Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Karolina, 2018. Dietary intake estimations of phosphorus : based on Swedish Market basket data 1999-2015. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Concerns regarding excessive phosphorus intake has been raised in the USA due to an increased usage of phosphorus containing additives in the food industry. Phospho-rus containing additives (inorganic phosphorus) are for example found in processed meat and cola-flavoured soft drinks. An excessive phosphorus intake might have se-vere consequences on health since the risk of cardiovascular diseases, chronic kidney disease and osteoporosis increases with increasing serum phosphorus concentrations. The intake of inorganic phosphorus is especially interesting since inorganic phospho-rus has a higher absorption rate. However, the proportion of inorganic phosphorus is difficult to estimate. The aim of this study was to estimate the total phosphorus intake, intake of inorganic phosphorus and the ratio between calcium and phosphorus. The daily phosphorus intake in Sweden was estimated from Market basket studies per-formed by the National Food Agency. Food items were analysed and together with per capita consumption the phosphorus intake was estimated. Between 1999 and 2015, phosphorus intake in the Swedish population constantly was about 1800-2000 mg/day. An increasing trend has not been observed in Sweden, rather a decrease (p=0.006) between 2005 and 2015. Estimations show that the Market basket 2015 contains a maximum of 400 mg inorganic phosphorus. The three main phosphorus sources are dairy products (32%), cereals (21%) and meat (21%). The calcium to phosphorus ratio in 2015 was estimated to be 1:2.1 and has not increased substantially since 1999. Although there is no increase in phosphorus intake in Sweden, the phos-phorus intake is three times higher than recommended intakes, hence further moni-toring is required since consequences of an excessive phosphorus intake might be serious.

,

Det ökade fosforintaget i USA till följd av en ökad användning av livsmedelstillsatser innehållande fosfor har skapat oro på olika håll, även i Sverige. Tillsatser innehål-lande fosfor återfinns bland annat i processade köttprodukter och i läskedrycker med colasmak. Ett alltför höft fosforintag kan få allvarliga konsekvenser för hälsan, ef-tersom risken för hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk njurfunktion och osteoporos ökar med förhöjda fosforkoncentrationer i blodet. Intaget av oorganiskt fosfor är speciellt intressant eftersom oorganiskt fosfor har en högre absorptionshastighet. Andelen oor-ganiskt fosfor är emellertid svår att uppskatta. Syftet med denna studie var att upp-skatta det totala fosforintaget, intaget av oorganiskt fosfor och förhållandet mellan kalcium och fosfor. Det dagliga fosforintaget i Sverige uppskattas från Matkorgen-studier som utförs av Livsmedelsverket. Livsmedel analyserades och tillsammans med per capita konsumtion från Jordbruksverket uppskattades fosforintaget. Mellan 1999–2015 var fosforintaget i Sverige ca 1800-2200 mg/dag. En ökande trend kan inte ses i Sverige, snarare en minskande trend (p=0,006) mellan 2005 och 2015. Upp-skattningar visar att Matkorgen 2015 innehåller maximalt 400 mg oorganiskt fosfor. De tre huvudsakliga fosforkällorna är mejeriprodukter (32 %), spannmål (21%) och kött (21%). Kalcium- till fosforförhållandet uppskattades 2015 till 1:2,1 och har inte ökat väsentligt sedan 1999. Trots att det inte finns någon ökande trend av fosforinta-get i Sverige är fosforintaget tre gånger högre än det rekommenderade intaget, vilket innebär att fosfor intaget även i fortsättningen bör övervakas eftersom konsekven-serna av ett allt för stort fosforintag är mycket allvarliga.

Main title:Dietary intake estimations of phosphorus
Subtitle:based on Swedish Market basket data 1999-2015
Authors:Andersson, Karolina
Supervisor:Andersson, Roger and Öhrvik, Veronica
Examiner:Zamaratskaia, Galia
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:phosphorus intake, Market basket study, calcium to phosphorus ratio, in-organic phosphorus, additives
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9293
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9293
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:20 Mar 2018 12:33
Metadata Last Modified:20 Mar 2018 12:33

Repository Staff Only: item control page