Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Jesper, 2017. Skördarens produktivitet vid varierande diameterspridning. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
363kB

Abstract

Avverkning och upparbetning av skog i Sverige sker huvudsakligen med skördare. Skördarens produktivitet påverkas positivt av ökande medelstamsvolym upp till skördarens tekniska begränsning. Ytterligare faktorer som påverkar skördarens produktivitet är bland annat ytstruktur, lutning och förarens skicklighet. En faktor som inte studerats är hur diameterspridningen påverkar skördarens produktivitet. Därför var den här studiens syfte att undersöka om det finns en skillnad i produktivitet vid avverkning av bestånd med olika diameterspridning vid samma medelstamsvolym. Datamaterialet kom från Holmen Skog, och utgjordes av 383 slutavverkningar fördelat på tio skördare och en totalvolym av 669 777 m3fub, och 112 gallringar, fördelat på åtta skördare och en totalvolym av 82 100 m3fub. Analysmetoden i den här studien var multipel regressionsanalys där skördarens produktivitet ställdes mot medelstamsvolymen och diameterspridningens varianskoefficient. Diameterspridningen var statistiskt signifikant samt bidrog till ökad förklaringsgrad i slutavverkningen. I gallringen var diameterspridningen inte statistiskt signifikant. Stor diameterspridning i slutavverkning gav 5–9 % lägre produktivitet än liten diameterspridning vid samma medelstamsvolym. Utöver huvudresultatet testades om bestånd med större diameterspridning hade fler träd som flerträdshanterades, vilket inte stämde för vare sig gallring eller slutavverkning. Dessutom testades om det föll ut fler sortiment ur bestånd med större diameterspridning, vilket inte heller var fallet. Resultatet av denna studie möjliggör att nya bortsättningsmallar för skördare i slutavverkning kan tas fram som även innefattar diameterspridningen.

,

Harvesting in Sweden is predominantly done by use of single-grip harvester. A harvester’s productivity is positively correlated with the average stem volume, up to its technical limitation. Other factors influencing the harvester’s productivity are for instance, slope, terrain roughness and the operator’s skill. One factor that has not been studied is how the diameter distribution effects the harvester’s productivity. The aim of this study was to see if there is a difference in productivity when harvesting stands with different diameter distributions at the same average tree volume. The datasets came from Holmen Skog and consisted of 383 final fellings done by ten harvesters with a total volume of 669 777 m3fub and 112 thinnings done by eight harvesters with a total volume of 82 100 m3fub. The data where analysed with a multiple regression analysis, in which the productivity was matched against the average tree volume and the coefficient of variation for the diameter distributions. In final felling the diameter distribution was significant and contributed to a higher R2-value. In thinning the diameter distribution was not significant and did not contribute to a higher R2-value. Big diameter distribution will have a negative effect on the productivity up to 5-9 % compared to small diameter distribution at the same average stem volume. Apart from the main objective of this study, a test was conducted to see if the percentage of trees that were multi tree handled would increase with higher diameter distribution, which were not true in neither final felling nor thinning. Another test was conducted to see if a stand with high diameter distribution would have a higher number of assortments than a stand with low diameter distribution, which was not true for neither final felling nor thinning. The results of this study can be used for new productivity models that include a stand´s diameter distribution.

Main title:Skördarens produktivitet vid varierande diameterspridning
Authors:Pettersson, Jesper
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:7
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:tidsåtgång, slutavverkning, gallring, regressionsanalys, produktivitetsmodell
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6398
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6398
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2017 08:20
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics