Home About Browse Search
Svenska


Tjärnström, Ida, 2018. Uppföljning av drivningsentreprenad inom en skogsägarförening : utvärdering av utförda tjänster ur ett triadperspektiv. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Privata skogsägares nöjdhet är viktigt för virkesköpande organisationer som är bero-ende av kontinuerliga virkesleveranser från skogsägare. Skogsägarens nöjdhet påverkas av hur denne upplever kvalitén på den avverkningstjänst som köpts i samband med virkesaffären, vilket direkt påverkas av den enskilda drivningsentreprenören som utför tjänsten åt virkesköpsorganisationen. Organisationens nöjdhet med en entreprenör påverkas också av kvalitén på arbetet, men den värderar andra egenskaper hos entreprenören. Entreprenörernas nöjdhet påverkas i sin tur av hur väl uppdragsgivaren har utfört planering och förberedande arbete. Det är därför intressant att jämföra nöjdheten hos alla parter i denna triad (skogsägare, tjänstemän, entreprenör) mot varandra för att kunna identifiera obalanser i upplevelserna och prioritera rätt utveckl-ingsinsatser. Studien har baserats på ett tidigare konceptuellt förslag på enkätverktyg som mäter kundnöjdhet ur ett triadperspektiv utvecklat av Erlandsson et al. (2017), men nu med syftet att utveckla ett förenklat och mer tillämpbart verktyg skräddarsytt för ett fallföretag (Norra Skogsägarna). Som metod har statistiska analyser använts, med tillämpning av principalkomponentanalys och Cronbach’s alpha, på enkätsvar från Erlandsson et al. (2017) kombinerat med stegvisa intervjuer inom fallföretaget och med representanter från triadens olika perspektiv. Enkäterna har validerats i flera steg allteftersom mängden variabler har minskat för att säkerställa att ingen väsentlig information har gått förlorad. I det färdiganpassade verktyget har de tre enkäterna reducerats från att innefatta 40-46 påståenden till 8-12 nyckelpåståenden per enkät, vilket intervjupersonerna uppfattat som lämpligt för praktisk användning. Anpassningen har även inneburit en utveckling av en mer användarvänlig metod

,

Private forest owners’ satisfaction is important for wood procuring organizations depending on their continuous wood deliveries. Forest owners’ satisfaction is affected by the perceived quality of harvesting services being purchased as part of wood sales, which is directly influenced by contractors performing the services for the organization. The organization’s satisfaction with a contractor is also influenced by work quality, but it values other contractor characteristics. Contractors’ satisfaction is in-fluenced by how well the service-buying organization carries out planning and preparatory work. It is therefore of interest to compare satisfaction between all triad perspectives (forest owners, officials, contractors) in order to identify imbalances in perceptions and prioritize proper development efforts. The study is based on a conceptual survey tool measuring satisfaction from a triad perspective suggested by Erlandsson et al. (2017), but now with the purpose to develop a simplified tool tailored for a case company (Norra Skogsägarna). The applied methodology has been statistical analyzes, using Principal Component Analysis and Cronbach's alpha, on question-naire answers from Erlandsson et al. (2017) combined with step-by-step interviews within the case company and with representatives from the triad's different perspectives. Surveys have been validated in several steps as the number of variables has decreased, thereby ensuring no loss of important information. In the final customized tool, the three questionnaires have been reduced from containing 40-46 to 8-12 key statements per questionnaire, which interviewees perceived as suitable for practical use. The adaptation also includes a user-friendly method for compiling and analyzing the outcome when applying the tool.

Main title:Uppföljning av drivningsentreprenad inom en skogsägarförening
Subtitle:utvärdering av utförda tjänster ur ett triadperspektiv
Authors:Tjärnström, Ida
Supervisor:Erlandsson, Emanuel and Lageson, Håkan
Examiner:Staal Wästerlund, Dianne
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2018:7
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:skogsägare, tjänstemän, principalkomponentanalys, enkäter, skogtjänstekvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9764
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9764
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2018 08:45
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics