Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (12465)
    • (NL, NJ) (3830)
      • Department of Molecular Sciences (75)
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Number of items at this level: 75.

First cycle, G2E

Abrahamsson, Julia, 2018. Probiotics : how does it affect our health?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Almqvist, Robert, 2017. A lab study of an iron-coated biochar as a phosphate mitigation tool. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ankarcrona, Johanna, 2019. Urtica dioica, a weed with many possibilities. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Apelthun, Gabriella, 2018. Proteinbaserat material för livsmedelsförpackningar : med fokus på mjölkproteiner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Appert, Linnea, 2017. Personalized nutrition : an investigation into current areas of development. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bergman, Mathilda, 2017. Finns det hälsomässiga skillnader mellan A1- och A2- mjölk : vad säger vetenskapen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Beslaga, Armina, 2019. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bragd, Ulrika, 2017. The yellow mealworm Tenebrio molitor : a potential source of food lipids. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Brinkenstråhle, Linus, 2018. Signal peptide exchange for higher expression of Bjerkandera adusta Loosenin 1 in P. pastoris. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Christensen Echavez, Samantha, 2019. Macronutrients in human milk and infant formula : bioactivity and health effects. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Dissanayake, R.G. Thilini Nuwandhara, 2017. Identification of microbial composition of Swedish hard cheese by MALDI ToF mass spectrometry. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ehnström, Irina, 2018. Establishing a predictive model for total fat content in Lipomyces starkeyi CBS 1807 by FT-NIR analysis. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Engsner, Julia, 2018. Alternativ till nitrittillsatser i charkuterivaror. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ericsson, Sara, 2017. Evaluation of a biogas process co-digesting slaughterhouse waste and swine manure : impact of increased organic loading and addition of iron. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Escudero Saukko, Ida, 2018. Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat? : en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fernlöf, Anna, 2018. Produktion och konsumtion av mjölk och ost samt hur kan klimatmålen till 2030 uppnås : en jämförelse mellan Sverige, USA och Indien. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Goossens, Eline, 2018. Characterization of core-shell oxide nanoparticles. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gunnars, Erik, 2018. Nedbrytning av alkyleteraminer som används vid omvänd katjonsflotation av järnmalm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gunnarsson, Maria, 2019. Hållabara fiskodlingssystem för framtidens livsmedelsproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hallqvist, Jennifer, 2019. The importance of buffalo milk in the curd manufacture of Sri Lanka. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hansson, Tilda, 2018. End-of-life scenarios for bioplastic food and drinking packages : a study of Swedish bioplastic waste disposal habitsand environmental impacts. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hellsten, Alies, 2017. Vete då och nu : släktskap och mineralkoncentration. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Henriksson, Ylva, 2017. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Holmsten, Therese, 2018. Cereal dietary fibres as prebiotics : metabolite production and health effects of arabinoxylan and β-glucan fermentation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Janhager, Johanna, 2018. Mycotoxins – an increasing problem? : the effects of climate changes on Fusarium mould populations and the occurrence of fusaro toxins in Swedish cereals. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Joelsson, Erica, 2019. Vassleproteiner : en värdefull restprodukt från ostframställning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jonasson, Lotta, 2018. Kvalitetsbedömning av tunnbröd : faktorer som påverkar och metoder föruppföljning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kaija, Annika, 2017. Analys av biomarkörer i urin för intag av fullkornsråg och vete : en diabetespreventionsstudie hos män och kvinnor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kamalmaz, Salam, 2018. The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in improving the immune system : with a focus on inflammation and Multiple sclerosis. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Larsson, Emma, 2019. Naturbeteskött : ur aspekterna miljö, klimat och näringskvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundquist, Louise, 2019. Algae and Polyunsaturated Fatty Acids. First cycle, G2E. 2019: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nilsson, Lovisa, 2018. Biobaserade barriärmaterial : källor, materialegenskaper och användningsområden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nilsson, Viktor, 2019. Mucor indicus potential inom producering av öl : jämförelse mot Saccharomyces cerevisiae, påverkan av mäskningstemperaturen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Pasanen, Sanna, 2018. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Runesson, Elisabet, 2018. Milk coagulation : impact on cheese. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Råhlén, Ella and Eriksson, Daniel, 2019. Yeasts in Brännland Cider's spontaneously fermented ice cider. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Samuelsson, Sara, 2018. Mikrobiotiskt flöde från mjölk till ost, baserat på pastöriserad och opastöriserad mjölk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sandberg, Caroline, 2019. Evaluation of the antagonistic activity of Rhodotorula babjevae and its extracellular compounds towards postharvest pathogens. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sundholm, Assar, 2019. Mitigation of aokusami (beany flavour) in a novel faba bean yoghurt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wahlsten, Agnes, 2019. Phenolic compounds in Fagopyrum sp. grains (buckwheat) : profile, bioactivity and effect of processing. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wanigasuriya, W.A. Guwanth Indramal, 2017. Visualization of fluorescent Lactobacillus reuteri in milk using epifluorescence microscopy : a model study to investigate the distribution and affinity of L. reuteri in bovine milk fat fraction. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

von Hackewitz, Lina, 2018. The house cricket Acheta domesticus, a potential source of protein for human consumption. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Second cycle, A1E

Sandelius, Sofie, 2017. Den naturliga variationen av fettkomponenter i Lepidium campestre. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Second cycle, A2E

Alvenäs, Amanda, 2017. Antioxidants (avenanthramides, tocopherols and tocotrienols) in different oat (Avena sativa) cultivars before and after malting. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Karolina, 2018. Dietary intake estimations of phosphorus : based on Swedish Market basket data 1999-2015. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andrén, Jonathan, 2018. Comparison of anaerobic sludge granules from different wastewater plants with respect to granule size, substrate degradation and methanogenic community. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Arzoomand, Attal, 2017. Opportunistic pathogenic filamentous fungal species in health supplements : potential risk to immune compromised individuals. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Babakirad, Sara, 2017. Determination of folate content in Swedish brown beans (Phaseolus vulgaris L.) from Öland : the impact of cultivar, year of production and region of origin. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bergman, Mathilda, 2019. Variation in milk composition and its correlation to rennet induced coagulation : a case study from northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bladin, Stina, 2018. How is sugar replaced by other ingredients in products labelled with "no added sugar" and how does this affect the energy, fat, carbohydrate, sugar and protein content?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Blänning, Caroline, 2017. DNA based analyses of microbiota in fat fraction of raw milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Carstens, Lena, 2018. Biodegradation of organic micropollutants dibutyl phthalate and bisphenol A by fungi. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Collinius, Ida, 2018. Enzymatic treatment to increase resistant starch in oat flour : an investigation for industrial use. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Dunge, Alice, 2019. Mechanical properties of films made of faba bean protein nanofiber and non-fibrillated protein. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ehsanzamir, Sohail, 2018. Gelation of faba bean protein isolates : effect of ionic strength, pH and extraction procedure. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Frick, Johanna, 2018. An analysis of capability in a bread making industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ghawanmeh, Taha Yousef Mahmoud, 2018. Structure-function study of CS6 fimbriae from ETEC. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hayo, Everlyne, 2018. Attitudes to feed fermentation for aflatoxin management in maize in Kenya : investigating aflatoxin reduction by yeast-fermentation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hellsten, Alies, 2019. Attempt to increasing freshness in gluten-free tin bread by adding distilled monoglycerides, α-amylase and glucose oxidase. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Herelius, Emma, 2017. Residues of Straw Height Reducing Plant Growth Regulators in Cereal Products. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Isoz, Michaela, 2018. Glucosinolates in Lepidium campestre : method development and analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Larsson, Simon, 2018. Investigation into the metabolic effect of sarcosine on prostate cancer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Majid, Sumaiya, 2018. Optimization of β-glucan levels in different oat fractions by milling and air classification. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Manneteg, Anna, 2017. A pectic polysaccharide in seed gum of Lepidium campestre. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nordin, Elise, 2017. Determination of vitamin B6 content in brown beans (Phaseolus vulgaris L) from Öland : the influence of cultivar, year of cultivation, geographical area and type of fertilizer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nyberg, Jonatan, 2017. Analysis of fatty acids in egg yolks of various production systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nybogård, Louise, 2018. Optimization of the de-starching step in fractionation of wheat bran. Second cycle, A2E. 2018: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Näsholm, Martina, 2018. Optimising processing and sensory characteristics of Bean Blue : a blue mould tofu. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Rachapudi, Suneel Sekhar, 2019. Gene expression of rpmH, rnpA and rnpB in M.marinum & E. coli. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sapieja, Agata, 2017. Implementation of HACCP plan for blue-mould tofu with focus on microbial hazards. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sawicki, Radoslaw, 2017. Inverse correlation between freeze-thaw survival and storage stability of freeze-dried Lactobacillus reuteri DSM 17938 and a microcalorimetric search for GASP. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Shishanthi, Jayarathna, 2017. Plasmin, plasminogen, protein and somatic cells variation of bulk milk : impact of breed, milking system and production months. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Simon, Katalin, 2017. Evaluation of the potential in a measurement method for minimizing food waste in public sector food service. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Thorén, Emma, 2017. The effect of sesamin supplementation in vegetable oil enriched feed on the expression of microRNA in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Östling, Marcus, 2018. Analysis of microbial growth in a fermented sausage and risk evaluation of its production. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

This list was generated on Wed Oct 16 01:10:27 2019 CEST.