Home About Browse Search
Svenska


Bergman, Mathilda, 2017. Finns det hälsomässiga skillnader mellan A1- och A2- mjölk : vad säger vetenskapen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mjölk är ett viktigt och energigivande livsmedel och mjölk från olika arter och raser har varierande sammansättning. Av mjölkens proteiner består 80 % av kasein som kan delas in i fyra grupper där β-kasein är den näst största. Det finns 12 olika genetiska varianter av β-kasein där A1 β-kasein och A2 β-kasein är de mest vanliga. De skiljer sig åt genom en aminosyra; histidin i A1 och prolin i A2. Skillnaden gör att det från A1 enzymatiskt kan spjälkas av en bioaktiv peptid i matsmältningen hos människor. Peptiden, beta-kasomorfin-7 (BCM-7), kan binda till opioida receptorer i kroppen och ha olika fysiologiska effekter. För att den hydrolyserade opioiden ska kunna bli aktiv krävs att den ska ta sig över tarmväggen, troligtvis genom passiv transport, och också passera blod-hjärnbarriären för att nå det centrala nervsystemet. De potentiella fysiologiska effekterna påverkar det centrala nervsystemet, och kan orsaka andningsdepression, förvärra symptomen för autism, vara en bidragande faktor till diabetes typ 1 och hjärt-kärlsjukdomar och även påverka tarmrespons och kroniska inflammationer. Studierna som har gjorts har motsägelsefulla resultat vilket visar att kost, hälsa och sjukdom har komplexa samband och det är svårt att dra korrekta slutsatser på grund av förväxlingsfaktorer. Studiedesignerna, deltagarantalet och tidsperioden som studierna genomförs under är ofta kritiserade att vara begränsande. Vetenskapliga studier har dock visat att proteiner i kosten är en potentiell källa för bioaktiva peptider som kan agera med opioidreceptorer i kroppen. Det är även visat att vissa ko-raser har en större andel A2 β-kasein från vilka det inte spjälkas peptider lika lätt. Forskning och studier som hittills har gjorts kan inte utröna om det finns hälsomässiga skillnader mellan A1 och A2 mjölk.

,

Milk is an important and nutritional food and milk from different species and breeds have varying composition. Of the milk proteins, 80 % is caseins that can be divided into four groups where β-caseins are the second largest group. There are 12 different genetic variants of β-caseins where A1 β-caseins and A2 β-caseins are the most common. They differ in one amino acid with histidine in A1 and proline in A2. The difference between them allows the A1 β-caseins to enzymatically be hydrolyzed with release of a bioactive peptide in the digestion. The peptide, beta-casomorphine-7 (BCM-7), can bind to opioid receptors in the body and have different physiological effects. In order for the hydrolyzed opioid to be active, it needs to pass over the intestinal wall, probably through passive transport, and also pass over the blood-brain barrier to reach the central nervous system. The potential physiological effects affect the central nervous system, and may cause respiratory depression, aggravate the symptoms of autism, be a contributing factor to type 1 diabetes and cardiovascular disease and also affect the intestinal response and chronic inflammations. The studies that have been made in the subject have contradictory results, which show that the relation between diet, health and disease are complex and it is difficult to draw correct conclusions due to confounding factors. The study design, the number of participants and the time period during which the studies are conducted are often criticized as being limiting. However, scientific studies have shown that proteins in the diet are a potential source of bioactive peptides that can act with opioid receptors in the body. It has also been shown that some cow breeds have a greater proportion of A2 β-caseins from which the peptide doesn’t hydrolyze. Research and studies done so far can not determine whether there are any health differences between A1 and A2 milk.

Main title:Finns det hälsomässiga skillnader mellan A1- och A2- mjölk
Subtitle:vad säger vetenskapen?
Authors:Bergman, Mathilda
Supervisor:Lundh, Åse
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2017:12
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:β-caseins, A1 β-caseins, A2 β-caseins, BCM, BCM-7
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8003
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8003
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 07:25
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 07:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics