Home About Browse Search
Svenska


Ramén, Alexander, 2014. Utvärdering av Central Tire Inflation på Medelpads skogsförvaltning, SCA Skog AB. Second cycle, A2E. umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
590kB

Abstract

CTI- Central Tire Inflation är ett styr- och reglersystem som möjliggör att justera lufttrycket i däcken under färd på virkeslastbilar för att anpassa det till aktuell last och hastighet. Genom att köra med ett lägre däcktryck på virkesfordon är det möjligt att minska kostnaden för skogsbilvägar.

SCA Skog vill skapa en CTI-strategi som ska innehålla handlingsplaner för hela kedjan från planering till transport. År 2009 minskade investeringsanslagen för vägar inom SCA Skog och Medelpads skogsförvaltning började bygga vägar som trafikeras av CTI-utrustade fordon. Syftet med arbetet är att utvärdera användningen av CTI åt SCA skog vid Medelpads skogsförvaltning.

Datainsamlingen utgjordes av intervjuer med personer vid SCA som har arbetat med CTI någon gång sedan införandet. Totalt intervjuades elva personer.
Ett arbetssätt för CTI identifierades. I det belystes ett antal faktorer som bör tas i beaktande vid planering av en CTI-väg, till exempel tidigare CTI-vägar och avstånd till materialtäkt.

Kostnaden för överbyggnaden till CTI-vägar var för år 2013 27 % billigare vid nybyggnation och 19 % billigare vid upprustning, jämfört med standardvägar. Andelen virkesvolym från avverkningar i anslutning till en CTI-klassad väg har ökat från 3 % till 7 % på Medelpads skogsförvaltning under 2009-2013.

Flertalet förbättringsområden har identifierats. Att utveckla uppföljningen av den verksamhet som idag bedrivs med CTI bör ses som en prioriterad fråga. Instruktioner bör skapas för hur CTI-vägar ska byggas, registreras och användas. Den kunskap som finns inom företaget bör tillgängliggöras så den kan spridas inom Medelpad och andra skogsförvaltningar.

,

CTI Central Tire Inflation is a steering and control systems that allow timber vehicles to adjust the tire pressure while driving and adapt it to the current load and speed. By running with a lower tire pressure on timber vehicles, it is possible to reduce the cost of maintenance and construction of forest roads.

SCA Skog wants to create a CTI strategy that includes plans for the entire chain from planning to transportation. In 2009 the investment allocations for roads within SCA Skog and Medelpads forest management area decreased and they began building roads served by CTI - equipped vehicles. The purpose of this work is to evaluate the use of CTI for SCA Skog within Medelpads forest management area.

The data collection consisted of interviews with people at SCA who have worked with CTI ever since its introduction. A total of eleven people were interviewed.

An approach for CTI was identified. It highlighted a number of factors that should be considered when planning a CTI road, such as former CTI roads and distance to material extraction.

The cost of the superstructure to CTI roads were for the year 2013 27 % cheaper at new construction and 19 % cheaper at rehabilitation, compared to standard roads. The percentage of timber volume from the felling adjacent to a CTI -classified road has increased from 3 % to 7 % in Medelpads forest management area during 2009-2013.
Several areas for improvement were identified. Developing the monitoring of the operations of CTI should be seen as a priority. Instructions should be created for how CTI roads will be built, registered and used. The knowledge that exists within the company should be made available so it can be spread within Medelpad and other forest management areas.

Main title:Utvärdering av Central Tire Inflation på Medelpads skogsförvaltning, SCA Skog AB
Authors:Ramén, Alexander
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Fjeld, Dag
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:13
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:vägar, transport, däcktryck, förbättringsområden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3475
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3475
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 07:51
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 08:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics