Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Erik, 2016. Faktorer som styr valet av boggiband på skogsmaskiner. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
491kB

Abstract

Att undvika körskador och minska miljöpåverkan vid olika ingrepp i skogsmark har med tiden blivit en mer prioriterad fråga att jobba med inom skogsbruket. En del i lösningen kan vara att använda boggiband på rätt sätt i skogen.
Studiens syfte var att undersöka hur band används idag och vilka faktorer som är styrande när skogsmaskinsentreprenörer väljer boggiband. Informationen samlades in genom telefonintervjuer med entreprenörer i Västerbottens län under hösten 2015.
Skördarna i studien kördes i genomsnitt med band 89 % av tiden, skotarna 96 % och markberedarna 100 % av tiden. Av skogsmaskinerna i studien kördes 60 % av skördarna, 74 % av skotarna och 100 % av markberedarna aldrig utan boggiband. De flesta entreprenörerna använde idag den typ av band som de använt tidigare och varit nöjda med. Ingen entreprenör sade sig sakna kunskap eller information för att göra det bästa valet av band. Markgrepp, livslängd och bärighet var de tre faktorer som flest entreprenörer ansåg vara viktiga när de valde band. Vilken ordning de skall rangordnas gick inte att svara på i den här studien; ytterligare studier skulle behövas för att undersöka det.
Företagen i studien hade i genomsnitt 4,4 anställda och 2,8 skogsmaskiner.

,

Avoiding rutting and reducing environmental impact of various forest treatments has gradually become a more prioritized subject in the forestry sector. Part of the solution may be to use bogie tracks correctly when doing forest treatments.
The study's purpose was to investigate how tracks are used now and witch factors are governing when forestry entrepreneurs choose witch bogie tracks they use.
The information was collected through telephone interviews with entrepreneurs in Västerbotten during autumn 2015.
Grip, durability and flotation were the three factors that most entrepreneurs considered to be important when choosing tracks. In what order they should be ranked wasn’t possible to answer in this study; further studies would be needed to examine it. Harvesters in the study in average use tracks 89 % of the time, forwarders 96 % and scarifiers 100 %. Of the forest machines in the study 60 % of harvesters, 74% of forwarders and 100 % of the scarifiers never run without bogie tracks.
Most entrepreneurs today use tracks they have used in the past and were satisfied with. No entrepreneur said they lack knowledge or information to choose the best tracks for their operation.
Companies in the study on average had 4,4 employees and 2,8 forestry machines.

Main title:Faktorer som styr valet av boggiband på skogsmaskiner
Authors:Forsberg, Erik
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2016:3
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:intervju, entreprenörer, skördare, skotare, markberedare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5367
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5367
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2016 11:46
Metadata Last Modified:20 May 2016 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics