Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Å
Number of items: 127.

A

Ahlstrand, Josefine and Åkesson, Matilda, 2024. Kommer framtidens jordgubbar att odlas i tunnel eller på friland? : en intervjustudie baserad på erfarenheter från jordgubbsodlare i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ahnfelt, Desideria, 2020. Tillväxt hos alléträd i plantskola : en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Alexandersson, Anton, 2019. Hur påverkar väder- och landskapsfaktorer frösättning i rödklöver?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Anderback, Toolie-Mina, 2021. Biowastes for Plant Production : a guide to plant biostimulants. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Ebba and Jonsson, Olof, 2024. Råda bot på hot : svenska botaniska trädgårdars funktion i bevarandet av hotade och sällsynta nordiska växter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Andersson, Nadia, 2023. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Appelquist, Cecilia, 2023. Varför bara M9? : alternativa grundstammar för hållbar äppelodling i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Arvidsson, Josefine, 2024. Odling med barn : en intervjustudie om skolträdgårdsverksamhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

B

Blomberg, Hugo, 2021. Impact of management intensity on the plant diversity and soil carbon of grasslands in different agro-climatic regions of Sweden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Blomqvist, André, 2024. Cederträd – framtidens stadsträd : en utmanare i klimatförändringarnas tid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blücher Suneson, Ragnar, 2020. Almsjukan i Malmö : en tillbakablick. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Boije, Johan, 2022. God jordhälsa för vinodling i nordligt klimat : vilka åtgärder finns för att bevara den. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bollerup, Jane, 2024. Screening for microbial volatiles related to Cydia pomonella infestation in walnut fruits (Juglans regia). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Bolmgren, Annie, 2023. Mördarsnigeln (Arion vulgaris) och täckodling i koloniområden - en olämplig kombination?. First cycle, G2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Brånsjö, Elin, 2020. Odling av okra i Sverige : förutsättningar och kulturåtgärder för kommersiell produktion. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Byström, Gunnar, 2023. A study of volatiles in Coriandrum sativum L. at different developmental stages. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

C

Castenberg, Anton, 2020. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Cehlin Norrman, Loka, 2022. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

D

Dahlgren, Sofia, 2022. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Deutschmann, Joel, 2021. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

E

Edén, Helena, 2020. Framställning av högkvalitativa textilfibrer av industrihampa (Cannabis sativa L.) under nordiska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ekbom Ågren, Caroline, 2020. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ekström, Lovisa, 2023. Blomfröodling : metoder och förutsättningar för produktion i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Ericson, Matilda, 2021. Potentiella tillämpningar för SMC (spent mushroom compost) inom växtodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ericsson, Karin, 2024. Privatträdgårdens potential som resurs för gynnande av pollinationssamhällen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

G

Granstrand, Elin and Lund, Evelina, 2022. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gundberg Aronsson, Johan, 2020. DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gunnarsson, Isak, 2024. Rikkärrens betydelse och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Gustafson, Hilda, 2020. Hundrastgården som outnyttjad yta för grönska och ekosystemtjänster i staden : en undersökande studie kring Malmö stads hundrastgårdar och deras potential. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

H

Hagen, Johanna, 2021. Odlingsåtgärders påverkan på arbuskulär mykorrhiza hos Vitis vinifera L.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hagerman Borgström, Jesper, 2021. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Halvars, Leonora, 2024. Säker hemkonservering i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hambraeus, Lova and Stureson, Karin, 2024. Stadsodling i Hamnparken, Nyhamnen Malmö : undersöker Torontomodellen som beslutsstöd för potentiellt förorenad mark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Heimdahl, Camilla and Sjölin, Emma, 2022. Koloniträdgårdars roll i samhället : för stadens hälsa samt individens psykiska, fysiska och sociala välmående. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Heithausen, Sarah, 2020. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Helgesson, Harald, 2019. Weed Seed Bank Assessment in Organic Crop Rotations : Comparing the weed suppression effect from intercropping field pea and spring barley, with sole cropping and black fallow. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hellmann, Jacqueline, 2021. Biokol som filter för rening av näringsrika restvattenströmmar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Karin, 2019. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Hill, Joy, 2022. Wool you look at that? Sheep wool pellets as fertilizer in container-grown crops with short cultivation time. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hjalmarsson, Idun, 2023. Hur upprätthålls livsmedelsproduktion under samhällskriser? : en studie om kvantifiering av resiliensaspekter inom REKO-ringsproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hjelm, Niklas, 2022. Kretsloppsnäring : en möjlighet att nyttja stadens resurser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmström, Marcus, 2024. Hampans återkomst i Sverige : attityder och framtid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hultqvist, Josefin, 2024. Parasitering av blygrå rapsvivel, Ceutorhynchus obstrictus, i höstraps i förhållande till landskapsfaktorer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Häggman, Erika, 2019. Essential oils and phenolic compounds as food preservatives. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hällberg, Alva, 2019. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Håstadius, Anna and Andersson, Gisela, 2024. Råg (Secale cereale) som mulchlager vid odling av huvudkål (Brassica oleracea var. capitata) : påverkan på insektsskador. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

I

Isendahl, Maximilian, 2019. The potential of breeding perennial grain legumes for swedish climates : a literature study and a pilot experiment on polyploidy. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

J

Jacobsson, Linda, 2022. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jalilvand Forslund, Hanna and Öster, Vera Celia, 2021. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jarring, Elis, 2024. Vin i kalla klimatregioner : definition & lärdomar från svala klimatregioner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Joeris, Thorsten, 2022. Plantskoleproduktion utan torv : en inblick i torvfria plantskolor i Storbritannien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Alexandra, 2023. Nematoder i skånska morotsfält : årsvariation och inflytande av väder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Anna and Skans, Maja, 2023. Översikt och identifiering av Neonectria ditissima, Neofabraea spp. och Colletotrichum spp. på äppelfrukt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Beata, 2024. Trädens reglerande roll i den hållbara staden : en studie av egenskaper som påverkar värmereglering, dagvattenhantering och luftrening. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Emelie, 2024. Det urbana barrträdets liv : från frö till etablering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Jessica, 2021. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Karolina, 2021. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johnson, Elin and Lundgren, Josefine, 2021. Växtföljdsstrategier för småskalig grönsaksodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Juhlin, Philip, 2019. Humussyrornas roll i odlingssystemet : påverkan på växtproduktivitet vid applicering av humussyror. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Järlung, Ellinor, 2019. Inokulering med arbuskulär mykorrhiza inom landskapsrestaurering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

K

Karlsson, Mikaela, 2019. Solanaceae i svenska växthus : förutsättningar för kommersiell odling av asiatisk aubergine och kapkrusbär. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Karlén Öberg, Julia, 2023. Trädgårdstrendernas påverkan på insekters levnadsmiljö i privatträdgården : en studie om trädgårdshistoria och blombesökande insekters krav på levnadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Knutsson, Nina, 2021. Samodling med tio vanliga frilandsodlade grönsaker : effekter på skörd, sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och växtnäringsförsörjning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Kuusemaa, Ida, 2019. Frisk av naturen : trädgård, framtidens medicin?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kvarnheden, Johanna, 2023. Effekten av landskapsfaktorer och besprutning på rapsjordloppa i odling av höstraps. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

L

Larsson, Carolina, 2019. Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Levin, Oliwer, 2020. Biologisk bekämpning och omgivande lagar och regelverk i ekologisk humleodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lindahl, Susanna, 2024. Pseudaulacaspis pentagona : ett nytt hot mot Sveriges träd och prydnadsväxter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lindell, Sandra, 2020. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindholm, Sara, 2022. Artförekomst av humlor i rödklöver, påverkande landskapsfaktorer och frösättning i olika delar av Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lindstedt, Filip, 2022. Ex situ-bevarande av vilda växter : genetisk mångfald och nationella initiativ. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Linton, Axel, 2022. Hur kan man öka den biologiska mångfalden i urbana grönområden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Anna, 2023. Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lundborg, Izabella, 2019. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundell, Rasmus, 2022. Allelopatisk förmåga hos Cannabis sativa L. (Hampa) och dess potential som biologisk bekämpning av ogräs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundgren, Carolin and Svensson, Linnea, 2022. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

M

Modin, Mika, 2022. The best tasting pear in the world : is there a future for the cultivation of Pyrus sinkiangensis in Sweden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Mortensen, Stina, 2019. Dwindling diversity : attitudes and knowledge among different stakeholders about loss of agrobiodiversity in Nepal. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

N

Nihlmar, Martin, 2022. Hur nutidens ängs- och naturbetesmarkers beskaffenhet och skötsel kan anpassas till att förbättra pollinering inom trädgårdsnäringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Nilsson, Julia, 2020. Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nord, Daniel, 2023. Lungmossa – en återkommande huvudvärk för svenska plantskolor : tillgängliga och framtida kontrollmetoder i täckrotsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nordström Nilsson, Kajsa, 2019. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nyström, Sara, 2021. I apotekarens trädgård : medicinalväxtodling i svenska apotekarträdgårdar med fokus på 1700-talet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

O

Odhnoff, Anton and Eidstam, Zottie, 2020. Växtnäringsförsörjning i ekologisk odling utan tillförsel av animaliska gödselmedel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, Ellen, 2021. Alléodlingens potential för produktion av grönsaker, frukt och bär : baserat på förutsättningar i sydöstra Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Olsson, Michael Alexander, 2023. Odling av äpple i ett föränderligt klimat, vart är vi på väg? : kartläggning av de klimatmässiga förutsättningarna föräppelträdens fenologi och fruktutveckling i Skåne med utsläppsscenario RCP4.5 och RCP8.5. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

P

Palm, Malin, 2023. Egnahemsträdgården : en fruktsam lösning i en tid av kris?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Pettersson, Benjamin, 2023. Microbial strains from compost originated from circulated side streams : impact on root growth and root hairs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Pålsson, Dag, 2023. Kvalitetsförändringar i ’Elise’- äpplen efter öppning av ULO-lager. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

R

Rastamo, jenny, 2022. En blomstrande odling : växtföljdens betydelse för frilandsodlade snittblommor i Sverige.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Rosenkvist, Magdalena, 2023. Har perenner som rekommenderas för en viss ståndort gemensamma morfologiska karaktärer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Rundqvist, Linnea and Tegenfeldt, Sanna, 2024. Växtföljd i snittblomsodling : med jordburna skadegörare som utgångspunkt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ryazanskaya, Nadezda, 2019. De vilda binas resursbehov och strategier för att gynna dem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Rydell, Madeleine, 2024. Hur svenska snittblomsodlare skapar värde genom frilandsodling av Slow Flowers. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

S

Samson, Eva, 2024. Sydsvenska kommuners metodval i arbetet mot invasiva växter : kan betesdjur vara en lösning?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Samuelsson, Charlotte and Wengelin, Pauline, 2021. Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling? : och hur skulle en sådan framtida odlingshubb implementeras?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandin, Anna and Weerasinghe, Nikita, 2023. Plantskoleproduktionsmetoders påverkan på träds långsiktiga utveckling i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöberg, Matilda, 2019. Nyttan av arbuskulär mykorrhiza i svensk vinodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjölund Söderlind, Jennie, 2022. Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjölund Söderlind, Jennie, 2021. Vilka kriterier är viktiga för växtval på skolgårdar i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjöstedt, Lovisa, 2019. Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker : morot, potatis och lök. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Steffensen, Sandra, 2021. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Stenberg, Anna, 2022. Odlingsplanering i alléodlingssystem med fruktträd & bärbuskar i svenskt klimat : en fallstudie av tre alléodlingar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Stotzer, Sebastian, 2020. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Stotzer, Sebastian, 2020. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Strandberg, Madeléne, 2023. Höstraps + frostkänsliga baljväxter = sant? : en undersökning av samodlingseffekter på förekomsten av skadeinsekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Strandh, Amanda, 2021. Fleråriga växter för snittblomsodling : perenner på friland i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Eva Lena, 2024. Hållbara restorativa miljöer : hänsyn till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ger fler ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Svensson, Frida, 2021. Bevattningsvattnets kvalitet i orkidéodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Svensson, Linnea, 2022. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Svensson Viberg, Elvira, 2023. Bara vart femte äpple är svenskt : en intervjustudie om möjligheter och hinder i svensk äppelproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Söderström, Linus, 2020. Plant-growth promoting rhizobacteria in soilless cannabis cropping systems : implications for growth promotion and disease suppression. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

T

Tabell, Emma, 2023. Mykorrhiza i sandbäddar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Thimrén, Tove and Lindsjö, Jessika, 2024. En uppförandekod för ett växande problem : framtagandet av en svensk uppförandekod för potentiellt invasiva växter i trädgårdsbranschen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thorstensson, Måns, 2021. Hållbara alternativ på substrat i blåbärsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tryggvesson, Ellinor and Persson, Elin, 2021. Trichoderma spp. i substrat och kompost : ett verktyg för att uppnå suppressivitet mot rotsjukdomar i hallon- och jordgubbsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tullgren, Axel and Hüllert Åkesson, Elias, 2022. Industriäppelproduktion : nya metoder för att effektivisera svensk odling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tångby, Linda and Johansson, Veronika, 2022. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

V

Valentin, Ida and Hagbard, Louise, 2020. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Vikström, Isabelle and Sutcliffe Larsson, Siri, 2022. Den urbana skogsträdgården : exemplet Sege Park i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

W

Wallberg, Karolina, 2022. Odling av perenner i sandbäddar : ett sätt att producera barrotade plantor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wallin, Emil and Hofmann, Agnes, 2021. Skapa slåtterängar : en jämförande studie om etablering och skötsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wedelsbäck, Agnes-Fredrika, 2022. The new old ways of winemaking : a study of natural winemaking, the challenges and the solutions. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wilhelmsson, Ebba, 2019. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Winbäck, Ylva, 2022. Inhemskt i trädgården : om möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Winell, Melinda, 2022. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Å

Åberg, Clara, 2022. Öka arealen och utbredningen av päronodling i Sverige – går det? : möjligheter och begräsningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

This list was generated on Sat Apr 20 03:08:31 2024 CEST.