Home About Browse Search
Svenska


Appert, Linnea, 2017. Personalized nutrition : an investigation into current areas of development. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
295kB

Abstract

Diet related diseases is an increasing problem, and new approaches are needed to prevent, motivate and treat affected individuals. Evidence show inter-individual nu- trient requirements and differences in response to dietary manipulations. National dietary guidelines are generally one set of advice to the entire healthy population. While specific dietary guidelines for metabolic diseases exist, individualized pre- ventive measures for people at risk is sought after. To meet the demands of individ- ualization, the field of personalized nutrition (PN) is emerging which aims to create and maintain healthy dietary habits for all phenotypes without regard for their health status. This literature review examines areas of development and investigates dif- ferent levels of personalization by employing information from different biological disciplines. By analyzing nutritional metabolites in plasma i.e nutritional metabo- lomics, it makes it possible to study the interactions between these and gut microbi- ota, nutrigenomics and phenotypic metabolites. By forming clusters of distinct mo- lecular phenotypes i.e. metabotypes, it may be possible to deliver targeted dietary advice (DA) to the groups in the population with similar phenotypic characteristics through the use of metabolomics. PN has the potential to be an important tool for achieving healthy dietary habits, e.g. by predicting and identifying responders to certain dietary interventions which achieve a low postprandial glycemic response. However, current evidence does not support the eventual health benefits with in- cluding individual information in DA to the population. Integrating omics technol- ogies and applying technical solutions e.g internet, for the distribution of DA has shown to have strong potential in delivering PN.

,

Dietrelaterade sjukdomar är ett ökande problem och det eftertraktas nya sätt att förhindra, motivera och behandla berörda individer. Evidens visar på skillnader i interindividuellt näringsbehov och respons på dietära förändringar. Nationella riktlinjer för diet är oftast ett generellt råd riktad till hela den friska befolkningen. Medan specifika kostråd för metabola sjukdomar existerar, söks fortfarande individanpassade preventiva åtgärder för personer i risk. För att bemöta behovet av individualisering, har fältet med individualiserad nutrition (PN) uppstått med målet att skapa och upprätthålla hälsosamma kostvanor för alla fenotyper oberoende av hälsostatus. Den här litteraturgenomgången undersöker områden i utveckling och dess olika nivåer av personalisering genom att använda information från olika biologiska ämnesfält. Genom att analysera nutritionsmetaboliter i plasma, s.k. metabolomik, blir det möjligt att studera metaboliternas interaktioner med tarmflora, nutrigenomik och fenotypens egna metaboliter. Med hjälp av att skapa kluster bestående av distinkta molekylära fenotyper (metabotyper), skulle anpassade kostråd (DA) kunna administreras till dessa grupper i befolkningen genom användandet av metabolomik. PN har potential att bli ett betydelsefullt verktyg för att åstadkomma hälsosamma kostvanor, t.ex. genom att förutse och identifiera individers respons på dietära interventioner i syfte att uppnå låg postprandial glykemisk respons. I nuläget saknas stark evidens för hälsofördelar erhållna genom individuellt anpassade råd till populationen. Integrering av omics-teknik och tillämpning av tekniska lösningar, t.ex. internet, för distrubiton av DA har visat sig ha en stark potential för att leverera PN.

Main title:Personalized nutrition
Subtitle:an investigation into current areas of development
Authors:Appert, Linnea
Supervisor:Brunius, Carl
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2017:24
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:personalized nutrition, metabolomics, metabotyping, nutrigenomics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9354
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9354
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:07 Jun 2018 13:36
Metadata Last Modified:07 Jun 2018 13:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics