Home About Browse Search
Svenska


Kamalmaz, Salam, 2018. The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in improving the immune system : with a focus on inflammation and Multiple sclerosis. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences


Full text not available

Abstract

Inflammation is part of the body’s responses to infections and injuries, but an improper inflammatory response together with the production of proinflammatory molecules can cause serious diseases. Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune inflammatory disease that affects the central nervous system. The disease is the primary cause of disability among young adults aged between 20-40 years. The reason of MS is unknown and no treatment can fully cure the outcomes of it. There are disease-modifying drugs used to slow down the progression of MS. Such drugs are not always effective, are of high cost and have side effects. Therefore, it can be discussed whether a complementary alternative in the form of a natural source may be more efficient in treating MS than the used drugs. An example of one such natural source is fish due to the anti-inflammatory properties of omega-3 polyunsaturated fatty acids that exist in fish and fish oil. The aim of this thesis was to make a review by extracting information from available literature as well as published scientific articles about the link between the dietary intake of omega-3 polyunsaturated fatty acids (particularly from fish) and an enhanced immune system. Another purpose was to shed light on the role such fatty acids play in decreasing inflammation and lowering the risk of MS and treating the outcomes of it.

There are not so many clinical trials involving the research about if omega-3 fatty acid intake helps to reduce the risk and treat the outcomes of MS. Most of the available studies state that omega-3 fatty acid intake improve the overall quality of life and boost the immune system. Studies have proven that omega-3 fatty acids reduce the expression and production of proinflammatory molecules. Several studies have also shown that the high intake of omega-3 fatty acids help to treat the outcomes of MS such as the physical disability, fatigue, and depression. Further information about the role of nutrigenomics in the immune system functionality is needed in order to know if there is a direct link between MS and the intake of omega-3 fatty acids.

,

En inflammation är en del av det medfödda immunsystemets svar på skador och infektioner. Ett felaktigt inflammatoriskt svar kan dock orsaka en rad olika kroniska sjukdomar. Multipel skleros (MS) är en autoimmun inflammatorisk kronisk sjukdom i centrala nervsystemet. MS är den främsta orsaken till funktionshinder bland unga vuxna. Orsaken till sjukdomen är okänd, och det finns ingen terapi som fullständigt kan behandla MS. Vissa sjukdomsmodifierande läkemedel används för att förhindra och fördröja sjukdomens progression, men dessa är kostsamma och ger biverkningar. Det kan därför diskuteras om ett komplementärt alternativ från en naturlig källa kan vara effektivare i behandlingen av MS än de använda läkemedlen. Ett exempel på en sån naturlig källa är fisk, vars fleromättade omega-3 fettsyror har antiinflammatoriska egenskaper. Syftet med denna avhandling var att sammanställa information från tillgänglig litteratur samt publicerade vetenskapliga artiklar om sambandet mellan intaget av fleromättade omega3 fettsyror genom kosten (särskilt från fisk) och ett förstärkt immunförsvar. Syftet var också att granska vilken roll sådana fettsyror har i minskandet av inflammation och förbättrandet i behandlingen av MS.

Det finns endast ett fåtal kliniska prövningar som involverar forskning kring hur omega-3 intaget kan påverka MS. De flesta tillgängliga studier visar emellertid att omega-3 fettsyror förbättrar den totala livskvaliteten och ökar immunförsvarets effektivitet. Studier visar också att omega-3 fettsyrorna hämmar bildningen av proinflammatoriska molekyler vilket följaktligen minskar inflammationen. Det är också bevisat i vissa studier att ett högt intag av omega-3 fettsyror kan hjälpa vid behandling av symptom på MS såsom fysiska funktionshinder, trötthet och depression. Ytterligare information om nutrigenomikens roll för immunsystemets funktionalitet är nödvändig för att fastställa om det finns en direkt länk mellan intaget av omega-3 och förbättring av livskvaliteten för personer som är sjuka i MS.

Main title:The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in improving the immune system
Subtitle:with a focus on inflammation and Multiple sclerosis
Authors:Kamalmaz, Salam
Supervisor:Sampels, Sabine
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2018:25
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Omega-3 PUFA, autoimmune disease, immune system, inflammation, metabolism, multiple sclerosis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9806
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9806
Subjects:Food science and technology
Human medicine, health, and safety
Language:English
Additional Information:Upphovspersonen har begärt att PDF:en till detta arbete ska döljas 210518/MAL
Deposited On:27 Sep 2018 11:28
Metadata Last Modified:18 May 2021 14:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits