Home About Browse Search
Svenska


Skovdal, Adam and Enarsson, Olofsson, 2015. Nyblivna skogsägares riskperception : en kundundersökning för Handelsbanken. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
576kB

Abstract

På den svenska marknaden för skogsmark växer andelen köpare som investerar i sin första skogsfastighet. Både för de nyblivna och för de erfarna skogsägarna medför investeringen risker som kan påverka dess lönsamhet. Studier indikerar att skogsskadefrekvens och -effekt kommer öka i framtiden. Den här studiens syfte är att undersöka riskperception inom gruppen nyblivna skogsägare bland Handelsbankens kunder. Detta innebär att undersöka vilka risker som identifieras, hur dessa upplevs, värderas och hanteras. Ett delsyfte är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan påverka skogsägarnas riskperception. Kvalitativ data är insamlad genom telefonintervjuer med fem av bankens kunder. Resultaten visar att inte alla nyblivna skogsägare identifierar risker, men de tre framträdande riskerna är storma, prisförändringar och ränteosäkerhet. Riskens konsekvens och sannolikhet, så väl som skogsägarens erfarenhet och kunskap visar sig påverka riskperception. Inte alla upplever att man aktivt kan påverka riskerna och en förhållandevis låg orosgrad förklaras genom attityden “händer det, så händer det”. Trots detta påstår vissa skogsägare att bättre planering av skötselåtgärder samt försäkring kan påverka riskerna. En väsentlig slutsats är att kunder med låg kunskap kring riskhantering utgör en osäkerhet för bankens försäkringsverksamhet. Riskperception är ett synnerligen komplext fenomen som lämnar stort utrymme för fortsatt forskning.

,

In the Swedish market for forest properties the proportion of buyers who invest in their first forest estate is growing. For both the newly-become and the experienced forest owners the investment involves risks that can affect its profitability. Studies indicate that forest damage frequency and effect will increase in the future. The purpose of this study is to examine risk perception within the group of newly-become forest owners, among Handelsbanken's customers. This means examining which risks are identified, how they are experienced, valued and managed. One aim is to examine which underlying factors that can influence forest owners' risk perception. Qualitative data are collected through telephone interviews with five of the bank's customers. The results show that not all new forest owners identify risks, but three prominent risks are storms, price fluctuations and interest rate uncertainty. Risk effect and probability, as well as the forest owner's experience and knowledge are found to influence risk perception. Not everyone feels that they can actively influence the risks and a relatively low degree of concern is explained through the attitude "if it happens, it happens". Despite this, some forest owners claim that better planning of silvicultural measures and insurance may affect the risks. A significant conclusion is that customers with a low degree of knowledge concerning risk management constitute an uncertainty for the bank's insurance business. Risk perception is a highly complex phenomenon which leaves wide scope for further research.

Main title:Nyblivna skogsägares riskperception
Subtitle:en kundundersökning för Handelsbanken
Authors:Skovdal, Adam and Enarsson, Olofsson
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:19
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:riskhantering, skador, oro, kännedom, skogsfastigheter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4771
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4771
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2015 08:34
Metadata Last Modified:22 Jan 2019 11:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics