Home About Browse Search
Svenska


Borg, Joakim, 2018. Säkerhetsanordningar och skadebild vid användande av vedklyvar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
898kB

Abstract

Olycksstatistiken visar att risken för att skada sig är högre vid självverksamt skogs-bruk än vid professionellt skogsbruk och vedhantering står för en betydande del av skadorna. Vedhanteringen består av olika delmoment och av dessa står klyvning för stor andel av skadorna. Vid vedklyvning används olika modeller av vedklyvar varav skruvklyvar och kilklyvar är de modeller som hanteras i studien.

Olycksbilden vid användandet av vedklyvar är generellt något som inte redovisas i statistik över arbetsplatsolyckor då det är ett arbete som sker på fritiden. Syftet med studien var att sammanställa kunskap om skadebilden vid användandet av vedklyvar samt att kartlägga vilka typer av säkerhetsanordningarna som används. Studien visar hur olycksbilden är för skruvklyvar och kilklyvar samt kartlägger olika säkerhetsan-ordningar i form av handreglage, fotreglage och täckplåtar.

För att undvika skador finns det en standard för tillverkare som säljer vedklyvar i Sverige. Att många användare modifierar eller använder sina vedklyvar på ett felakt-igt vis resulterar i att olyckor på hand och armparti sker. Säkerhetsanordningar där båda händerna inte var upptagna innebär en högre skaderisk, då de fria händerna för-söker effektivisera arbetet. Studien visar behovet av att utveckla vedklyvar där det inte finns incitament för att modifiera eller användas på ett osäkert sätt för att effek-tivisera arbetet.

,

Accident statistics show that the risk of injury is higher in self-employed forestry than in professional forestry. Firewood handling accounts for a significant part of the ac-cidents that occurs. Splitting accounts for a large proportion of the accidents during firewood handling. When splitting, different models of wood splitters are used. Screw splitters and wedge splitter are the models that are covered in this study. Injuries that occur in firewood preparation are generally not reported, since it is work that takes place during leisure time.

The purpose of this study was to add knowledge to the issue of injuries in firewood handling and to identify which safety devices the firewood splitters are equipped with. The study shows the injury characteristics for screw splitters and wedge split-ters. It also maps safety devices in the categories of hand controls, foot controls and cover plates. To avoid injuries there is a standard for manufacturers selling wood-splitters in Sweden. The fact that many users modify or use their splitters in an incor-rect way results in numerous accidents.

Safety devices where both hands were not occupied results in a higher injury risk, as the free hands try to increase the efficiency. The mapping shows that hand controls are the most common safety device for woodsplitters. The conclusion of the study was that there is a need to develop designs where there should be no motive to modify or use the splitter in an unsafe way.

Main title:Säkerhetsanordningar och skadebild vid användande av vedklyvar
Authors:Borg, Joakim
Supervisor:Edlund, Björn
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2018:15
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:vedhantering, kilklyv, skruvklyv, olycksbild
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10005
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10005
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Occupational diseases and hazards
Language:Swedish
Deposited On:28 Nov 2018 14:25
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics