Home About Browse Search
Svenska


Karlefors , Gustav, 2014. Effekt av Central tire inflation på strukturellt svaga skogsbilvägar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Nybyggnation och underhåll av skogsbilvägar medför stora kostnader för skogsbruket i Sverige. Därför är det av intresse att finna metoder för att minska dessa kostnader. Ett tillvägagångssätt kan vara att utrusta virkesfordon med Central Tire Inflation (CTI). CTI är ett system som kan sänka och höja ett fordons däckstryck under färd. Tidigare studier har konstaterat att när virkesfordon sänker däckstryck blir spårbildning mindre. Därför kan det vara möjligt att dimensionera vägar som enbart trafikeras av CTI-utrustade virkesfordon med tunnare överbyggnad. Studier som bekräftat detta har genomförts, dock inte i Sverige.

Syftet var att jämföra spårbildningen av ett fullastat virkesfordon med släp som har lågt eller högt däckstryck. Jämförelsen utfördes på skogsbilvägar med en underbyggnad av normalmorän och både vid trafikering direkt på underbyggnaden eller på ett 5 cm tjock bärlager.

En spårdjupsstudie genomfördes i oktober 2013. Ett CTI-utrustat virkesfordon trafikerade olika vägavsnitt med lågt eller högt däckstryck. Virkesfordonet var fullastat med bruttovikten 61 500 kg. Spårbildningen mättes efter var sjätte överfart tills 30 överfarter genomförts.

På ingen av försökssträckorna uppstod svår spårbildning, utan maximalt uppmätt spårdjup var 27 mm. Lågt däckstryck gav mindre spårbildning men differensen mot högt däckstryck var liten (3,4-10,5 mm). Dock var skillnaden statistiskt signifikant på två av försökssträckorna. Det innebär att på skogsbilvägar med en underbyggnad av normalmorän kan tillgänglighetsklass C uppnås utan bärlager och oavsett däckstryck. Det innebär en besparingspotential för Holmen Skog då de normalt lägger 810 ton bärlager per km på dessa vägar för att uppnå tillgänglighetsklass C.

,

Construction and maintenance of forest roads is costly for the forest industry in Sweden. It is therefore of interest to investigate methods to reduce these costs. One possible method is to equip timber vehicles with Central Tire Inflation (CTI). CTI is a system that can change the tire pressure while the vehicle is driving. Previous studies have found that timber vehicles equipped with CTI and thereby operating with reduced tire pressure create less rutting than conventional vehicles. It suggests that forestry roads travelled exclusively by timber vehicles equipped with CTI can be constructed with a thinner base course without reduced accessibility. Studies have confirmed this but none of them has been conducted in Sweden.

The aim was to compare the rutting on a forest road when travelled by a fully loaded timber vehicle with trailer at high and low tire pressure. The trial was conducted on a forest road with a subgrade of normal till and sections with 5 cm thick base course. The comparison was carried out on both the subgrade and the sections with a base course.

A field study was conducted in October 2013. A timber vehicle equipped with CTI travelled different road sections with low and high tire pressure. The timber vehicle was loaded with a gross weight of 61 500 kg. Rutting was measured after every six overpasses until 30 overpasses were completed.

On none of the test sections were severe rutting created and maximum measured rut depth was 27 mm. Low tire pressure yielded less rutting but the difference to high tire pressure was small (3.4 to 10.5 mm), although significantly different on two test sections. This means that forest roads with a subgrade of normal till can achieve access class C without a base course and regardless of tire pressure. This means a great savings potential for Holmen Skog as they normally put 810 ton of base course per km to achieve access class C.

Main title:Effekt av Central tire inflation på strukturellt svaga skogsbilvägar
Authors:Karlefors , Gustav
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:11
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:bärighet, däckstryck, grusväg, morän, ringtryck, vägbyggnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3333
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3333
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 10:59
Metadata Last Modified:13 Feb 2015 13:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics