Home About Browse Search
Svenska


Berg Rustas, Carolina and Persson, Magnus, 2017. Kontaktstrategi för en skogsägarförening : en benchmarking studie om kundkontaktmellan en skogsägarförening och dess medlemmar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
369kB

Abstract

Skogsägarföreningen har identifierat att ett av de största problemen för att uppnå mål kopplade till medlemsnytta ligger i förmågan att komma i kontakt med sina medlemmar. Med bakgrund av att skogsägarstrukturen förändrats under de senaste åren gjordes denna studie och genom en benchmarkingstudie undersöka vilka skillnader som finns mellan Skogsägareföreningens kontaktstrategi och kontaktstrategier hos företag i andra branscher med dokumenterat hög kundnöjdhet. Detta för att se om skogsägarföreningar kan dra lärdom av arbetssätt i andra branscher för att förbättra kontakten med befintliga medlemmar.
Sex kvalitativa intervjuer hölls med representanter från Skogsägarföreningen, Bank- och försäkringsbolaget, Energibolaget, samt Konsultbolaget. Vårt arbete visar att Skogsägareföreningen idag har samma typ av kommunikationsvägar som övriga företag, samt gott om personal vars huvudsakliga uppgift är att skapa kontakt med skogsägarna. Det som skiljer Skogsägarföreningen från övriga företag är att skogsägarföreningen inte har tydliga rutiner och arbetsprocesser för hur kontaktskapande ska ske och där tror vi att det finns en stor utvecklingspotential. Företaget bör också avväga hur personalens arbete ska mätas, samt ta reda på vilka säljhinder som finns hos personalen och dämpa dessa. Skogsägarföreningens ledning bör också fokusera på att kommunicera verksamhetsidén och organisationens mål för att skapa en större förståelse och stolthet för dessa internt. Att dessutom fokusera mer på att sätta kunden i centrum och styra verksamheten utifrån kundnöjdhet kan bli ett framgångskoncept för företaget som även kan orsaka ökade ekonomiska intäkter.

,

The Swedish Forest Owners’ Association we have been working with has identified that one of the biggest problems connected to obtaining goals related to benefits for its members lies in the ability to contact its members. This study was made based on the fact that the structure of the private forest owners in Sweden has changed over the last couple of years into more urban owners, not living on their real estate. The study was made as a benchmarking study between the Forest Owners’ Association and two other companies with documented satisfied customers. The aim was to investigate the differences between the Forest Owners’ Association’s contact strategy and contact strategies in the other two companies, to see if a Forest Owners’ Association can learn from other businesses and improve their contact making with existing members.
Six qualitative interviews were held with representatives from the Forest Owners’ Association, the Bank- and Insurance Company, the Energy Company and the Consultant Company.
Our work shows that the Forest Owners Association today has the same ways to communicate with its members as the other companies, as well as a lot of human resources whose main task is to contact forest owners. What differs the Forest Owners Association from the other companies is that the Forest Owners’ Association does not have clear routines and work processes on how to contact customers, and we believe that the major development potential lies here. The Forest Owners’ Association should also consider how the work of its employees should be measured and identify which Sales Call Reluctance-factors that exist in the organization and try to minimize the effect of these. The management of the Forest Owners’ Association should also focus on communicating the business idea and the goals of the organization internally to create a greater understanding and pride for the company among the employees. Additionally, focusing more on putting the customer first and managing the business based on customer satisfaction can be a successful concept that also could cause increased financial revenues.

Main title:Kontaktstrategi för en skogsägarförening
Subtitle:en benchmarking studie om kundkontaktmellan en skogsägarförening och dess medlemmar
Authors:Berg Rustas, Carolina and Persson, Magnus
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:24
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:säljhinder, kontaktskapande, kundnöjdhet, arbetsprocesser, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9340
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9340
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2018 13:28
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics