Home About Browse Search
Svenska


Herelius, Emma, 2017. Residues of Straw Height Reducing Plant Growth Regulators in Cereal Products. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
531kB

Abstract

The use of plant growth regulators (PGRs) to reduce stem elongation in cereals has for a long time been debated in Sweden, particularly since residues of especially one active substance, chlormequat, are often detected in cereal food products. The food company Coop Sverige AB has a desire to limit the possible presence of PGRs in the cereal products of their own brands. Therefore in this thesis, products were sent to Eurofins for analysis of the active substances chlormequat, ethephon, mepiquat and trinexapac. Also, a literature review has been made to investigate how the substances are regulated nationally and in the European Union, the presence in plant protection products (PPPs) in Sweden and the effect on human health. Additionally, a brief analysis on the attitude towards the PGRs in the Swedish cereal industry was made. Residues of the substances were found in 12 out of 23 products. The most frequently detected substance was chlormequat, in the range of 0.006-0.15 mg/kg. Trinexapac and mepiquat were found in two samples respectively. No residue of ethephon was found in any sample. All cereals deriving from Germany contained residues, while the majority of the products originating from Sweden and Italy were free from residues. Since all values were below the corresponding maximum residue levels (MRLs), the residues in the analysed food poses no risk to the consumer.

,

Användningen av tillväxtreglerande medel för att förkorta strået hos spannmål har länge varit omdebatterad i Sverige, främst för att man ofta har detekterat rester av särskilt en aktiv substans, klormekvat, i spannmålsbaserade livsmedelsprodukter. Livsmedelskedjan Coop Sverige AB har en önskan att begränsa den eventuella förekomsten av stråförkortningsmedel i spannmålsprodukter av sina egna varumärken. Produkter har därför skickats till Eurofins för analys av de aktiva substan-serna klormekvat, etefon, mepikvat och trinexapak. En litteraturstudie har även genomförts för att undersöka hur dessa substanser regleras nationellt och inom Europeiska Unionen, i vilka växtskyddsmedel de förekommer i Sverige och om de påverkar människans hälsa. En kort omvärldsanalys av hur attityden till stråförkortningsmedel ser ut inom den svenska spannmålsbranschen har också utförts. Rester av de aktiva substanserna detekterades i 12 av 23 produkter. Den mest detekterade substansen var klormekvat (0,006–0,15 mg/kg). Trinexapak och mepikvat detekterades i två produkter var. Inga rester av etefon hittades i någon produkt. Alla spannmålsråvaror som härstammade från Tyskland innehöll resthalter. Majoriteten av de råvaror som härstammade från Sverige och Italien var fria från stråförkortningsmedel. Eftersom resthalterna i alla produkter var under de motsvarande maximala gränserna för resthaler (MRL) utgör de analyserade produkterna ingen risk för konsumenten.

Main title:Residues of Straw Height Reducing Plant Growth Regulators in Cereal Products
Authors:Herelius, Emma
Supervisor:Andersson, Roger and Rapp, Erika
Examiner:Andersson, Annica
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:plant protection products, plant growth regulators, straw height regulation, chlormequat, ethephon, mepiquat, trinexapac, residues, cereal products
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6301
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6301
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:06 Apr 2017 11:41
Metadata Last Modified:06 Apr 2017 11:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics