Home About Browse Search
Svenska


von Hackewitz, Lina, 2018. The house cricket Acheta domesticus, a potential source of protein for human consumption. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
573kB

Abstract

population of the world is growing and it is expected that it will reach 9.6 billion people by the year 2050. The demand for animal-derived protein is expected to increase which also increases the land and water usage, greenhouse gas emissions (GHGEs) and therefore leads to environmental stress. These factors show that the current way of producing protein is unsustainable. While people in the western world are overconsuming, people in developing countries are not getting the protein and energy they need, which leads to diseases like obesity, kwashiorkor and marasmus. Protein is the most essential component of tissue, especially muscles and in the human body. Animals, as well as plants, are sources for protein in human diet. The house cricket Acheta domesticus has with a protein content of 66.6 % dry weight, one of the highest protein contents of edible insects and it is significantly greater than traditional protein sources. Furthermore, all essential amino acid contents are predominantly higher than in traditional protein sources, and are able to meet the daily need of essential amino acids for humans. To integrate the Acheta domesticus in human consumption, an increase of promotion and knowledge is needed. Higher acceptability can be given by different processing of insects into powder or flour. Also, familiar snacks (e.g. protein bar, cookies) and culture adapted recipes containing Acheta domesticus can promote insects for human consumption. Farming the Acheta domesticus can be a lucrative business, even for unemployed people with low education, as it is easy to rear the Acheta domesticus and a low capital expenditure is needed. Still, courses have to be given to improve the knowledge about farming Acheta domesticus. It can be a challenge to farm on a large scale (but also on a small scale), because of the Acheta domesticus densovirus (AdDNV) which can cause high death-rates in Acheta domesticus populations. By selecting a more AdDNV tolerant Acheta domesticus the chances of getting an outbreak be lowered. Unfortunately, a virus tolerant Acheta domesticus has not been found yet. To increase sustainability, optimize rearing and therefore lowering the price per kilogram, many factors like location and energy cost play a big role. By comparing different rearing temperatures, it showed that the Acheta domesticus grew faster, but stayed smaller, at 29°C and it grew slower, but gave a higher individual weight in the adult stage, at 27°C. The amino acids and protein content in the haemolymph are the highest in the one-day-old adult. This shows that the rearing temperature of 29°C can be more suitable for the Acheta domesticus because the one-day-old adult stage is reached faster. The USA/Canada retail price of the Acheta domesticus is with €21,46 higher than the traditional protein sources. Still, by calculating the price to reach 100% Recommended Daily Allowance (RDA) of essential amino acids, the Acheta domesticus has a smaller difference in price with €1,02, compared with for example beef which has €0,82 Euro. The challenge is to optimize the farming of the Acheta domesticus to lower the kilogram price, which makes it even more competitive with the traditional protein sources.

,

Världsbefolkningen växer och det förväntas att den kommer att nå 9,6 miljarder år 2050. Efterfrågan på animaliskt framställt protein förväntas att tillta, vilket också ökar mark- och vattenanvändningen, växthusgasutsläppen (GHGE) och därmed leder till miljöbelastning. Dessa faktorer visar att det nuvarande sättet att producera protein är ohållbart. Medan människor i västvärlden överkonsumerar, får människor i utvecklingsländer inte tillräcklig med protein och den energi de behöver, vilket leder till sjukdomar som å ena sida fetma, å andra sidan kwashiorkor och marasm. Protein är den viktigaste delen av muskler och vävnader i människokroppen. Djur och växter, är källor till proteiner i människan. Hussyrsan Acheta domesticus har en proteinhalt av 66,6% torrvikt, en av den högsta proteinhalter i ätbara insekter och är signifikant större än traditionella proteinkällor. Dessutom är alla värden från aminosyror övervägande högre än i traditionella proteinkällor och är tillgängliga för att möta det dagliga behovet av essentiella aminosyror för människor. För att integrera Acheta domesticus i den mänskliga konsumtionen, behövs det en ökning av marknadsföring och kunskap. Högre acceptans kan ges genom olika behandlingar av insekter i pulver eller mjöl. Kända snacks (t.ex. proteinstång, kakor) och kulturanpassade recept kan också främja insekter vid konsumtion. Att föda upp Acheta domesticus kan vara en lukrativ affär, även för arbetslösa personer med låg utbildning, eftersom det är lätt att föda upp Acheta domesticus och det krävs ett lågt kapitaltillskott. Men kurser måste ges för att förbättra kunskapen om Acheta domesticus´ uppfödning. En utmaning kan vara jordbruk i storskaliga (men även i småskaliga) jordbruk på grund av Acheta domesticus densovirus (AdDNV) som kan orsaka höga dödstal i Acheta domesticus populationer. Genom att välja en mer AdDNV tolerant Acheta domesticus kan den sänka chansen att få viruset. Tyvärr har det inte hittats en virustolerant Acheta domesticus ännu. För att öka hållbarheten, optimera uppfödningen och därmed sänka kilogrampriset spelar många faktorer som plats- och energikostnader en stor roll. Genom att jämföra olika uppfödningstemperaturer visade det sig att Acheta domesticus växte snabbare vid 29°C. Oavsett om Acheta domesticus ger en högre individuell vikt i vuxenstadiet vid 27°C är aminosyror och proteinhalten i hemolymfen den högsta för den en-dag-gamla Acheta domesticus. Detta visar att uppfödningstemperaturen 29°C kan vara mer lämplig för Acheta domesticus och kan ge ett högt innehåll av aminosyror och protein i haemolymf jämfört med en uppfödningstemperatur på 27°C. USA/Kanada-försäljningspriset på Acheta domesticus är 21,46 Euro högre än de traditionella proteinkällorna. Genom att beräkna priset för att nå 100% rekommenderat dagligt tillskott (RDA) av essentiella aminosyror har Acheta domesticus fortfarande ett liknande pris med 1,02 Euro jämfört med till exempel nötkött som har 0,8 Euro. Utmaningen är att optimera uppfödningen av Acheta domesticus för att sänka kilogrampriset, vilket gör det ännu mer konkurrenskraftigt med de traditionella proteinkällorna.

Main title:The house cricket Acheta domesticus, a potential source of protein for human consumption
Authors:von Hackewitz, Lina
Supervisor:Sampels, Sabine
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2018:17
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:house cricket, Acheta domesticus, protein, amino acid, sustainable diet, future food
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9756
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9756
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:21 Sep 2018 11:38
Metadata Last Modified:26 Feb 2019 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics