Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Alexander, 2015. En analysmodell för tidsåtgång vid skotning med Komatsuskotare. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
905kB

Abstract

Skogsindustrin är viktig för Sverige. Den avverkade nettovolymen i Sverige under 2013 uppgick till 68,9 miljoner m³fub. En betydande del av skogsbrukets totala kostnader utgörs av drivningskostnader. Cirka hälften av drivningskostnaderna utgörs av skotningskostnaden. Behovet av konstant förbättrad kostnadseffektivitet ger ett behov av konstant ökning av skotningsproduktivitet. Därför finns intresse för både effektivisering av arbetsmetodik och skotare.
Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att utveckla en analysmodell för tidsåtgång vid skotning med Komatsuskotare baserad på bestånds-, terräng- och och skotarparametrar. Andra delsyften har varit att göra modellen för Excel och att även redovisa en uppdelning på arbetsmoment vid skotning som är än mer detaljerad än den som används i tidsåtgångsmodellen. Modellen grundar sig på en litteraturstudie, dvs. ett stort antal tidigare rapporter och artiklar.
Analyser med modellen indikerar att tidsåtgången med stora skotare generellt blir lägre än för små skotare. Skillnaden varierar mellan 11-14 % vid 100 m skotningsavstånd beroende på terrängförhållanden. Stora gripar ger lägre tidsåtgång än små gripar, skillnaden varierar mellan 18-35% vid 100 m skotningsavstånd och 10-14 % vid 1000 m skotningsavstånd när 1 eller 4 sortiment skotas.
Snabbare kranarbete ger konstant inverkan på tidsåtgången oberoende av skotningsavstånd men har störst procentuell inverkan på total tidsåtgång vid korta skotningsavstånd. Samma tidsreduktion erhålls med 50 % snabbare kranarbete som med fördubblad körhastighet vid 350m skotningsavstånd. Detta kan tas i beaktande eftersom kranspetsstyrning nu utvecklas för att medge högre kranhastigheter.
De redovisade resultaten antyder att den utvecklade modellen bör kunna användas för meningsfulla analyser av framtida skotarkoncept.

,

The forest industry is today, as well as historically, important for Sweden. The harvested net volume in Sweden in 2013 was 68.9 million m³fub. Logging costs represent a significant part of the forest industries total costs. Out of the logging costs, forwarding makes up for about half. Because of the need to constantly improve cost-effectiveness to maintain competitiveness, there is a need to constantly improve productivity. Hence, constant improvement in the forwarding of timber from the forest to the landing is needed. For this reason, there is interest in both the efficiency of the work methods and machinery. The aim of this study has been to build up as detailed a time consumption model for hauling as possible, based on stand parameters, terrain parameters and machine parameters. A secondary aim was to present a breakdown of work elements in forwarding, in an even more detailed level than the one used in the time consumption model.
A literature study was conducted on the current state of knowledge regarding time consumption during forwarding, and relevant time consumption models were identified. The found models were used as starting point of the construction of a spreadsheet-based time consumption model. The created model was used to analyze the effects of various variables on time consumption. The result indicates that large forwarders have lower time consumption than small forwarders. The difference varies between 11-14% at 100m extraction distance depending on terrain conditions. The results also indicate that large grapples provide lower time consumption than small grapples. The relative effect is greater at short extraction distances than at long extraction distances. According to the model, the difference varies between 18-35% at 100m extraction distance and 10-14% at 1000m extraction distance when 1 or 4 assortments are being forwarded. Driving speed has the greatest impact on the time spent while forwarding over long distances. A potentially faster travel speed of future forwarders would mean substantial reductions in time consumption at long extraction distances. An increase in crane speed by 50% gives the same time reduction as the doubling of forwarding speed at 350m extraction distance. The results indicate that the developed model should be used for meaningful analyzes on future forwarder concepts.

Main title:En analysmodell för tidsåtgång vid skotning med Komatsuskotare
Authors:Andersson, Alexander
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Bergsten, Urban
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:27
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:skotning, tidsåtgångsmodell, litteraturstudie, produktivitet, effektivisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4885
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4885
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2015 14:51
Metadata Last Modified:01 Oct 2015 14:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics