Home About Browse Search
Svenska


Gyllenstierna, Louise and Norrman, Minna, 2014. Bonitet som värderingsunderlag : virkesproduktionsförmåga översatt till monetära värden. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
478kB

Abstract

Under det senaste decenniet har intresset att investera i skogsfastigheter ökat. Detta har gjort att bankerna idag utvecklar sina segment inom skog- och lantbruk. Har som mål att underlätta vid värdering av skogsfastigheter genom att undersöka sambandet mellan markens naturliga virkesproducerande förmåga till årlig nettoavkastning.

Beräkningarna är uppbyggda på nuvärdesmodeller och syftar till att visa likvärdig årlig inkomst. Landet delades upp i fyra regioner för att avspegla regionala skillnader i produktionsförmåga.

Resultatet visar att det finns stora skillnader i årlig avkastning mellan regionerna. Förklaringen till detta är att boniteten är avtagande med stigande breddgrad. Detta leder till att även den maximala räntebelastningen på olika fastigheter påverkas av dess geografiska läge.

Känslighetsanalyserna som utfördes visade på att skogsägande i Norrland, enbart sett till tillväxtens avkastning, blev olönsamt vid en realräntesats över 3 %. Ytterligare en analys gjordes där förräntningskravens påverkan på den maximala betalningsförmågan per hektar produktiv skogsmark undersöktes. Detta för att illustrera hur bankens utlåningsränta påverkar avkastningen.

,

Interest for investing in forest estates has increased during the last decade. Banks are therefore developing their focus on the forestry and agriculture segment. This paper is written on behalf of SEB and its purpose is to increase the accuracy of the valuation of forest estates. In this context it is beneficial to have a factor which converts timber producing ability to annual net return per hectare.

In order to generate this factor, a computational tool was designed, based on a net present value model. Since Sweden’s geography contains considerable variation in growing seasons, the country was divided into four regions.

The results show large differences in annual returns per hectare between the regions. The driving factor for this variation is site index, which decreases with increasing latitude. This means that the maximum rates of return for various properties are determined by their geographical location.

Sensitivity analysis shows that forest ownership in northern Sweden becomes unprofitable when the real rate of interest is higher than 3%. An additional analysis was done on how required rate of return impacts the maximum payment ability in order to illustrate how the bank lending rate affects the net return per hectare.

Main title:Bonitet som värderingsunderlag
Subtitle:virkesproduktionsförmåga översatt till monetära värden
Authors:Gyllenstierna, Louise and Norrman, Minna
Supervisor:Lundgren, Tommy
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:27
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:avkastning, tillväxt, nuvärde, kreditgivning, ränta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3951
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3951
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2014 14:53
Metadata Last Modified:27 Oct 2014 14:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics