Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Johan, 2014. Jämförelse av skotares körsträcka och bränsleförbrukning vid drivningskoncepten : ”rätt metod” och konventionell metod. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
948kB

Abstract

Stora Enso Skog har tillsammans med sitt drivningslag 601 utformat drivningskonceptet Rätt Metod. Syftet med konceptet var framförallt att förebygga de markskador som kan uppstå i samband med avverkning och skotning. Syftet var också att öka GROT-uttaget. Dock så förväntas konceptet generera flera ekonomiska fördelar i form av höjd produktivitet, ökat GROT-uttag och en bättre arbetsmiljö. Konceptet är dock relativt nytt och det har inte genomförts några jämförande studier som utvärderat dess eventuella fördelar.

Studiens syfte var därför att undersöka hur medelkörsträckan och bränsleförbrukningen hos skotaren påverkades av det nya konceptet. Studien genomfördes som en jämförande studie, där Rätt Metod ställdes mot konventionell drivning. Studien genomfördes på Hällefors distrikt med drivningslag 601 och baserade sig på att två försökslokaler, med två parceller på respektive lokal, avverkades och skotades. På varje försökslokal tillämpades de båda drivningskoncepten på varsin parcell.

Resultaten indikerade att det var möjligt att sänka medelkörsträckan med i genomsnitt 17% då Rätt Metod användes. Även bränsleförbrukningen sjönk, troligtvis dels som en konsekvens av det den kortare medelkörsträckan och på att andelen körning på risade slag blev högre. Den totala bränsleförbrukningen sjönk med 8-13 %. På grund av flera olika felkällor så blev det svårt att dra några slutsatser kring hur produktiviteten hos skotaren påverkades av drivningskonceptet.

,

Stora Enso Skog has together with logging team 601 designed the harvesting concept ”Rätt metod”. The concept's aim was primarily to prevent the land damage that may occur during harvesting. The aim was also to increase the yield of logging residues. However, the concept expects to generate more economic benefits in terms of increased productivity, increased removal of logging residues and a better working environment. The concept is relatively new and there have been no comparative studies evaluating its potential benefits.

The study aimed to investigate how medium driving distance and fuel consumption of the forwarder was affected by the new concept. The study was conducted as a comparative study, where”Rätt Metod” was pitted against conventional harvesting. The study was conducted on Hällefors district with logging team 601 and was based on the two experimental locals, with two plots in the respective local, were felled. In each experimental local was the two harvesting concepts applied on each plot.

The result indicated that it was possible to reduce both average driving distance and fuel consumption when ”Rätt metod” was applied. The average driving distance was a total of 17% shorter and also fuel consumption fell, partly as a consequence of the shorter average distance driven and partly because the proportion of driving on roads with logging residues was higher in the plots with ”Rätt metod”. The total fuel consumption fell by about 8-13%. Because of various sources of error was it difficult to draw any conclusions about how the productivity of the forwarder was influenced by the new harvesting concept.

Main title:Jämförelse av skotares körsträcka och bränsleförbrukning vid drivningskoncepten
Subtitle:”rätt metod” och konventionell metod
Authors:Larsson, Johan
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:6
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:drivningsteknik, medelkörsträcka, skotare, produktivitet, körskador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3404
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3404
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2014 10:04
Metadata Last Modified:16 Jul 2014 10:04

Repository Staff Only: item control page