Home About Browse Search
Svenska


Babakirad, Sara, 2017. Determination of folate content in Swedish brown beans (Phaseolus vulgaris L.) from Öland : the impact of cultivar, year of production and region of origin. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
799kB

Abstract

The term folate refers to all naturally occurring derivates of pteroic acid that are biologically active, except folic acid. Over 150 vitamers are possible, but only around 50 are found in foods. Pulses are beneficial from an environmental aspect due to their nitrogen fixation availability, but also from a nutritional point of view, since they are protein rich and contain high amounts of essential micronutrients such as folate. Swedish brown beans (Phaseolus vulgaris) are mainly grown on the island of Öland, but test cultivations have recently been performed successfully on the island of Gotland and in parts of Skåne. The beans demand high (>6.5) pH due to the symbiosis with the rhizobia bacteria, high humidity during germination and flowering and dry conditions during harvest and drying. In this study the folate content was determined by a microbiological assay in the cultivars Karin and Kat-ja, to examine if the content differed between cultivars, years and regions. If such a relation would exist, the aim was to explain the differences by meteorological con-ditions. Furthermore, the aim was to determine the water content of the beans, to examine if it would be related to the factors cultivar, year or region. The content of folate was determined to be 157±26 µg/100 g in Swedish brown beans from Öland. The factors cultivar and region did not have an impact on the folate content in the beans. The folate content differed between years, plausibly explained by different meteorological conditions between the years. The beans from 2009 contained the highest contents of folate, when the meteorological conditions were optimal. The water content in Katja differed between years, with the highest amounts in the beans from 2009, indicating that water binding substances such as proteins and carbohydrates were present to a higher degree. The water content differed between Katja and Karin, indicating the presence of different amounts of water binding substances in the cultivars.

,

Termen folat refererar till alla naturligt förekommande derivat av pteroinsyra som är biologiskt aktiva, förutom folsyra. Över 150 vitamerer är teoretiskt möjliga, men endast omkring 50 återfinns i livsmedel. Baljväxter är fördelaktiga för miljön på grund av deras kvävefixerande förmåga, men också ur en näringsmässig aspekt då de innehåller höga halter av proteiner och essentiella mikronäringsämnen såsom folat. Svenska bruna bönor (Phaseolus vulgaris) produceras främst på Öland, men testodlingar har nyligen utförts framgångsrikt på Gotland och i delar av Skåne. Bönorna kräver jordmånar med högt (>6,5) pH på grund av symbiosen med rhizobia-bakterierna, hög fukthalt under groning och blomning och låg fukthalt under skörd och torkning. I denna studie användes en mikrobiologisk metod för att bestämma folatinnehållet i sorterna Karin och Katja, för att undersöka om halter-na skilde mellan år, sorter och regioner. Om en sådan skillnad fanns, var syftet att förklara skillnaderna med hjälp av meteorologiska förhållanden. Vidare var syftet att bestämma vattenhalten i bönorna, för att undersöka om den varierade med faktorerna sort, år eller region. Folatinnehållet i svenska bruna bönor från Öland bestämdes till 157±26 µg/100 g. Faktorerna sort och region påverkade inte folat-halten i bönorna. Folatinnehållet skilde mellan år, möjligen på grund av olika me-teorologiska förhållanden. Bönorna från år 2009 innehöll högst halter av folat, då de meteorologiska förhållandena var optimala för bönodlingen. Vattenhalten i sorten Katja skilde mellan åren, med de högsta halterna under år 2009. Detta indi-kerar att bönorna från 2009 innehöll högst andel vattenbindande substanser såsom proteiner och kolhydrater. Vattenhalten skilde även mellan de olika sorterna Katja och Karin, vilket antyder att sorterna innehåller olika andel av vattenhållande substanser såsom proteiner och kolhydrater.

Main title:Determination of folate content in Swedish brown beans (Phaseolus vulgaris L.) from Öland
Subtitle:the impact of cultivar, year of production and region of origin
Authors:Babakirad, Sara
Supervisor:Andersson, Roger
Examiner:Andersson, Annica
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2017:13
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:folate, phaseolus vulgaris, Swedish brown beans from Öland, cultivar, meteorological conditions, water content
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8115
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8115
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:23 Oct 2017 08:50
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 08:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics