Home About Browse Search
Svenska


Näsholm, Martina, 2018. Optimising processing and sensory characteristics of Bean Blue : a blue mould tofu. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
854kB

Abstract

The increase in the global population leads to increased demand for food and espe-cially protein sources. Legumes have potential to support the increased worldwide demand for protein. Faba bean is a legume with high protein content which can be grown in Sweden. Bean Blue is a blue mould tofu based on faba bean that has been developed by researchers at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and the Research Institutes of Sweden (RISE). The purpose of this master thesis was to optimise the processing steps and the sensory characteristics of the final product by altering different parameters. The development of Bean Blue was divided into technical and sensory trials. The result from the technical trials was evaluated during production and by sensory evaluation of the final product by the development team. The sensory trials were evaluated through both consumer- and description tests. The results showed that the water:bean ratio during processing could be decreased from 9:1 to 4:1. The original method that included the use of 70 % faba bean and 30 % soybean could be replaced by a new method including the use of 100 % faba bean and removal of the starch. The original homofermentative starter culture could not be replaced by a heterofermentative starter culture due to poor mould growth and no pore formation. Rapeseed oil could replace cooking oil without any changes in the sensory quality. The process of Bean Blue was optimised by decreasing the wa-ter:bean ratio, which enhanced handling of the bean milk during pressing to remove okara (bean solids), and shortened draining time. The sensory quality was improved and the final product was described as more creamy and less beany in taste compared with the starting recipe. All parameters together have led to a more advantageous product from an environmental point of view (usage of 100 % faba, and Swedish rapeseed oil) without negative effect on the sensory properties.

,

Den globalt ökande populationen leder till ökad efterfrågan på mat och speciellt pro-tein. Baljväxter har potential till att stödja den ökande efterfrågan på protein. Åker-böna är en baljväxt med högt proteininnehåll och som kan odlas i Sverige. Bean Blue är en blåmögel tofu baserad på åkerböna som har utvecklats av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Research Institutes of Sweden (RISE). Syftet med detta arbete var att optimera processen av Bean Blue och de sensoriska egenskaperna hos den slutliga produkten genom variation av olika parametrar. Utvecklingen av Bean Blue har delats in i tekniska- och sensoriska försök. Resultatet från de tekniska försöken har utvärderats under produktionens gång, och genom sensorisk bedömning av den slutliga produkten av utveck-lingsteamet. De sensoriska försöken utvärdera-des genom ett konsument- och beskrivande test. Resultatet visar att förhållandet mel-lan vatten och bönor kan minskas från 9:1 till 4:1. Den ursprungliga metoden som inkluderat användning av 70 % åkerböna och 30 % sojaböna har kunnat ersättas med en ny metod som inkluderar 100 % åkerböna och borttagning av stärkelsen. Den ur-sprungliga homofermentativa starterkulturen har inte kunnat ersättas av en heterofer-mentativ kultur på grund av dålig mögeltillväxt och dålig hålformation. Rapsolja har kunnat ersätta matolja utan att bidra till förändringar i den sensoriska kvaliteten. Pro-cessen av Bean Blue har kunnat optimerats genom att minska mängden vatten som förenklar hantering av bönmjölken när okara pressas ut, och minskar tiden för avrin-ning. De sensoriska egenskaperna har förbättrats och den slutliga produkten upplevs som mer krämig med mindre smak av bönor jämfört med startreceptet. Samtliga pa-rametrar har tillsammans lett till en mer klimatmässigt fördelaktig produkt (använd-ning av 100 % åkerböna och svensk rapsolja) utan negativ inverkan på de sensoriska egenskaperna.

Main title:Optimising processing and sensory characteristics of Bean Blue
Subtitle:a blue mould tofu
Authors:Näsholm, Martina
Supervisor:Hedén, Su-Lin and Bakeeva, Albina
Examiner:Jonsson, Hans
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2018:21
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:soya bean, tofu, cheese, sensory properties
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9758
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9758
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:24 Sep 2018 07:44
Metadata Last Modified:24 Sep 2018 07:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics