Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (17088)
    • (NL, NJ) (5571)
      • Department of Molecular Sciences (273)
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Number of items at this level: 273.

First cycle, G2E

Abrahamsson, Julia, 2018. Probiotics : how does it affect our health?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Almqvist, Robert, 2017. A lab study of an iron-coated biochar as a phosphate mitigation tool. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Cecilia, 2019. Impact of starter culture on curd manufacture –one of the most commonly consumedfermented milk products of Sri Lanka. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Linnéa, 2023. Komjölk kontra växtbaserade alternativ : en jämförande studie kopplat till näringsinnehåll, hälsa och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Lisa, 2021. Possibilities of three Swedish wild grown macroalgae : a study of three wild grown macroalgae in Swedish water,Saccharina latissima, Ulva lactuca and Palmaria palmata, andthe potential of uses in aspect of nutrition. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson Kurko, Sebastian, 2023. Behöver mejeriernas betalningssystem utvecklas för att bättre styra mot en önskad mjölkråvara? : en jämförande studie mellan Sverige, Norge, Nya Zeeland och USA. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andås, Carl, 2020. Motiv och möjligheter för vall som biogassubstrat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ankarcrona, Johanna, 2019. Urtica dioica, a weed with many possibilities. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Apelthun, Gabriella, 2018. Proteinbaserat material för livsmedelsförpackningar : med fokus på mjölkproteiner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Appert, Linnea, 2017. Personalized nutrition : an investigation into current areas of development. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Barton, Karolina, 2021. Gut microbiota and its importance in the development of obesity and insulin resistance. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bengtsson, DenaMarie, 2021. The broiler production systems of Sweden and the United States : a comparison of the processing systems andhealth and welfare programs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Berg, Maja, 2023. En bedömning av risker och hälsofördelar vid konsumtion av opastöriserad mjölk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bergman, Mathilda, 2017. Finns det hälsomässiga skillnader mellan A1- och A2- mjölk : vad säger vetenskapen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bergsten, Hedvig, 2021. Nyckeln till fibrer : texturbildning i växtbaserade köttanaloger. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Beslaga, Armina, 2019. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Blomqvist, Tor, 2020. Challenges in food system development for deep space missions. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Blomqvist, Tor, 2022. Possible nutritional output of rapid-deployable CEA greenhouses for emergency scenarios. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Borgqvist, Charlotte, 2022. Rött kötts cancerogena effekt med fokus på hemjärn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bragd, Ulrika, 2017. The yellow mealworm Tenebrio molitor : a potential source of food lipids. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Brinkenstråhle, Linus, 2018. Signal peptide exchange for higher expression of Bjerkandera adusta Loosenin 1 in P. pastoris. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bylén, Beatrice, 2021. Vinst och förlust : en fylogenetisk studie av kloroperoxidas-liknande enzym hos jästsvampar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Carlsson, Sandra, 2021. Aroma components of long ripened cheese and their origin, variation and contribution to flavour : with focus on propionic acid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Christensen Echavez, Samantha, 2019. Macronutrients in human milk and infant formula : bioactivity and health effects. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Christerson, Signe, 2020. Lactose-free milk : lactose intolerance, nutrition and process technology. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Danielsson, Emma, 2020. A review study of Bisphenol A : as an endocrine disrupting chemical in food contact material manufactured from polycarbonate and epoxy resin. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Dissanayake, R.G. Thilini Nuwandhara, 2017. Identification of microbial composition of Swedish hard cheese by MALDI ToF mass spectrometry. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ehnström, Irina, 2018. Establishing a predictive model for total fat content in Lipomyces starkeyi CBS 1807 by FT-NIR analysis. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

El Ghaouti, Aya, 2023. Hälsoeffekter vid konsumtion av inälvor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

El Soudi, Fardos Dana, 2023. Technical Aspects of Plant-based Protein Coagulation for Cheese Analogues. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Engsner, Julia, 2018. Alternativ till nitrittillsatser i charkuterivaror. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ericsson, Sara, 2017. Evaluation of a biogas process co-digesting slaughterhouse waste and swine manure : impact of increased organic loading and addition of iron. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Eriksson, Hanna, 2022. Organic waste streams in the wine industry. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Eriksson, Ylva, 2020. Variation in Swedish bovine raw milk from 1995 to 2020 : focus on composition and properties. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Escudero Saukko, Ida, 2018. Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat? : en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fernlöf, Anna, 2018. Produktion och konsumtion av mjölk och ost samt hur kan klimatmålen till 2030 uppnås : en jämförelse mellan Sverige, USA och Indien. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Forslund, Elin, 2021. Dietary fibres and dairy products : How does it affect the development of cancer and diabetes type 2. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Glimåker, Anton, 2023. Sustainable utilization of waste and by-products from the meat industry. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Goossens, Eline, 2018. Characterization of core-shell oxide nanoparticles. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gunnars, Erik, 2018. Nedbrytning av alkyleteraminer som används vid omvänd katjonsflotation av järnmalm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gunnarsson, Maria, 2019. Hållbara fiskodlingssystem för framtidens livsmedelsproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustafsson, Linnéa, 2021. Effect of sweeteners on acrylamide formation in extruded breakfast cereals. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustafsson, Louise, 2020. Proteaser i mjölkråvara och mejeriprodukter : fördelar och nackdelar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustavsson, Stina and Jacobsson, Sofia, 2020. Fermentation and germination of pearl millet and cowpea : a review of nutritional quality, antinutritionalcompounds and functional properties. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hallqvist, Jennifer, 2019. The importance of buffalo milk in the curd manufacture of Sri Lanka. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hansson, Tilda, 2018. End-of-life scenarios for bioplastic food and drinking packages : a study of Swedish bioplastic waste disposal habitsand environmental impacts. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hassan Zadeh, Mahdi, 2024. Microalgae: A Promising, Yet Challenging, Source of Sustainable Omega-3 PUFAs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hellsten, Alies, 2017. Vete då och nu : släktskap och mineralkoncentration. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Helsing, Louise, 2019. Comparison between conventional (animal origin) milk and milk from plant kingdom. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Henriksson, Elisabet, 2019. Kaninkött : ett hållbart alternativ?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Henriksson, Ylva, 2017. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Holmberg, Hanna, 2023. Finns det anledningar till att välja mathantverk? Med fokus på surdegsbröd, mjölksyrade grönsaker och ost. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Holmsten, Therese, 2018. Cereal dietary fibres as prebiotics : metabolite production and health effects of arabinoxylan and β-glucan fermentation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hägg, Astrid and Marklund, Carolin, 2022. Does growth of Limosilactobacillus reuteri DSM 17938 in infant formula have an impact on its probiotic features?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Höxter, Simon Tobias, 2021. Milk from minor dairy species : Composition, processing and microbial aspects. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Janhager, Johanna, 2018. Mycotoxins – an increasing problem? : the effects of climate changes on Fusarium mould populations and the occurrence of fusaro toxins in Swedish cereals. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Joelsson, Erica, 2019. Vassleproteiner : en värdefull restprodukt från ostframställning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, Anna, 2022. How antinutrients found in legumes and legume-based products affect the bioavailability of nutrients. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, Henrik, 2022. Bacterial contamination on pork necks and loins. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, John, 2022. Flow of non-starter lactic acid bacteria : from to silage to raw milk to cheese. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jonasson, Lotta, 2018. Kvalitetsbedömning av tunnbröd : faktorer som påverkar och metoder föruppföljning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jonsson, Maja, 2019. Comparison between protein yield in different spring-rape varieties : jämförelse av proteinutbyte mellan olika vårrapssorter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jönsson, Nils, 2023. Vad gör vi med talgen? : vad görs med talg från de stora svenska slakterierna idag och vad ska vi göra med den i framtiden?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kaija, Annika, 2017. Analys av biomarkörer i urin för intag av fullkornsråg och vete : en diabetespreventionsstudie hos män och kvinnor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kamalmaz, Salam, 2018. The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in improving the immune system : with a focus on inflammation and Multiple sclerosis. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Karlsson Rattenni, Maria Pia, 2022. Is omega-3 from algae a good substitute to fish oil – in human nutrition?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kullberg, Julia, 2021. Vassle: sammansättning, process och användningsområden : en jämförelse av söt, salt, och sur vassle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Laallam, Amina, 2021. Fullkornsintag bland barn och unga : analys av data från Livsmedelsverkets matundersökning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lagerström, Fanny, 2023. Fettsammansättningen hos griskött respektive vildsvinskött med koppling till human hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Landström, Ellen, 2022. Smaksättning av vegetabilisk yoghurt på Vicia faba. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Larsson, Emma, 2019. Naturbeteskött : ur aspekterna miljö, klimat och näringskvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lindeberg-Lindvet, Heli, 2020. Svenskodlade baljväxter : möjligheter & utmaningar för nya livsmedelsprodukter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lindroos, Ture, 2023. Changes in the glycoalkaloid content in fried potato products. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Littorin, Ellinor, 2024. Unlocking Nutrient Accessibility through Sourdough Fermentation : the effect of sourdough on antinutrient reduction, protein digestibility and fibre functionality in bread. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lukic, Robin, 2021. Seaweed as a future food : a nutritional perspective with focus on seaweed aquaculture in Scandinavia. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundh, Andrea, 2020. Blue biotechnology : its role in the future of food. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundquist, Louise, 2019. Algae and Polyunsaturated Fatty Acids. First cycle, G2E. 2019: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Löfgren Orebjörk, Filippa, 2020. Effekter på mjölkmängd och mjölksammansättning när ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Magnussen, Signe, 2022. Råmjölkens användningsmöjligheter och egenskaper : the uses and properties of colostrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Markusson, Helena, 2021. Total bacterial count as an attribute for raw milk quality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nilsson, Lovisa, 2018. Biobaserade barriärmaterial : källor, materialegenskaper och användningsområden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nilsson, Viktor, 2019. Mucor indicus potential inom producering av öl : jämförelse mot Saccharomyces cerevisiae, påverkan av mäskningstemperaturen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Norrman, Hanna, 2020. The potential of starch : different characteristics of modified wheatstarches and their use in food processing. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Näsbom, Linda, 2020. Pelagic fish oil : methods for extraction and purification. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nåbo, Edvin, 2019. Acrylamide in oat products : a literature survey. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Olofsson Laasonen, Emma and Nyberg, Emmy, 2020. Svenska gårdsmejerier : en inblick i mejeriproduktion och användandet av starterkulturer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Pasanen, Sanna, 2018. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Peterson, Max, 2019. Jämförelse av miljögiftshalter i fisk från Östersjön kontra västerhavet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Preis, Saga, 2023. Swedish “tofu” from faba beans : a textural and structural analysis. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ramberg, Elsa, 2019. En utredning av Nyckelhålet med fokus på miljömässig hållbarhet : ger kriterierna vägledning för Livsmedelsverkets kostråd ”ät grönare”?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Runesson, Elisabet, 2018. Milk coagulation : impact on cheese. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Råhlén, Ella and Eriksson, Daniel, 2019. Yeasts in Brännland Cider's spontaneously fermented ice cider. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Rönnhagen, Moa, 2020. För- och nackdelar med köttkonsumtion : en sammanställning av de möjliga konsekvenserna med kött i människans diet, ur ett västerländskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Samuelsson, Sara, 2018. Mikrobiotiskt flöde från mjölk till ost, baserat på pastöriserad och opastöriserad mjölk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sandberg, Caroline, 2019. Evaluation of the antagonistic activity of Rhodotorula babjevae and its extracellular compounds towards postharvest pathogens. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sjöblom, Agnes, 2021. γ-aminobutyric acid Rich Foods : methods for production and the effects of intake. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sjöqvist, Emmeli, 2023. Effect of vaccination against gonadotrophin-releasing factor of male pigs on meat and fat quality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sterner, Rebecka, 2020. Jod i mjölk : vad påverkar innehållet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sundholm, Assar, 2019. Mitigation of aokusami (beany flavour) in a novel faba bean yoghurt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Svalelid, Saga, 2023. Mathantverkscertifiering på Åland : en kvantitativ studie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Söder, Lilith, 2022. Algae as a fish feed alternative. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tillgren, Beatrice, 2019. Coliform as an indicator of waterborne microbial pathogens : identification using DNA sequencing. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tingström, Alfred, 2024. Sensory Properties of Beef Heart. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wahlsten, Agnes, 2019. Phenolic compounds in Fagopyrum sp. grains (buckwheat) : profile, bioactivity and effect of processing. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wanigasuriya, W.A. Guwanth Indramal, 2017. Visualization of fluorescent Lactobacillus reuteri in milk using epifluorescence microscopy : a model study to investigate the distribution and affinity of L. reuteri in bovine milk fat fraction. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Welén, Louise, 2023. Characterization of a novel bacteriumoriginating from a biogas process. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wetterholm, Matilda, 2023. Brännässla (Urtica dioica L.): Bioaktiva komponenter och funktionella egenskaper. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Zetterlind, Bobby, 2020. Isolation and cultivation of methanogenic archaea from serpentinization system at Chimaera Seeps, Turkey. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

von Hackewitz, Lina, 2018. The house cricket Acheta domesticus, a potential source of protein for human consumption. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Åkerberg, Ida and Nordqvist, Christian, 2021. Microalgae – The new green? : biochemical composition, cultivation and extraction methods. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Second cycle, A1E

Alahmad, Almohannad, 2022. Temperaturens inverkan på tillväxt av olika mikroorganismer på frysta livsmedel. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Allansson, Victor, 2022. Information och utveckling livsmedelsservice : en pendlingskommuns utveckling för sina livsmedelsföretag. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fahlgren, Viktoria, 2022. Keramiska föremål i kontakt med livsmedel : en sammanställning av lagstiftning som rör keramiska föremål i kontakt med livsmedel samt faktorer som påverkar migration av metaller. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fakhro, Ali, 2022. En kartläggning av kännedom och kunskap gällande allergener på pizzerior i Kristianstads kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hansson, Carl, 2022. Hot och stress – en livsmedelsinspektörs vardag?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Liefke, Madeleine, 2022. Ökar risken att drabbas av matförgiftning vid konsumtion av animaliska livsmedel?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Marciniak, Marta, 2022. Mikrobiologisk kvalitet på is från ismaskiner och vatten från automater : en kontroll av verksamheters hygienrutiner. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Potrus, Wameidh Munther Potrus, 2022. Matförgiftningar och dess orsaker i Sverige under perioden 2012–2021. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Saloniemi, Elin, 2022. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sandelius, Sofie, 2017. Den naturliga variationen av fettkomponenter i Lepidium campestre. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ström, Nikolina, 2022. Insekter till middag! : är Sverige redo för en ny matkultur?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Second cycle, A2E

Abrahamsson, Julia, 2020. Extraction of β-glucan from oat bran : effect of extraction method and particle size. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Almqvist, Robert, 2020. Fly larvae composting of fibrous food industry waste : impact of pre-treatment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Alvenäs, Amanda, 2017. Antioxidants (avenanthramides, tocopherols and tocotrienols) in different oat (Avena sativa) cultivars before and after malting. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Cecilia, 2021. The Nordic Keyhole : quantitative analysis of its use in productreformulation and development. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Karolina, 2018. Dietary intake estimations of phosphorus : based on Swedish Market basket data 1999-2015. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Lisa, 2022. Dietary fiber content and composition in heritage wheat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andrén, Jonathan, 2018. Comparison of anaerobic sludge granules from different wastewater plants with respect to granule size, substrate degradation and methanogenic community. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Apelthun, Gabriella, 2020. Composition and processability of milk from older cows : a pilot study on milk quality differences between young and old cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Appert, Linnéa, 2022. Fatty acid composition in salmonid eggs : a comparative study of Atlantic salmon and brown trout. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Aryee, Isabella, 2019. The gut microbiota and its relationship with obese children. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Arzoomand, Attal, 2017. Opportunistic pathogenic filamentous fungal species in health supplements : potential risk to immune compromised individuals. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Babakirad, Sara, 2017. Determination of folate content in Swedish brown beans (Phaseolus vulgaris L.) from Öland : the impact of cultivar, year of production and region of origin. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Balasooriya, Balasooriya Mudiyanselage Indrachapa Dhananjani, 2022. Food losses and Waste at Bakeries, Retail and Household Levels –A Case of Sweden : a Case of Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bengtsson, Dena Marie, 2023. A comparative study of innovation rennets from Swedish ruminants: calves, kids, and lambs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bergacker, Jorieke, 2021. Improving working conditions at farm level : the role for food retailer Ahold Delhaize. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Berglind, Maja, 2023. Kretslopp från avlopp : enterokocker som indikatororganismer och bärare av Vankomycinresistens. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Beskow, Anna, 2024. Reaching Food Security: The legislative challenges of Seed exchange in kind : a discourse analysis of the European Commission’s PRM proposal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Biro, Andrea and Svensson, Emma, 2021. Choice editing for sustainable development : consumer attitudes toward food retailers limiting food choices. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Björn, Rasmus and Kauppi, Albin, 2023. On-farm slaughter and emergency slaughter in Sweden : prerequisites for reducing food loss of pigs and cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bladin, Stina, 2018. How is sugar replaced by other ingredients in products labelled with "no added sugar" and how does this affect the energy, fat, carbohydrate, sugar and protein content?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Blänning, Caroline, 2017. DNA based analyses of microbiota in fat fraction of raw milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bondesson, Ebba, 2022. Impact of storage at freezing temperatures on casein micelle size, coagulation properties and curd yield in bovine milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bottari, Federico, 2021. Development of a new Front of Package Nutrition Label : a case in the European Union. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Brandmeier, Rebecca, 2022. Towards the Climate Goals : consumers’ Food Options to Mitigate Climate Change in Europe. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bring, Adrienne, 2024. Segregation of Glycoalkaloid and Starch Levels in a Cross between Table and Starch Potatoes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Carlsson, Sandra, 2023. Cooking quality and functional seed traits in pea (Pisum Sativum L.). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Carstens, Lena, 2018. Biodegradation of organic micropollutants dibutyl phthalate and bisphenol A by fungi. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Chehab, Kinda, 2022. Enhancing Solid Wastes Separation Behaviour at the Residential Towers, using the Garbage Chute Systems.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Chidiac, Nicole and Lundquist, Iris, 2023. Consumers’ perception of climate-smart wine packaging : a case study on Systembolaget. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Christerson, Martina, 2020. Screening of starter cultures for oat-based non-dairy yoghurt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Christerson, Signe, 2023. Complementary porridge based on pearl millet and cow pea : the effect of traditional processing techniques and cooking methods on pasting properties and in vitro starch digestibility. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Collinius, Ida, 2018. Enzymatic treatment to increase resistant starch in oat flour : an investigation for industrial use. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

De Carlo, Lotta Allegra, 2021. Sense and nonsense of localized food systems : a case study of food manufacturing in Leipzig. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Dolk, Oscar, 2020. Stabilizing biogas processes at high ammonia : effects of acetate pulse-feeding on the microbial population. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Dunge, Alice, 2019. Mechanical properties of films made of faba bean protein nanofiber and non-fibrillated protein. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ehsanzamir, Sohail, 2018. Gelation of faba bean protein isolates : effect of ionic strength, pH and extraction procedure. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ekqvist, Ida, 2024. Shifting focus from yields to food supply : an evaluation of the ‘number of people fed per hectare’ indicator at farm and national level. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ekroth, Filippa, 2021. Towards (re)generative agriculture : an analysis of farms and gardens on Gotland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Elliott, Jonathan Gray, 2023. Corporate Sustainability Due Diligence : the Swedish Quick Service Restaurant Sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Eneroth, Hanna Maria Linnéa, 2023. Climate impact of ultra-processed foods in the Swedish diet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Engsner, Julia, 2020. Optimizing the preparation of cooked chickpea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Eriksson, Daniel, 2021. The risk of handling poultry meat with Campylobacter jejuni from the consumer's perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Eriksson, Hanna, 2024. Microbial dynamics of Swedish, industrially brewed kombucha and variations between starter cultures. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Escudero Saukko, Ida Alexandra, 2020. Is it illegal to waste food? : a study on applying the Swedish Environmental Code in food control for reduced food waste. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fadipe, Sadiat Olayinka, 2022. The Nutritional Content of Cow’s Milk and its Vegetarian Alternatives, Respectively. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fernlöf, Anna, 2020. Microbial growth in coffee grinder and cold brewed coffee beverage. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Forslund, Elin, 2023. Possible sugar substitutes to reduce sugar in bread : without affecting taste and quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Frick, Johanna, 2018. An analysis of capability in a bread making industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gashema, Christian, 2021. Blockchain and certification for more sustainable coffee Production : how can blockchain complement the sustainability certifications. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ghawanmeh, Taha Yousef Mahmoud, 2018. Structure-function study of CS6 fimbriae from ETEC. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gunnarsson, Maria, 2021. What’s on the menu in a crisis : nutritional consequences in the population. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustafsson, Linnéa, 2022. Baking quality of winter wheat : the effect of variety, cultivation site and nitrogen supply. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustafsson, Louise, 2022. Surviving ratio of milk microflora during storage at freezing temperature : a pilot study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustafsson, Stina, 2022. Screening of pea varieties of Sweden : for physical, chemical & functional properties. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hallqvist, Jennifer, 2022. Quality parameters and protein profile in raw milk from individual cows with different lactation number and breed. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Haug, Erika Maxine, 2020. Mapping technological development in fisheries 1800-2020: a document analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hayo, Everlyne, 2018. Attitudes to feed fermentation for aflatoxin management in maize in Kenya : investigating aflatoxin reduction by yeast-fermentation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hellman, Rosa, 2024. Quantifying liquid food waste : levels of liquid coffee waste, its causes and barriers and drivers for quantification in the Swedish food service sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hellsten, Alies, 2019. Attempt to increasing freshness in gluten-free tin bread by adding distilled monoglycerides, α-amylase and glucose oxidase. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Helsing, Louise, 2020. Challenge test assessing growth potential of Listeria monocytogenes in Eldost. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Henriksson, Elisabet, 2021. Insects raised on food waste : a new source of feed and food?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Henriksson, Ylva, 2020. Wheat bran arabinoxylans in breadmaking : their effect on staling and other quality aspects. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Herelius, Emma, 2017. Residues of Straw Height Reducing Plant Growth Regulators in Cereal Products. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hoegberg, Chelsea and Olsson, Amanda, 2021. Deligate’s role and impact in the food system : a case study of a Swedish company’s multifaceted approach to tackle avoidable food waste in the retail sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Holmsten, Therese, 2020. Quality of fermented dairy products beyond best before date. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Höxter, Simon Tobias, 2023. Association between technological properties of bovine milk, cold induced depletion and genetic variants of β- and κ-casein. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Iakovlieva, Maryna, 2021. Food waste in bakeries- quantities, causes and treatment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Imteaz, Ahmed, 2021. Follow up on food waste quantification in Swedish public catering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Inglese, Manuela, 2022. Life Cycle Assessment of organic and conventional conserved crushed tomatoes for the Swedish market. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Isimemen-Wealth, Felix, 2021. Lake Vättern Fish: From the Water to the Consumers : ecosystem-based fisheries management assessment, fish & fish products distribution channels of lake Vättern. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Isoz, Michaela, 2018. Glucosinolates in Lepidium campestre : method development and analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jacobsen, Maria, 2022. Nutritional quality and carbon footprint of macroalgae : European production and consumption of Saccharina latissima. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jacobsson, Sofia, 2022. Fatty acid composition in Arctic char (Salvelinus alpinus) fed with red yeast biomass : a comparison between large and small specimens. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jakobsson, Sophie and Sjölund, Amanda, 2023. Quantifying household food waste : a comparison between methods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Janhager, Johanna, 2020. Suitability of different pulses in falafel making – a new application for Swedish foods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jansen, Danielle, 2023. Drivers and Barriers for Biochar Deployment in Swedish Agriculture : a Multi-Level Perspective on Sustainability Transitions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, Rebecca and Torstensson, Linn, 2021. Swedish food habits for higher nutritional value and lower climate impact : food retail portfolio management. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jonasson, Lotta, 2020. Scrape off or throw away? : consumer attitudes to mouldy foods at home. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jonsson, Maja, 2022. Wild boar (Sus scrofa) meat quality : a study of the homogeneity of wild boar meat quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Katter, Sofie-Marie, 2021. A case study of the CSR communication strategies in the Nordic coffee industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Khaled, Jaafar, 2019. Plasmin and plasminogen variation in bovine raw milk : impact of season, breed and milking system. Second cycle, A2E. uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kibria, Khairul, 2021. Lipid content and profile of Rhodotorula toruloides during fermentation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Knobel, Magdalena, 2021. Bridging the gap between food production and consumption : how alternative food networks forage the Berlin Foodscape. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kullberg, Julia, 2023. Mildly nutritious or mild and nutritious : a study on the effect of low phenolic content in wheat and rye kernels and its sensory effect on whole grain breads. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Larsson, Emma, 2021. Relation between αs1-casein, proteolytic activity and composition of milk from Swedish goats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Larsson, Simon, 2018. Investigation into the metabolic effect of sarcosine on prostate cancer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Larsson, Susanna, 2023. Accessing credit through social relationships : a case study of cassava farmers in Central Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lefrancq Fröjd, Joséphine, 2024. Waste or Want: Does processing have an effect on the desirability of upcycled food products? : a Swedish consumer acceptance study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lejonklou Hägg, Emelie, 2021. Market opportunities for local producers in Swedish Supermarkets. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lindeberg-Lindvet, Heli, 2022. Functional properties of an oat fiber fraction - and its effect in vegan burgers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lukic, Robin, 2023. Cultivating oleaginous yeast on spent mushroom substrate and logging residues hydrolysate : an assessment of yeast growth on side product substrates from the food, agriculture, and forestry industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundh, Andrea, 2022. The impact of agri-businesses on Food security in Uganda : a casestudy in Gulu. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundquist, Louise, 2022. Ultrasound pre-treatment of wheat bran to improve arabinoxylan extraction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Magnussen, Signe, 2024. Growth potential for Listeria monocytogenes in vegan salami. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Majid, Sumaiya, 2018. Optimization of β-glucan levels in different oat fractions by milling and air classification. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Manneteg, Anna, 2017. A pectic polysaccharide in seed gum of Lepidium campestre. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Marklund, Carolin, 2024. Effect of bleached oat hulls on physical and sensorial bread properties. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Mattsson, Emilia, 2023. Maybe meat, maybe not? Analysing Swedish consumers’ preferences for plant-based meat alternatives. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Mousa, Nariman, 2024. Development of camembert cheese from faba beans as a base – a textural and structural analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Muganza, Jean Claude, 2021. Assessment of food losses and waste along organic pasta value chain and related greenhouse gas emissions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Möller, Nathalie, 2021. Functional properties of legumes important for food applications : a study of pea, fava bean, and soy protein. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nilsson, Lovisa, 2020. Swedish crops for the use in production of tempeh : which raw materials grown in the Swedish crop-system can be applied in tempeh production?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nilsson, Viktor, 2021. The occurrence of antibiotic resistant bacteria in Swedish dairy products – A pilot study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nordin, Elise, 2017. Determination of vitamin B6 content in brown beans (Phaseolus vulgaris L) from Öland : the influence of cultivar, year of cultivation, geographical area and type of fertilizer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Norrman, Hanna, 2023. Cultivation of Yarrowia lipolytica on a hydrolysate based on food waste. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nyberg, Jonatan, 2017. Analysis of fatty acids in egg yolks of various production systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nybogård, Louise, 2018. Optimization of the de-starching step in fractionation of wheat bran. Second cycle, A2E. 2018: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nyd, Nellie, 2024. Baking properties and sensory evaluation of the perennial intermediate wheatgrass Kernza (Thinopyrum intermedium) cultivated in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Näsholm, Martina, 2018. Optimising processing and sensory characteristics of Bean Blue : a blue mould tofu. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nåbo, Edvin, 2021. Damaged starch and dietary fibre content in Swedish wheat flour : PLS-modelling to predict baking volume. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Olofsson Laasonen, Emma, 2022. Methane mitigating feed additives in future dairy production : consumer and producer attitudes and potential effects on dairy products. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Pasanen, Sanna, 2020. Lupin as a future protein source in Sweden – Food safety aspects, prospects and challenges. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Pflaum, Nathan, 2022. Consumer Technology for Sustainable Food Practices : the impact of mobile applications on consumer food behaviour. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Rachapudi, Suneel Sekhar, 2019. Gene expression of rpmH, rnpA and rnpB in M.marinum & E. coli. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ramberg, Elsa, 2022. Compositional analysis of the Andean fruit Pouteria Lucuma : a comparison of different physical forms (powder, frozen pulp and fresh pulp). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Richardson, Leah Nyabungu, 2021. Transforming the Food System through Sustainable Gastronomy : how Chefs Engage with Food Democracy for System Change. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Runesson, Elisabet, 2020. Compilation of life cycle assessments of cultivated blue mussels : recalculation of the inventory assessments. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Råhlén, Ella, 2021. Survival of Campylobacter jejuni in frozen chicken breast fillet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Rönnhagen, Moa, 2022. Protein content in Brewer’s spent grain and its characteristics : upcycling spent grain from food waste to protein source. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Saeed, Diana and Seijbold Dalla-Santa, Ebba, 2021. Insect feed for future : perceived pros and cons of insects as feed inSwedish conditions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Samuelsson, Sara, 2020. What does beef taste like? : a sensory study for development of beef terminology. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sandberg, Caroline, 2022. Exploration of ways to utilize wheat chaff through fungal substrate conversion : a base for animal feed or substrate for cultivation of edible mushrooms. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sapieja, Agata, 2017. Implementation of HACCP plan for blue-mould tofu with focus on microbial hazards. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sawicki, Radoslaw, 2017. Inverse correlation between freeze-thaw survival and storage stability of freeze-dried Lactobacillus reuteri DSM 17938 and a microcalorimetric search for GASP. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Schönborg, Therese, 2020. Variation in protein profile of bulk milk from Northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sellin, Jessica, 2021. Comparison of mesophilic and thermophilic anaerobic sludge digestion at Hammarby Sjöstadsverk MBR pilot plant for wastewater treatment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Shishanthi, Jayarathna, 2017. Plasmin, plasminogen, protein and somatic cells variation of bulk milk : impact of breed, milking system and production months. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Simon, Katalin, 2017. Evaluation of the potential in a measurement method for minimizing food waste in public sector food service. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sjöberg, Caroline, 2023. Anaerobic cellulose degrading bacteria isolated from biogas plants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Skager, Jonathan, 2022. Characterization of bovine milk from indigenous species from Sri Lanka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Skoglund, Jonna Linnéa, 2021. Gender related differences in rabbit meat quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Steinwall, Alexandra, 2021. Communication strategies in a value-related crisis : case study of Oatly. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sterner, Rebecka, 2022. Phytic acid in faba bean : the effect of pH, soaking time and heat-treatment to reduce the phytic acid content offaba bean. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sturén, Fanny, 2023. Sustainable bread supply chains in Sweden : examining scenarios for reducing or lowering the impact of surplus bread. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sundholm, Assar, 2021. Baking volume of wheat flour : assessment of novel analyses and parameters in prediction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Söderberg, Julia, 2023. Evaluation of two-stage GAC filtration for PFAS reduction in drinking water. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tarasenka, Aleksej, 2022. The transition towards sustainable food systems : A study on the development of aquaponics andits market penetration in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tek, Merve Adalmina, 2023. Working towards circular economy : barriers and opportunities for upcycling food waste. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Thorén, Emma, 2017. The effect of sesamin supplementation in vegetable oil enriched feed on the expression of microRNA in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tietz, Veronika, 2021. An ecosystem for alternative food networks in Uppsala : With social innovation towards food democracy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tillgren, Beatrice, 2021. Cereals as ‘leftover biomass’ : an analysis of Swedish cereal production from the perspective of feed-food competition. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tirounavoucarassou, Valli, 2022. Development of a Flexitarian food product : The Flexi hot dog. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Toss Ekmyr, Elina, 2020. Total proteolysis in bovine raw bulk milk of Northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tuveri, Giulia, 2021. A digital tool for sustainable business : application in the food and beverage retail. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Van Berlekom, Peter Andreas, 2023. A catch-22 scenario in the Swedish food system : –A scientific examination of cyprinid fishingand its management possibilities in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wahlsten, Agnes, 2021. Pulsed electric field treatment of wheat bran to improve arabinoxylan extraction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wennborg, Oscar, 2021. The development of an efficient wild boar meat supplychain : Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Willdén, Frida, 2022. Antimicrobial drug residues in milk : effect on mesophilic starter cultures. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wu, Yihan, 2021. Determining the cumulative energy demand and greenhouse gas emission of Swedish wheat flour : a life cycle analysis approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

von Hackewitz, Lina, 2020. Sustainable and cost-efficient feed ingredients for optimum breeding of house crickets (Acheta domesticus) for human consumption in Thailand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ängmo, Nora, 2022. Effects of polysaccharides and protein on rheological properties of a baobab-based sauce : cookable with sustained rheological properties. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Östling, Marcus, 2018. Analysis of microbial growth in a fermented sausage and risk evaluation of its production. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

This list was generated on Thu Jul 18 03:02:13 2024 CEST.