Home About Browse Search
Svenska


Olovsson, Jonas, 2014. Effekten av aggregattyp och skördad medelstamvolym på skördarens produktivitet och ekonomi i slutavverkning. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
558kB

Abstract

Produktiviteten i slutavverkning har sedan 1960-talet fram till 2009 ökat konstant. Denna trend har dock avstannat på en produktivitetsnivå på 25 m3sk/timme. Det finns aggregat som är framtagna för skörd i antingen klen eller grov gallring eller för slutavverkning, det vill säga för olika stor medelstamsvolym. Att tillverka ett aggregat som uppnår högsta möjliga effektivitet i alla beståndsförhållanden vore önskvärt, men är inte realistiskt.

Huvudsyftet med studien var att mäta effekten av att använda två olika skördaraggregat, ett litet respektive ett större aggregat, och skördad medelstamsvolym på skördarens produktivitet i slutavverkning. Produktiviteten har sedan använts för att beräkna det ekonomiska resultatet på årsbasis för en entreprenör som investerar i två aggregat och jämföra detta med en entreprenör som använder ett aggregat vid olika sammansättning av avverkningstyper (slutavverkning och gallring) över året.

Skördaren som användes i studien var en Komatsu 911.5, årsmodell 2013. De två aggregaten som studerades var av märket Komatsu modell 340 och 360.2. I försöket ingick tre olika beståndstyper med olika medelstamsvolym (0,17-0,53 m3fub) och stamtäthet (619-1153 träd/ha). Inom försökslokalerna skapades totalt 12 parceller, fyra parceller per beståndstyp.

Studien visade att det mindre 340-aggregatet hade en högre produktivitet upp till en stamvolym på 0,20 m3fub sedan var 360.2 aggregatet mer effektivt. Antalet avverkade träd per uppställningsplats var signifikant högre med 340-aggregatet än med 360.2-aggregatet.

Den ekonomiska analysen visar att en entreprenör kan sänka sina avverkningskostnader vid innehav av två aggregat.

,

Productivity in final fellings has since the 1960s up until 2009 increased constantly. This trend has however stalled in a productivity level of 25 m3sk/hour. There are head-types that are designed to harvest in either first or second thinning or final felling, i.e. adapted for various mean stem volumes. To manufacture a head-type that achieves maximum efficiency in all type of stand conditions is desirable, but not realistic.

The main objective of the study was to measure the effect of using two different head-types, one small and one larger, and harvested stem size on the harvester's productivity in the final felling. The productivity has then been used to calculate the financial results on an annual basis for an entrepreneur who invests in two head-types and for comparing this with an entrepreneur that uses only one at various composition of logging types (final felling and thinning) over the year.

The harvester that was used in the study was a Komatsu 911.5, from year 2013. The two head-types that was used in the study was a Komatsu model 340 and 360.2. The experiment included three different stands with various mean stem sizes (0,17-0,53 m3fub) and stem densities (619-1153 trees/ha). The experiment comprised in total 12 plots, with four plots per stands.

The study showed that the smaller 340-head-type had a higher productivity up to a mean stem size volume of 0.20 m3fub, after which the 360.2-head-type become more efficient. The number of felled trees per location was significantly higher with the 340-head-type than the 360.2-head-type.

The economic analysis shows that an entrepreneur can reduce the harvesting costs if investing in two head-types.

Main title:Effekten av aggregattyp och skördad medelstamvolym på skördarens produktivitet och ekonomi i slutavverkning
Authors:Olovsson, Jonas
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:15
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:skördaraggregat, avverkningstyp, engreppsskördare, effektivitet, entreprenör, typbestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3478
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3478
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 08:54
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 08:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics