Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Sofie, 2016. Geografiska beställningar av virke inom SCA Skogs skogsförvaltning i Västerbotten. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Västerbottens skogsförvaltning inom SCA Skog utformar sin egen avverkningsplanering, vilken benämns ”nuvarande beställningar av virke till mottagningsplatser”. De försöker då att minimera flyttkostnader för avverkningsmaskiner genom att klustra avverkningstrakterna. Förvaltningen tar inte alltid hänsyn till mottagningsplatsernas geografiska belägenhet. Sammantaget leder det till att transporterna ofta går kors och tvärs genom förvaltningen, samt att transportsträckorna blir långa. Virkesenheten inom SCA Skog vill undersöka möjligheterna med att utgå från geografiska beställningar av virke till mottagningsplatser där avverkningsplaneringen istället utgår från att minimera transportavstånden från avlägg till mottagare och därigenom minska transportkostnaden.
Syftet med studien var att undersöka om transportkostnad, totalt transportarbete, medeltransportavstånd och volymvägt medeltransportavstånd minskar vid övergång till geografiska beställningar inom Västerbottens skogsförvaltning.
Studien utfördes genom flödesoptimeringar via FlowOpt av transport- och produktionsdata från 2015 av förvaltningen. Optimeringarna simulerade nuvarande beställningar av virke samt geografiska beställningar av virke. Optimeringsresultaten jämfördes och besparingspotentialer uppskattades.
Studien visade att besparingspotentialen låg mellan 1,5 och 6,3 miljoner kr per år inom SCA Västerbottens skogsförvaltning, vilket motsvarade 1,6 till 6,9 procent av förvaltningens totala transportkostnad under 2015. Besparingspotentialen av det totala transportarbetet låg mellan 2 och 8,9 procent av förvaltningens totala transportarbete under 2015.
För att säkerställa besparingspotentialer för Västerbottens skogsförvaltning genom geografiska beställningar av virke bör även avverkningskostnadens påverkan undersökas då mängden maskinflyttar mellan avverkningstrakterna ökas.

,

The forest district of Västerbotten at SCA Skog formulate its own harvest planning, which is called “current order of wood to the receiving sites”. They will attempt to minimize removal costs for harvesting machines by cluster felling areas. The district does not always consider the receiving sites geographic location. Overall, this leads to the transportation often goes criss-cross through the district and the transport distances are long.
Virkesenheten at SCA Skog wants to explore the possibility of beginning with geographic orders of wood to the recieving sites where the wood harvest planning instead are based on minimizing transport distances from landings to receiving sites, thereby reducing transportation costs.
The purpose of the study was to investigate if the transport cost, total transport output, average transport distance and the volume weighted average transport distance reduces with geographic orders of wood in the forest district of Västerbotten.
The study was performed by flow optimizations through FlowOpt of the transport- and productiondata from 2015 of the district. The optimizations simulated current orders of wood and geographic orders of wood. The optimization results were compared and potential savings estimated.
The study showed that the savings potential was between 1.5 and 6.3 million SEK per year within the SCA forest district of Västerbotten, which corresponded to 1.6 to 6.9 percent of the districts overall transport costs in 2015. The savings potential of total transport was between 2 and 8.9 percent of total transport output in 2015.
To ensure savings potentials for the forest district of Västerbotten through geographic orders of wood, also impact of the harvesting cost should be examined as the amount of equipment moving between felling areas increased.

Main title:Geografiska beställningar av virke inom SCA Skogs skogsförvaltning i Västerbotten
Authors:Lundberg, Sofie
Supervisor:Nordfjell, Tomas and Sakari, Henrik
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2016:18
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:kostnad, avverkning, logistik, planering, transport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6165
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6165
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:20 Jan 2017 12:46
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics