Home About Browse Search
Svenska


Hamner , Jonas, 2014. En jämförande kostnadsstudie mellan ETT-fordonet och konventionella gruppbilar i Norrlands inland. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Transportarbetet är en av de tyngsta kostnadsposterna för Svensk skogsbruk, dessutom står dessa transporter för en stor del av näringens koldioxidutsläpp och utsläpp av andra emissioner. Utsläpp som Sverige förbundit sig att minska med 20 % till år 2020. Sett till dessa problem och krav togs 2006 ett initiativ att söka utveckla transportarbetet genom att öka bruttovikterna per transport. Resultatet av detta initiativ blev ETT-fordonet, En Trave Till, en 30 meter lång fordonskombination med en totalvikt om 90 ton och en lastvikt om 66 ton. Syftet med denna studie var att jämföra ETT-fordonet mot en konventionell gruppbil i en specifik geografi i norra Norrlands inland med avseende på transportkostnaden för rundvirke. Studien genomfördes enligt följande:
1. En tidsstudie på momenten lastning och lossning genomfördes
2. Faktisk körhastighet ett gruppfordon på valda vägklasser undersöktes
3. Relevanta kostnadsparametrar såsom investerings-, försäkrings-, däckskostnader etcetera uppdaterades.
Dessa data användes sedan för att uppdatera den modell som valts för att simulera kostnaderna: Gille kalkyl. Resultatet från studien visar att det är 18 % billigare per ton att transportera rundvirke med ETT-fordonet än ett konventionellt gruppfordon vid en transportsträcka om 100 km. Genomförd känslighetsanalys visar att körhastigheten på sämre vägklasser och möjligheten att nyttja full lastkapacitet är av stor betydelse för att kostnadsskillnaden till ETT-fordonets fördel skall bestå.
Rekommendationen till uppdragsgivaren, Sveaskog, blir att det är värt att satsa på virkesfordon med ökad lastvikt om man säkerställer tänkta rutters vägstandard så full lastkapacitet kan nyttjas och körhastigheten ej nämnvärt sjunker.

,

Transport is a major cost component for Swedish forestry. Transport also makes up a large part of the industry's carbon dioxide emissions, which Sweden is committed to reduce by 20% by 2020. These developments resulted in an initiative in 2006 to increase the gross vehicle weight for logging trucks. The result of this initiative was the ETT-vehicle (ETT: En Trave Till), a 30 meter long articulated vehicle with a gross vehicle weight of 90 tons and payload of 66 tons.
The purpose of this study was to compare the transport costs for an ETT-vehicle to a conventional group logging truck in a specific geography in the inland area of northern Sweden. The study had three parts:
1. A supplementary time study on the loading and unloading of the ETT-vehicle.
2. A supplementary speed study of a group vehicles on selected road classes.
3. Updating of relevant cost parameters such as investment-, operator-, and fuel costs.
The supplemented and updated data was then used to simulate transport costs in a currently available tariff-calculation model called Gille kalkyl.
Results from the study showed that it was 18 % cheaper per ton to transport round wood with ETT-vehicle than a conventional group vehicle at a transport distance of 100 km. A sensitivity analysis showed that travel speed on lower road classes and the ability to utilize the full capacity are key parameters for the difference in cost between the two truck types. The profitability of a transition from conventional 60-ton group trucks to high capacity vehicles such as ETT is dependent on ensuring that prospective routes allow the assumed travel speeds and full load capacity.

Main title:En jämförande kostnadsstudie mellan ETT-fordonet och konventionella gruppbilar i Norrlands inland
Authors:Hamner , Jonas
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:30
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:tunga transporter, tidsstudie, Gille kalkyl, körhastighet, lastbil, timmerbil
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4043
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4043
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:07 Jan 2015 15:07
Metadata Last Modified:07 Jan 2015 15:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics