Home About Browse Search
Svenska


Näslund, Rickard, 2017. Ruttanalys av en tvådelad fordonsflotta beståendes av HCT och konventionella rundvirkeslastbilar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En förutsättning för handelns och industrins utveckling är välutvecklade och kostnadseffektiva transporter. Detta är även viktigt för att uppnå de uppsatta klimatmålen i Sverige. Ett led i detta är införandet av lastbilar med högre bruttovikt, s.k. High Capacity Transport (HCT-fordon). De största begränsande faktorerna för HCT-fordon är enligt Trafikverket broar och vägar med bristande konstruktion, dvs som inte klarar av bruttoviktshöjningen. P.g.a. infrastrukturens begränsningar kom en ny bruttoviktklass som tillåter en bruttovikt på 74 ton (BK4). BK4-vägnätet kommer att vara begränsat till de vägar och broar som Trafikverket anser klara belastningen.

Syftet med denna studie var att analysera 1) hur en tvådelad fordonsflotta med 74-tonsfordon och konventionella rundvirkeslastbilar med olika tillgängligheter på vägnätet påverkar varandras ruttmöjligheter, samt 2) hur ett begränsat BK4-vägnät påverkar 74-tonsfordon med avseende på ekonomi och miljöbelastning.

Tre olika BK4-vägnät, Trafikverkets och två utökade, optimerades med olika andel 74-tonsfordon. Som referenssystem optimerades flottor innehållandes enbart 64- och 74-tonsfordon. Optimeringen genomfördes under en tidsperiod av två efterföljande veckor.

Analyserna visar att Trafikverkets BK4-vägnät kan ge stora begränsningar för 74-tonsfordonens ruttmöjligheter. Det kan ge upp till 2,0% högre kostnader och 5,6% högre koldioxidutsläpp än en konventionell 64-tonsfordonsflotta. Ett scenario med utökat begränsat BK4-vägnät ger upp till -1,1% minskade kostnader och -1,0% minskade koldioxidutsläpp. Om andelen 74-tonsfordon är för hög, för det gällande BK4-vägnätet, kan det dock ge motsatt effekt. Därför är det viktigt att andelen 74-tonsfordon är väl avvägt med gällande BK4-vägnät. Utökade analyser som beaktar andra regioner och förhållanden är nödvändiga för att kunna generalisera resultaten

,

For trade and industry development is it important with well-developed and cost-effective transportation. This is also important for Sweden to achieve the climate targets. A contribution to this is utilization of vehicles with higher gross weight, so-called High Capacity Transport (HCT-vehicles). The main limits of HCT-vehicles, according to Trafikverket, are bridges and roads with poor construction that cannot handle the gross weight increase. Because of the infrastructure limitations, a new gross weight class which allows a gross weight of 74 tonnes (BK4) is required. The new BK4-road network will be limited to the roads and bridges that Trafikverket believes withstand the gross weight increase.

The purpose of this study was to analyse 1) how a two-parted vehicle fleet with 74-tonne vehicles and conventional roundwood trucks with different availabilities on the road network affect each other’s route opportunities, and 2) how a limited BK4-road network affects the 74-tonne vehicle regarding economic and environmental aspects.

Optimization of three different BK4-roads, Trafikverkets and two expanded, was analysed with various rate of 74 tonnes vehicles. Optimizations with only 64- and 74-tonne vehicle was made as reference cases. The optimization was done in two subsequent weeks.

Analysis show that Trafikverket BK4-road network give great limitations in routing capabilities for 74 tonne vehicles. It can give up to 2,0% higher costs and -1,0% higher carbon emissions than of a conventional 64 tonne vehicle fleet. A more extended limited BK4-road network provides up to -1,1% reduced costs and -1,0% reduced carbon emissions, but if the proportion of 74 tonnes vehicles is too high for the current BK4-road network, it can have the opposite effect. Therefore, is it important that the rate of 74 tonnes vehicles is balanced with current BK4-road network. Extended analysis which observe other regions and situations is required to generalize the results.

Main title:Ruttanalys av en tvådelad fordonsflotta beståendes av HCT och konventionella rundvirkeslastbilar
Authors:Näslund, Rickard
Supervisor:Bergström, Dan and Edlund, Björn and Asmoarp, Victor
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:6
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:74-tonsfordon, ST-lastbilar, större travar, logistik, RuttOpt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6397
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6397
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry - General aspects
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2017 08:10
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics