Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Tilda, 2018. End-of-life scenarios for bioplastic food and drinking packages : a study of Swedish bioplastic waste disposal habitsand environmental impacts. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
547kB

Abstract

The aim of this study was to investigate real end-of-life scenarios for some of the most common bioplastics, such as PLA and Bio-PET, for food and drinking packages in Sweden and to evaluate some of the potential environmental consequences of these scenarios. Life Cycle Analysis often evaluate intended end-of-life scenarios for bio-plastic products, but this study used an explorative research method, gathering infor-mation of the conduction and habits of bioplastics to evaluate if these scenarios were the ones occurring. For the bioplastic to take an intended life cycle path, all the actors such as producers, consumers and municipals, must perform. Bioplastics are material which have a growing market owing to strategies for an environmentally friendly and sustainable society. This study explored the paths of bioplastics from consumer dis-card to end-of-life scenario but also evaluated some of the potential environmental consequences that can occur due to these paths, using a descriptive literature study. The results showed that PLA and Bio-PET bottles are institutionally handled very differently. Bioplastics are incinerated, recycled or thrown as environmental litter. These scenarios give a variety of environmental consequences such as various amounts of greenhouse gas-emissions due to different treatment processes and phys-ical damage to animals and ecosystems due to deficiency in biodegradation. This study explored and evaluated different paths of bioplastics in the society with the conclusion that there is a lack of institutionalized techniques and facilities, second hand markets and knowledge about bioplastics which, in the end, leads to a lack of sustainability.

,

Syftet med denna studie var att undersöka end-of-life scenarion för några av de van-ligaste bioplasterna, såsom PLA och Bio-PET, i mat och dryckesförpackningar i Sve-rige samt att utvärdera några av de potentiella konsekvenserna som dessa scenarion kan ha på miljön. Livscykelanalyser utvärderar ofta tilltänkta livscykler för bioplast, men denna studie har använt en explorativ forskningsmetod genom att samla inform-ation om hanterande och vanor kring bioplast för att utreda dess livscykler. För att bioplast ska kunna färdas den avsedda vägen måste alla aktörer, producenter, konsu-menter och kommuner, prestera. Bioplast är material som har en växande marknad på grund av strategier för en miljövänlig och hållbar värld. Denna studie utvärderade också några av de potentiella miljökonsekvenserna som kan uppstå till följd av dessa vägar med en deskriptiv litteraturstudie. Resultaten visade att PLA och Bio-PET, in-stitutionellt, hanteras olika. Bioplaster bränns, återvinns eller blir till skräp i naturen, vilket leder till en rad olika konsekvenser för miljön. Några av dessa konsekvenser är olika mängder växthusgas-emissioner som följd av varierande avfallsprocesser samt fysiska skador på organismer och ekosystem till följd av otillräcklig nedbryt-barhet. Undersökningen gav slutsatsen att det saknas institutionaliserade tekniker och anläggningar, andrahandsmarknader och kunskap gällande bioplast som i slutändan leder till brist i hållbarhet.

Main title:End-of-life scenarios for bioplastic food and drinking packages
Subtitle:a study of Swedish bioplastic waste disposal habitsand environmental impacts
Authors:Hansson, Tilda
Supervisor:Koch, Kristine
Examiner:Pell, Mikael
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2018:34
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:bioplastic, biodegradable plastic, compostable plastic, biobased plastic, PLA, Bio-PET, consumer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10176
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of agricultural wastes
Packaging
Pollution
Language:English
Deposited On:21 Jan 2019 14:04
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics