Home About Browse Search
Svenska


Bredal, Alexander and Granberg, Jacob, 2016. Titt i trave : en studie över problemet med felsorterat sågtimmer i massavedsleveranse. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
390kB

Abstract

Felsortering av sågtimmer i massavedsleveranser är idag ett problem som inte har fått till-räckligt stor uppmärksamhet inom skogsbruket. Även om problemet noterats bland skogsä-gare så ser VMF Nord att detta är ett problem som behöver belysas ytterligare. Felsortering av sågtimmer sker både i skogen och vid transport till industrin. Från skördarens felsorte-ring till transportörernas strävan om att alltid köra fulla laster till industrin. VMF Nord har en tjänst vid namn ”titt i trave” som syftar till att genom kontroller av råvaruleveranser kon-trollera sortimentsfördelningen i leveranserna. Dessa kontroller ligger sedan till grund för en uppföljning inom leveranskedjan som är tänkt att sänka andelen felsorterad råvara, i denna studie sågtimmer, till industrin. Målet är att uppnå en felsortering på maximalt 2 %.

Studiens mål är att utvärdera tjänsten ”titt i trave” ur ett företagsekonomiskt perspektiv samt belysa den uteblivna intäkten som felsortering av sågtimmer i massavedsleveranser orsakar Svenska skogsägare.

I Östersunds distrikt har man idag störst underlag från kontroller utförda med ”titt i trave”. Den i Östersunds distrikt felsorterade volymen sågtimmer i massavedleveranser uppgår till 3,6 %. Detta leder till att skogsägare årligen står inför en utebliven intäkt på 5,5 miljoner SEK orsakat av felsorterat sågtimmer i massavedsleveranser inom detta geografiska om-råde. Genom ett större användande av ”titt i trave” kan man minska denna uteblivna intäkt och öka lönsamheten för skogsägare.

Resultatet från detta kandidatarbete är tänkt att ligga till grund för vidare studier inom ämnet samt peka på att skogsnäringen står inför ett faktiskt problem med felsortering av skogsråvara.

,

Wrongly sorted saw logs in pulpwood supplies is an issue that has not received enough attention in forestry. Although the problem is noted among forest owners, VMF Nord can see that this is a problem that needs to be further elucidated. Wrongly sorted saw log takes place both in the forest and during transport to the industry. From the harvester's wrong-sorting to the carriers' desire to always run full loads to the industry. VMF Nord has a ser-vice called “titt i trave" the service aims to by checks decide the supply control range dis-tribution of supplies. These controls will then form the basis for a follow-up within the sup-ply chain that is supposed to reduce the proportion of wrongly sorted saw log in pulpwood supplies. The goal is to achieve a wrong sortation of maximum 2%.

The study's objective is to evaluate the service "titt i trave" from a business perspective and highlight the missing revenue that wrongly sorted saw log in pulpwood supplies causes Swedish forest owners.

Östersund district have today the greatest amount of data from inspections performed with "titt i trave". Östersund district have a 3.6 % wrongly sorted volume of saw logs in pulp-wood supplies. This leads to that the forest owner annually faces a loss of revenue of 5.5 million SEK caused by wrongly sorted saw logs in pulpwood supplies in this geographic area. Through a greater use of "titt i trave" the industry can reduced this type of loss of revenue and increased profitability of forest owners.

The results of this candidate's work is supposed to be the basis for further studies in the subject and point out that the forestry industry is facing a real problem with wrong sorta-tion of forest resources.

Main title:Titt i trave
Subtitle:en studie över problemet med felsorterat sågtimmer i massavedsleveranse
Authors:Bredal, Alexander and Granberg, Jacob
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2016:2
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:felsorterat, sågtimmer, massaved, utebliven, intäkt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5299
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2016 13:08
Metadata Last Modified:25 Apr 2016 13:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics