Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Sofie, 2014. Hur begränsade öppettider hos Munksunds Pappersbruk skulle påverka åkerier i Norr- och Västerbotten. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
478kB

Abstract

Munksunds Pappersbruk har ett av Sveriges äldsta renserier i drift. Av den anledningen har en projektering påbörjats för att antingen bygga ett nytt renseri eller renovera det befintliga. Om renseriet ersätts med ett nytt och effektivt renseri kommer det eventuellt vara stängt nattetid. De kontrakterade åkerierna som levererar virke till Munksunds Pappersbruk är vana att kunna leverera virke dit dygnet runt. Om renseriet skulle vara stängt nattetid förlorar åkerierna möjligheten att leverera virke dit under natten.

Syftet med studien är att undersöka vilka åsikter de berörda åkerierna har angående en eventuell begränsning av öppettiderna hos Munksunds Pappersbruk. Samt undersöka vilka eventuella merkostnader som åkerierna kan få till följd av spill- och väntetider.

Studien utfördes i tre steg. Först utfördes djupintervjuer med tre utvalda åkeriägare. Sedan utformades kostnadskalkyler för respektive åkeriägare. Slutligen utfördes känslighetsana-lyser på åkeriägarnas kostnadskalkyler, för att analysera hur väntetider och spilltider på-verkar transportkostnaderna.

Studien visade att samtliga åkeriägare anser att begränsade öppettider påverkar åkerier negativt ur en ekonomisk synvinkel.

Vidare visade studien att åkerier som har begränsad tillgång till dygnsöppna mottagningar har 2,1 procent högre kostnader till följd av spill- och väntetider. Vilket kan visa på ett samband med tidigare studier där Västerbotten har 2 till 3 procent högre transportkostnader än Norrbotten. Det antas bero på att Norrbotten har tre dygnsöppna industrier och Västerbotten har ingen, förutom skogsindustrin i Husum som ligger intill Västerbottens gräns.

Slutligen visade studien att transportkostnaderna till Munksunds Pappersbruk, uppskatta-des öka med 7 procent för ett av åkerierna, om öppettiderna begränsas.

,

The paper mill in Munksund has one of Sweden’s oldest wood rooms in operation. A pro-ject has been initiated to either build a new wood room, or renovate the existing one. In turn, this would mean that the wood room would only require to be manned during day-time. The new opening hours at the wood room will affect the contracted haulage compa-nies delivering timber to Munksunds Paper mill, as they are used to deliver timber around the clock. The companies will then loose the opportunity to deliver timber to Munksunds Paper mill during the night.

The purpose with this study is to investigate what opinions the affected owners of haulage companies have about a limitation of opening hours at Munksunds Paper mill. The purpose is also to investigate the additional costs that haulage companies can have from waste and waiting hours.

The study was performed in three steps. First, in-depth interviews of three selected owners of haulage companies were conducted. Afterwards costing’s were designed for each haul-age company. Finally, sensitivity analyses were performed on the haulage companies’ costing, to analyse how waiting times and waste times affect transportation costs.

The study showed that all owners of the haulage companies believed that limited hours affect companies’ economy in a negative way.

Furthermore, the study showed that haulage companies that have limited access to night open industries have 2.1 percent higher costs due to waste- and waiting times. This can show a connection with earlier studies results indicating that Västerbotten has 2 to 3 per-cent higher transportation costs than Norrbotten. Which it is believed to depend on the fact that Norrbotten has three night open industries while Västerbotten only has one.

Finally, the study showed that one haulage company costs for the routes to Munksunds Paper mill estimated to increase by 7 percent, if the opening hours are limited.

Main title:Hur begränsade öppettider hos Munksunds Pappersbruk skulle påverka åkerier i Norr- och Västerbotten
Authors:Lundberg, Sofie
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:20
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:kostnader, logistik, väntetider, spilltider, transport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3952
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3952
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2014 15:00
Metadata Last Modified:27 Oct 2014 15:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics