Home About Browse Search
Svenska


Tunstig, Herman and Magnusson, Lina, 2014. Ekonomiska effekter av ledtid vid virkesaffärer. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
752kB

Abstract

Virkesaffärer går idag till på olika sätt när skogföretag köper virke från skogsägare. Det finns fyra försäljningsformer, varav avverkningsuppdrag är den vanligaste. Betalningstidpunkten för en virkesaffär kan variera. Om betalningen sker först efter allt virke har blivit inmätt har ledtiden, och därmed transportledtiden, en stor betydelse för betalningstidpunkten.

Huvudsyftet med studien var att undersöka transportledtiden och fastställa ränteförlusten som uppstår på grund av transportledtiden vid en virkesaffär, i de fall där betalning sker då allt virke är slutmätt. Fyra delsyften vilka även besvarades i denna studie var följande:

1. Varierar transportledtiden med avseende på årstid?
2. Varierar transportledtiden med avseende på sortiment?
3. Finns det ett samband mellan en trakts volym och transportledtiden?
4. Bör skogsägare välja olika kontraktsformer beroende på transportledtiden?

Materialet till studien samlades in från skogsföretag, banker och officiell statistik. Informationen bestod av bland annat registerdata och standardkontrakt för virkesaffärer. Kvantitativa analyser och en kvalitativ analys utfördes för att besvara studiens syfte.

Det konstaterades i rapporten att skogsägare drabbades av en liten ränteförlust då en transportledtid förekom. Förlusten ansågs försumbar i relation till förlusten orsakad av till exempel krympning. Ett sätt för skogsägaren att minska förluster orsakade av krympning och inkurans vore att använda sig av skördarmätning. Skogsägaren bör vid kontraktskrivning begära förskottsbetalning eller kompensation för utebliven ränteinkomst.

I studien kunde det statistiskt säkerställas att en trakts transportledtid påverkades av vilken årstid hämtning påbörjades, sortimentsindelning och traktens totala volym.

,

Today, the form of timber trades between forest companies and forest owners differ. Out of the four forms of selling, logging contract is the most common. The payment date for a timber sale may vary. If payment isn’t made until all wood has been measured, the lead-time, and thus transportation lead-time, is a crucial factor in determining the final date of payment.

The main objective of this study was to investigate the transportation lead-time and to determine the loss of interest due to the transportation lead-time of timber sales when the payment is made after all the wood has been measured. The four questions answered in this study were:

1. Does transportation lead-time depend on the season?
2. Does transportation lead-time depend on the sort of timber?
3. Is there a relationship between the site’s volume and the transportation lead-time?
4. Should forest owners take transportation lead-time in consideration when signing a contract?

The material for the study was collected from forest companies, banks and official statistics. The information consisted of register data and standard contracts for timber purchases. To answer the research questions quantitative analyses and a qualitative analysis were conducted.

It was established that forest owners suffer a small loss of interest when a transportation lead-time occurred. However, the loss of interest due to the transportation lead-time was considered negligible in relation to the loss from shrinkage etcetera. The forest owner could for example use harvester measurement, since this would decrease his losses due to shrinkage and obsolescence. When contracting, the forest owner should request an advance payment or compensation for his interest loss.

The investigation of the transportation lead-time showed that the season, the sort of timber and the volume are all significantly related to the transportation lead-time.

Main title:Ekonomiska effekter av ledtid vid virkesaffärer
Authors:Tunstig, Herman and Magnusson, Lina
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:26
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:ränta, kontrakt, försäljningsformer, transportledtid
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3982
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3982
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Nov 2014 15:51
Metadata Last Modified:11 Nov 2014 15:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics