Home About Browse Search
Svenska


Fernlöf, Anna, 2018. Produktion och konsumtion av mjölk och ost samt hur kan klimatmålen till 2030 uppnås : en jämförelse mellan Sverige, USA och Indien. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
382kB

Abstract

Syftet är att ta reda på hur konsumtion och produktion av mjölk och ost ser ut i Sverige, USA och Indien och hur de tre länderna arbetar med klimatmålen till 2030.

I Sverige har mjölkproduktion, mjölkkonsumtion och ostproduktion minskat mellan 1995 och 2015, däremot har ostkonsumtionen ökat. I USA har mjölkkonsumtionen minskat, medan mjölkproduktionen, ostproduktionen och ostkonsumtionen ökat från 1995 till 2015. Produktionsprocessen av mjölk i Sverige och USA skiljer sig på främst två sätt: Storleken på besättningen samt Gränsvärden för antal bakterier och somatiska celler. Jäm-fört med Indien skiljer sig produktionen på flera sätt. I Indien är det vanligt med mjölkning för hand och korna producerar en mindre mängd mjölk. Däremot är man självförsörjande på mjölk i Indien då många av familjerna producerar sin egen mjölk.

När det kommer till arbetet med klimatmålen och Parisavtalet arbetar Indien för att 40 procent av all energi ska vara fossilfri samt att inga bilar som drivs på bensin eller diesel ska säljas år 2030. I Sverige arbetar man med alla 17 målen, men största utmaningen ligger i målet hållbar konsumtion och produktion. Detta beror på att vår konsumtion idag påverkar vår hälsa, miljön och klimatet på ett negativt sätt. USA har dragit sig tillbaka från Pa-risavtalet och arbetar inte längre med agenda 2030. Däremot arbetar 21 av 50 stater med egna planer för att förhindra klimatförändringen.

,

The aim of this study was to find out how the consumption and production of milk and cheese have changed in Sweden, USA and in India and how these three countries are working with the climate goals for 2030.

In Sweden the milk production, milk consumption and cheese production have decreased between 1995 and 2015, meanwhile the cheese consumption has increased. In USA the milk consumption have decreased, but the milk production, cheese production and cheese consumption have increased. The production process differs in mainly two ways between Sweden and USA. The first one is the number of animals at each farm, that are higher in USA than in Sweden, and the second is the higher legislation values for the number of bacteria and somatic cells in raw milk in USA. When compared with India the production differs in several ways. In India it is more usual to milk by hand instead by machines and the cows also produce smaller amount of milk. Despite of this in India they can rely on their own production of milk.

When it comes to the work with the climate goals and the Paris agreement, India´s aim to reach the goal that 40 percent of all energy should be fossil free and that no cars running on petrol and diesel should be on the market by 2030. In Sweden, a work is going on with all 17 climate goals, but the largest challenge is to achieve the goal sustainable consumption and production. This is due to that our consumption today affects our health, the envi-ronment and the climate in a negative way. USA is no longer working with the Paris agreement and climate goals for 2030. Despite this 21 of 50 states have their own program to prevent the climate changes.

Main title:Produktion och konsumtion av mjölk och ost samt hur kan klimatmålen till 2030 uppnås
Subtitle:en jämförelse mellan Sverige, USA och Indien
Authors:Fernlöf, Anna
Supervisor:Johansson, Monika
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2018:31
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:mjölkkonsumtion, mjölkproduktion, ostkonsumtion, ostproduktion, klimatmål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9935
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9935
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2018 11:47
Metadata Last Modified:26 Feb 2019 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics