Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Sara, 2017. Tillämpning av spårlös drivning vid drivningsplanering på Holmen Skog. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
623kB

Abstract

Körskador på skogsmark är en möjlig men oönskad bieffekt av skogsbruk. Sedan 2013 har Holmen Skog implementerat sin metod för spårlös drivningsplanering med målsättningen att utföra drivningar så skonsamt som möjligt. Körskador har trots det fortsatt att uppstå.
Syftet med studien var att undersöka till vilken grad spårlös drivning tillämpas vid drivningsplanering samt undersöka möjliga samband mellan hög grad av spårlös drivning och förekomst av körskador.
En checklista med nio olika krav utformades för att identifiera till vilken grad en trakt planerats enligt spårlös drivning. Ett stickprov togs på 246 slumpvis valda trakter som avverkats år 2015/2016 inom Holmen Skogs verksamhetsområde, där det också fanns en återrapport angående förekomst av körskada. Trakterna granskades sedan med hjälp av markfuktighetskarta, traktdirektiv och beståndsinformation för att bedöma vilka krav på spårlös drivning som uppfyllts.
Resultatet visade att trakter i genomsnitt planerades till 51 % enligt spårlös drivning. Förslag av huvudbasstråk, anpassning vid GROT-uttag och instruktion om risning var de krav som uppfylls mest sällan. Inga signifikanta samband hittades mellan drivningsplaneringens grad av spårlös drivning och förekomst av körskador.
En tydligare rutin för hur planeringen ska utföras och hur ett färdigt traktdirektiv ska se ut skulle kunna förbättra traktdirektiven och se till att planering sker mer konsekvent.

,

Soil damage on forest land is a possible but unwanted side effect of forestry. Since 2013, Holmen Skog has implemented its method traceless forest harvest planning with the aim of carrying out forest operations as carefully as possible. Despite this, soil damages are still occurring.
The purpose of this study was to investigate to what extent traceless forest harvest planning is applied during forest harvest planning and to examine possible links between high degrees of traceless forest harvest planning and occurrence of soil damage.
A checklist of nine different requirements was designed to identify the degree of traceless forest harvest planning to a forest harvest plan. A sample of 246 randomly selected sites was taken from sites harvested year 2015/2016 within the operation area of Holmen Skog, and which had a registered report on the presence of soil damage. The sites were then examined with the help of a soil moisture map, site directives and site information to assess which requirements of traceless forest planning it had fulfilled.
The result showed that the regions on average planned their sites with traceless forest harvest planning in 51%. Proposal of the main base paths, instruction about slash reinforcement and priorities for the removal of logging residues were the requirements that were most rarely met. No significant correlation was found between the degree of traceless forest harvest planning and occurrence of soil damage.
A clearer procedure for how planning should be carried out and how a finished site directive should look like could improve the site directives and ensure that planning is performed more consistently.

Main title:Tillämpning av spårlös drivning vid drivningsplanering på Holmen Skog
Authors:Nilsson, Sara
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:2
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:körskador, markfuktighetskarta, traktdirektiv, traktplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6307
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6307
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2017 09:17
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics