Home About Browse Search
Svenska


Hellsten, Alies, 2017. Vete då och nu : släktskap och mineralkoncentration. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
560kB

Abstract

Det moderna brödvetet utgör en stor del av kosten och är en viktig källa till mineraler i humandieten världen över. Koncentrationen av mineraler i vete-kärnan kan i vissa fall täcka mer än 70% av det rekommenderade dagliga intaget för Cu, Se, Fe, Mg, Zn, Mn och P vardera. Andra viktiga mineraler som avses i denna rapport är K och Ca. Samtidigt som vete anses vara en viktig näringskälla härleds järn- och zinkbristen i världen till en diet baserad på mycket spannmål med otillfredsställande mängder mineral. Det är därför angeläget att utreda om skillnader i mineralhalt föreligger mellan vetearter-na. Indikationer på att vild emmer besitter alleler som kan utnyttjas i växt-förädling för utveckling av näringsegenskaper som exkluderats från den domesticerade genpoolen hos brödvete, utgör ytterligare skäl till att stu-dera äldre vetesorter. Data har inhämtats och sammanfattats från tidigare forskning på mineralhalt i vete¬korn. Den genomsnittliga mineralkoncentrat-ionen i vetekärnan tycks skilja mellan genotyperna men halterna är även till varierande grad platsbetingade. Brödvete har generellt högre avkastning än äldre vetesorter men genomsnittligt lägre mineralhalt.
Syftet med detta arbete var att kartlägga ett urval vetearter för att belysa de
närings¬mässiga skillnaderna mellan äldre och modernare vetesorter.

,

Common bread wheat contributes to a great portion of the human diet and is a major source of minerals in human nutrition worldwide. The mineral grain concentration of wheat cover, in some cases, over 70% of the rec-ommended daily intake of Cu, Se, Fe, Mg, Zn, Mn, Mo and P each, but not for K and Ca. Yet, the world Fe- and Zn malnutrition is thought to be caused by a cereal based diet with insufficient amounts of minerals. In that sense, investigation of mineral concentration among different wheat spe-cies, is of great interest. Indications of wild emmer having alleles valuable in plant breeding for development of nutritional benefits that have been excluded from the gene pool of domesticated bread wheat, provides addi-tional incentives to further investigate the genotype of older wheat species. Data have been collected from previous research on mineral grain concen-tration, and summarized. The average mineral grain concentration tends to differ between the genotypes but the composition is also dependent on the location. Bread wheat usually yields more than older wheat species but mostly has lower grain concentration for some minerals.
The aim of this work was to map out a selection of wheat species to illus-trate the nutritional differences among old and modern varieties.

Main title:Vete då och nu
Subtitle:släktskap och mineralkoncentration
Authors:Hellsten, Alies
Supervisor:Jonsson, Hans
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2017:18
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:einkorn, emmer, spelt, vete, mineralkoncentration i kärna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8245
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8245
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 06:28
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 06:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics