Home About Browse Search
Svenska


Norman, Jonatan, 2018. Utveckling av ruttplaneringsverktyg (RPV) för mindre åkerier och åkare. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
789kB

Abstract

Transporter står för en stor del av råvarukostnaderna inom skogsindustrin. En bra rutt kan sänka dessa kostnader samtidigt som det gynnar miljön. Många försök har gjorts för att optimera operativ ruttplanering men i dagsläget är rådande system för kompli-cerade för att användas till annat än i forskningssyfte.
Syftet med den här studien var att studera och beskriva det mindre åkeriets ruttpro-cesser samt att utifrån denna beskrivning konstruera och validera ett beslutsstöd som förenklar ruttplaneringsprocessens arbete. Målet med arbetet är att skapa ett funge-rande verktyg som kan användas i praktiken.
Arbetet delades in i tre delar: den första delen av arbetet gick ut på att samla in bak-grundsinformation som var relevant för studien, den andra delen gick ut på att mo-dellera själva verktyget och i den tredje delen validerades verktyget.
Resultatet av studien visar på att det går att använda verktyget för på ett enkelt sätt utföra ruttplanering. Verktyget ger en bra överblick över leveranssituationen och ger användaren möjlighet att testa olika ruttkombinationer. Dock finns en hel del utveckl-ingsmöjligheter, t.ex. skulle det kunna utvecklas till en applikation för telefon eller surfplatta och kopplas samman med Krönt Vägval för att ge ett beslutsunderlag helt anpassat för rundvirkestransport.

,

Transportations account for a large part of the costs in the forest industry. A good route planning can reduce these costs and reduce the environmental impact. Many attempts have been made to optimize operational route planning, but current systems are still very complicated and only used for research purposes.
The purpose of this study was to study and describe the small haulier route planning process, and on the base of that description construct and validate a tool that simpli-fies route planning. The goal of the project was to create a working tool that can be used in practice.
The work was divided into three parts: the first part of the work was to collect back-ground information that was relevant to the study, the second part was to model the tool itself and the third part was to validate the tool.
The results of this study showed that it is possible to use the tool to perform the route planning. The tool provides a good overview of the supply situation and allows the user to test different route combinations. However, there are lots of opportunities for development, for example the tool could be developed into an application on a phone or tablet, and connected with Krönt Vägval to provide a base for decisions completely adapted for roundwood transportation.

Main title:Utveckling av ruttplaneringsverktyg (RPV) för mindre åkerier och åkare
Authors:Norman, Jonatan
Supervisor:Bergström, Dan and Edlund, Björn
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2018:17
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Ruttplanering, Transport, Rundvirke, Modellering, Beslutsstöd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10181
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:25 Jan 2019 11:22
Metadata Last Modified:26 Jan 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics