Home About Browse Search
Svenska


Alström, Fredrik, 2015. Framtidens rådgivning till skogsägare : hur och var vill skogsägare ha sin skogliga rådgivning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats skrevs på uppdrag av LRF Konsult. Den utgör en C-uppsats vid Jägmästar-programmet, Sveriges Lantbruksuniversitet. Syftet med uppsatsen är att utreda vilken typ av rådgivning som utboskogsägare vill ha på den ort där de bor, vilken typ av rådgivning de vill ha där fastigheten finns och vilken typ av rådgivning de önskar som webb-tjänster.

Som bakgrund genomfördes en mindre litteraturstudie av dels publikationen Skogsbarome-tern 2014, som årligen gör en större statistisk undersökning bland skogsägare i Sverige, dels två vetenskapliga artiklar med snarlika frågeställningar.

Studien är en kvantitativ undersökning i form av ett enkätutskick till 400 slumpvis utvalda skogsägare i Stockholm, som äger en eller flera skogsfastigheter på annan ort. Enkäten behandlade dels grundläggande frågor såsom ålder, kön och markareal, dels mer fördju-pade frågor kring skoglig rådgivning. En svarsfrekvens på 43 procent uppnåddes på enkät-utskicket. Vilka andra frågor ingick?

Resultatet som kan utläsas visar att det finns tydliga trender för ett ökat intresse för rådgiv-ning där man är bosatt och användning av webbaserade verktyg bland yngre skogsägare. Detta ökande intresse för webbtjänster neråt åldrarna tyder med största säkerhet på att in-tresset kommer öka med kommande generationsskiften bland skogsägarna.

Resultatet visar också att det finns störst intresse och betalningsvilja bland utboskogsägare för skogsbruksplan följt av finansiella tjänster så som deklaration och bokföring.

Slutsatsen som kan dras är att det framförallt är ålder som styr var och hur utboskogsägare vill ha sin rådgivning och inte lika mycket andra faktorer som avstånd till fastighet. Med kommande generationsväxlingar inom skogsägandet kan man förutse att intresset för webbtjänster kommer att öka och med det även intresset för rådgivning där personen ifråga är bosatt. Förbättringar i webbtjänsterna, som ökande funktionalitet och ökad användarvän-lighet bidrar dessutom ytterligare till intresset för webbaserade verktyg.

,

This essay was written on behalf of LRF Konsult as part of the Forestry program; Jä-gmästare. The main purpose was to investigate what kind of counselling that is requested by forest owners who live in the city but have their property elsewhere. The study also looks into the interest for web-based administrative services facilitating the forest owner-ship.

As a theoretical base in the essay a minor literature study was carried out. It was partly based on Skogsbarometern witch is a major statistical survey among forest owners in Swe-den that is done on yearly basis. It’s carried out as a joint project among some of the bigger actors within forest consulting and banking. It also looked into two scientific essays based on similar purposes as this one.

The data sampling was based on quantitative method that used a questionnaire form that was sent out to four hundred randomly chosen forest owners in the city of Stockholm, Sweden. All who took part in this survey had in common that they own a forest property elsewhere from were they live.

The result indicates that there are an increasing interest among forest owners the further down you come in age to receive counselling were they live instead of were their property is situated. This is also applicable to the interest of web-based services for forest owners. This implies that the interest and demand for such services most certain will increase with the next generation forest owners.

The result also shows that there is a major demand and will to pay among forest owners who live else were from the property for forest planning advising. Followed by financial services such as assistance with tax-declaration and accounting.

The conclusion to be drawn from this is with the next generation there will be an increased demand for web-based services as well as counselling were the forest owner is living and not were he or she has their property through web-based services.

Main title:Framtidens rådgivning till skogsägare
Subtitle:hur och var vill skogsägare ha sin skogliga rådgivning
Authors:Alström, Fredrik
Supervisor:Hultåker, Oscar
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:21
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:LRF Konsult, affärsrådgivning, enkätundersökning, företagsekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4810
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4810
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2015 09:53
Metadata Last Modified:03 Sep 2015 09:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics