Home About Browse Search
Svenska


Sandelius, Sofie, 2017. Den naturliga variationen av fettkomponenter i Lepidium campestre. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
747kB

Abstract

Fältkrassing, Lepidium campestre är en ny potentiell oljegröda som har valts ut för dess goda växttyp, användbara oljekvalitéer och för egenskapen att den tål att övervintra. Fältkrassing tillhör familjen Brassicaceae, samma familj som de välkända oljegrödorna raps och rybs. Ett mål är att utveckla en tvåårig gröda som kan minska näringsläckage genom att hålla marken täckt under vinterhalvåret och ge en vegetabilisk olja likt rapsoljans egenskaper. Ett annat mål är att kunna odla fältkrassing högre upp i landet då den är tåligare för kallare klimat. Syftet med denna uppsats var att finna den naturliga variationen av olika fettkomponenter i frön från fältkrassing. Oljemängd, fettsyror, tokoferoler och fytosteroler var de komponenter som analyserades. Oljemängden varierade mellan 15-22 % av fröet jämfört med canola (en rapssort) som har en oljemängd på 38-44 %. Fettsyrasammansättningen visade att linolensyra och erukasyra är de mest dominerande fettsyrorna i fältkrassingfrön. I canola frön är det oljesyra och linolsyra som är de dominerande fettsyrorna. Den enda tokoferol som återfanns var γ-tokoferol, vars variation var mellan 1,27 - 2,52 mg/g olja. Det är en stor skillnad om man jämför med canola som har en variation på 0,40 - 0,51 mg/g olja. Fytosterolsammansättningen liknar däremot canola oljans, med β- sitosterol och campesterol som de mest dominerande sterolerna följt av brassicasterol. Signifikanta skillnader mellan fettkomponenterna studerades med avseende på fröernas ursprungsland, förädlingsgrad och odlingsförhållanden.

,

Lepidium campestre, field cress, is a new potential oil crop that has been selected for its good plant type, useful oil qualities and for its ability to hibernate. L. campestre belongs to the Brassicaceae family, the same family as the well known oil crops rapeseed and turnip rape. One goal is to develop an annual crop that can reduce nutrient leakage by keeping the ground covered during the winter. Another goal is to provide a vegetable oil like canola (a rapeseed cultivar) oil's properties. It would also be possible to use more of the land area by growing L. campestre futher north in the country, as it is more durable for colder climates. The purpose of this study was to find the normal variation of fat components in L. campestre. The amount of oil, fatty acids, tocopherols and phytosterols were analysed. The quantity of oil ranged between 15-22 % of the seed compared to canola seed with oil ranged between 38-44 %. Fatty acid composition showed that linolenic acid and erucic acid were the most dominant in L. campestre. In canola oil the most dominant fatty acid are oleic acid and linoleic acid. The tocopherol found in L. campestre was γ-tocopherol, which ranged between 1,27 - 2,52 mg/g oil. This is a difference compared to canola that has a range between 0,40 - 0,51 mg/g oil. The phytosterol composition was similar to canola oil, where β- sitosterol and campesterol were the most dominants sterols followed by brassicasterol. Significant differences were shown for some of the fat components depending on the orgin and if they were grown in green-house or outdoor and also if the plants were grown for 2 or 3 generations.

Main title:Den naturliga variationen av fettkomponenter i Lepidium campestre
Authors:Sandelius, Sofie
Supervisor:Dimberg, Lena
Examiner:Andersson, Annica
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:1
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:fältkrassing, oljegröda, oljemängd, fettsyror, tokoferol, fytosterol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6320
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6320
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2017 11:20
Metadata Last Modified:16 Jun 2017 08:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics