsägares inställning till naturvård i skogen, och den besvarades under slutet av 2014 och början av 2015 av 1264 skogsägare. Områden som användes från enkäten i denna studie var frågor som berörde skogsägarens skogsfastighet och skogsägarens bakgrund.
Huvudresultatet av studien visade att skogsägare som tenderar att försäkra sin skog i större utsträckning är:
• Skogsägare som drabbats av storm på sin fastighet under de senaste 10 åren, och
• Skogsägare som ser sin fastighet som ekonomisk trygghet för ålderdomen.
Skogsägare som valt att försäkra sin skog är personer som ser fördelen med att inneha försäkring, och ser konsekvensen av försäkringen som något positivt.

,

The behavior of forest owners, especially in relation to risk, is of great importance to how they choose to manage their forest. To be affected by storm or fire can implicate a huge economic loss. One way to protect oneself from economic loss is to insure the property.
Factors that may be of importance to whether the forest owners choose to insure their property or not, were investigated in this study. The purpose was met by analyzing the result of a number of questions:
• Is background variables, such as age and gender, of importance to the forest owner’s choice to insure their property?
• Do forest owners who live on their property tend to insure their forest to a larger extent than forest owners who do not live on their property?
• Do forest owners affected by storm or fire on their property tend to insure their property to a larger extent than forest owners who do not have been affected by storm or fire?
• Do forest owners’ who view their property as financial security for retirement tend to insure their property to a larger extent than those forest owners who do not view their property as financial security for retirement?
The study, which is based on Icek Ajzens theoretical framework, theory of planned behavior, describes how and why the human behavior is influenced by the personality, apprehension and attitude (Ajzen, 2005).
The study was conducted by analyzing the result of some questions from the survey Environmental consideration in Swedish forestry [in Swedish Naturvård i svenskt skogsbruk]. The survey was created to increase the understanding of Swedish forest owners’ approach to nature conservation in the forest, and was carried out by 1264 Swedish forest owners during the end of 2014 and beginning of 2015 The analysis presented in this essay are based on the results from questions in the survey mainly concerning the forest owners’ property and background.
The main result of the study revealed that the forest owners who tend to insure their property to a larger extent are:
• Forest owners who have been affected by storm on their property sometime during the last ten years, and
• Forest owners who view their property as a financial security for retirement years.
Forest owners who do insure their forest are people who see the benefits of having insured their property.

Main title:Riskbeteende hos skogsägare
Subtitle:en studie om faktorer som påverkar skogsägares beslut att försäkra sin skog
Authors:Kvennefeldt, Elin and Lindström, Linnea
Supervisor:Widmark, Camilla
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2016:9
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:attityd, beteende, brand, finansiell trygghet, storm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5661
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5661
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2016 11:20
Metadata Last Modified:12 Aug 2016 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics