Home About Browse Search
Svenska


Stenlund, Anton, 2014. Träplastkompositer – ett material för framtiden? : en kvalitativ studie om marknadens önskemål för att göra träplastkompositer till ett mer attraktivt material för framtiden. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
554kB

Abstract

Minskad efterfrågan på traditionella produkter från skogsindustrin kombinerat med ökad efterfrågan på icke-fossila material medför att företag inom skogsbranschen alltmer intresserar sig för nya produktsegment. Holmen New Business Development, en forsknings- och utvecklingsavdelning inom företaget Holmen arbetar med att utveckla produkter där trä kan ersätta traditionella alternativ. En möjlig produkt för avdelningen är Wood Plastic Composite (WPC), ett material som består av en kombination av en plastmatris och ett träbaserat fyllnadsmaterial som kan ges olika egenskaper vilka skiljer sig från rena trä- och plastmaterial.

Syftet med denna studie var att undersöka hur designers och produktutvecklare inom olika svenska branscher ser på användandet och utvecklingen av WPC inom sina produktområden, både idag och i framtiden. För att undersöka detta har 18 kvalitativa intervjuer genomförts med företag inom möbel-, köks-, fönster-, dörr-, staket- och trallindustrin.

Studien visar att ett lågt pris, hög beständighet mot till exempel röta, fukt och mögel samt att materialet går att bearbeta på samma sätt som trä är de mest önskvärda attributen hos framtida WPC-material. Miljövänlighet hos produkten är ett attribut som respondenterna tror kommer få större betydelse i framtiden men som kunderna inte är beredda att betala för idag. Respondenterna är generellt positivt inställda till en framtida användning av WPC i sina produkter men efterfrågar en utveckling av materialet, tillverkaren och marknaden. Samarbete med företag längre fram i värdekedjan kan vara en framgångsfaktor för svenska WPC-tillverkare. Tillverkare av WPC uppmanas se produktmöjligheter där materialet kan ersätta annat än trä.

,

Decreasing request for traditional products from the forest industry combined with increasing request for non-fossil materials makes companies within the forest sector more interested in new product segments. Holmen New Business Development is a research and development division at the Swedish company Holmen that works with developing new products where wood can replace traditional alternatives. One of the possible products that the division is working on is the development of Wood Plastic Composites (WPC). WPC is a material made from a combination of a plastic matrix and wood filler. The material is given different attributes separated from the one of the pure plastic or wood material.
The purpose of this study was to find out what designers and product developers in different industries in Sweden think about the use of WPC in their own company and what development of WPC they wish to see in the future. 18 qualitative interviews were made with people from companies in the furniture-, kitchen-, window-, door-, fencing- and decking-business.

The study is based upon marketing and innovation theories which show in what way WPC producers can act to be successful with a product. For example the study does show companies willing to use WPC in their production today, which are companies who could be of interest for cooperating with the producer to make the products more successful. The study shows that low price, high resistance against for example wood-decay, moisture and mould and that the material is able to be processed in the same way as wood is the most preferred attributes from WPC in the future. The environmental aspect of a product is an attribute that the respondents think will be of higher importance in the future but nothing that the costumers are willing to pay for today. The respondents have in general got a positive attitude to WPC as a material in their future products but wish to see a development of the material, the producer and the market before using WPC in their product will become reality.

Main title:Träplastkompositer – ett material för framtiden?
Subtitle:en kvalitativ studie om marknadens önskemål för att göra träplastkompositer till ett mer attraktivt material för framtiden
Authors:Stenlund, Anton
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Roos , Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:14
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:komposit, utveckling, Sverige, attribut, innovation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3477
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3477
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 08:32
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 08:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics