Home About Browse Search
Svenska


Vikström, Simon, 2017. Två-fas extraktion av polyfenoler från blåbär. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I de svenska skogarna produceras det varje år ca 250 000 ton blåbär och av det tillvaratas endast ca 7 %. Blåbär innehåller höga halter av antocyanin vilket är väldigt attraktivt på hälsokostmarknaden. I och med att en stor del av det som plockas exporteras så går vi miste om potentiella intäkter som förädlingen av blåbär kunde ge oss.

Syftet med detta examensarbete var att undersöka effekterna av olika extraktionsbetingelser och kunna bestämma det optimala förhållandet mellan de olika faktorerna för att kunna extrahera ut maximalt med fenoler. Försöket utfördes genom en två-fas extraktion med hjälp av en RBR (Rotating Bed Reactor). Faktorerna som testades var temperatur och TS-halt, dessutom utfördes försöket med två olika saltlösningar, Natrium-väte-fosfat di-hydrat (Na2HPO4 * 2 H2O) och Ammoniumsulfat (NH4)2SO4. Proverna mättes med UV/vis-spektroskopi och NIR-spektroskopi för att fenol-koncentration kunde bestämmas. För de statistiska analyserna användes mjukprogramvarorna Modde och Evince.

Resultaten från försöket visade att Salt B, Ammoniumsulfat, var mest effektivast och mest stabilt. Natrium väte-fosfat di-hydrat (Salt A) gav sämre utbyte och var mer ostabilt, vilket gjorde resultaten mer svårtolkade. Av faktorerna var det främst TS-halten som påverkade resultatet, där utbytet blev högre ju högre TS-halt. Temperaturen hade ingen signifikant påverkan för Salt A och en viss påverkan för Salt B. Utbytet blev högre ju längre extraktionstid men tidseffektsskillnaden var mindre än vad jag förväntade mig.

,

The Swedish forest annually produce 250 000 ton bilberry and of this 250 million only 7 % is used. Bilberries contain high levels of anthocyanin, which is very attractive in the health food market. The fact that a large part of the bilberries from the Swedish forest is exported, we get a loss of potential revenue that the processing of bilberries could give us.

The purpose of this study was to investigate the effects of different extraction factors and to determine the optimal ratio between the different factors in order to extract the maximum amount of phenols. The experiment was made in a two-phase extraction by using RBR (Rotating Bed Reactor). The factors who was tested were temperature and dry solids content, additionally the experiment was conducted with two different salt-solutions, Salt A (Sodium hydrogen phosphate dihydrate) and Salt B (Ammonium sulfate). The samples were analyzed both by UV/vis spectroscopy and NIR spectroscopy to the phenol-concentration could be determined. For the statistical analyzes is the software program Modde version 10.1 and Evince version 2.7.5 used.

The result of the study indicated that the salt, Ammonium sulfate was most effective and most stable. Sodium hydrogen phosphate dihydrate gave less concentration of phenols and were more unstable, which made the results more difficult to interpret. Of the factors it was mainly dry solids content which affected the result. The temperature had no significant effect on Salt A and a certain influence of Salt B. The phenol-concentration was higher the longer extraction time but the different was less than expected.

Main title:Två-fas extraktion av polyfenoler från blåbär
Authors:Vikström, Simon
Supervisor:Nyström, Josefina
Examiner:Arshadi, Mehrdad
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:10
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:blåbär, polyfenol, antocyanin, två-fas extration, RBR, natriumfosfat, ammoniumsulfat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6604
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6604
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Food processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:18 Jul 2017 06:10
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics