Home About Browse Search
Svenska


Majid, Sumaiya, 2018. Optimization of β-glucan levels in different oat fractions by milling and air classification. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
974kB

Abstract

Oat (Avena Sativa) is an important crop worldwide which is mostly due to its various characteristics and nutritional profile. The recent progression in food nutrition have shown the importance of the different components in oats. Many health benefits of oats are attributed to β-glucan which have been demonstrated and well-studied over the years. This investigation is part of a project commissioned by Lantmännen that has for a long time pursued plant breeding of oats and invested in research and de-velopment. The aim of this project was to investigate if there is a potential to obtain a fraction from oat with high levels of β-glucan. Air classification and sieve analysis were utilized for β-glucan enrichment from a pre-fractionated oat fraction with 20 % β-glucan. Effects of speed of the classifying wheel, size of particle and different mill-ing settings on the β-glucan separation efficiency were evaluated. To better under-stand the separation efficiency between the fine and coarse fractions, both particle size distribution analysis and scanning electron microscopy were performed. Through optimization of milling and air-classification parameters, a β-glucan content up to 26.9 % could be obtained. Results indicate that air classification is a good method to use for enrichment of β-glucan from oats and prevents breakdown of the β-glucan molecule. The ability to enrich β-glucan level can increase the economic value of oats and possibility to tailoring fraction for specific markets in the food in-dustry and lead to new product development. It can be concluded that in the near future there will be health-promoting products in the market where β-glucan content is increased

,

Havre (Avena Sativa) är en viktig gröda världen över, vilket främst beror på dess olika egenskaper och näringsprofil. De senaste framstegen inom nutrition har visat vilken betydelse de olika komponenterna havre har. Många av havrens hälsofördelar kan tillskrivas β-glukan som har påvisats och studerats väl genom åren. Denna studie är en del av ett projekt från Lantmännen som länge har drivit odling av havre och investerat mycket i forskning och utveckling. Syftet med detta projekt var att studera om det fanns potential att erhålla en havrefraktion med hög halt av β-glukan. Vindsiktning och siktanalys användes för anrikning av β-glukan från en tidigare fraktionerad havrefraktion med 20 % β-glukan. Effekten av hastigheten hos klassificeringshjulet, partikelstorlek och olika malningsinställningar för separationseffektiviteten av β-glukan utvärderades. För att bättre förstå separationseffektiviteten mellan de fina och grova fraktionerna genomfördes både analys av partikelstorleksfördelning och svepelektronmikroskopi. Genom optimering av malning-och vinsiktsparametrar, kunde en β-glukan halt på upp till 26.9 % erhållas. Resultaten visar att vinsiktning är en bra metod att använda för anrikning av β-glukan från havre utan nedbrytning av β-glukanmolekylen. Möjligheten att kunna anrika β-glukan kan öka det ekonomiska värdet hos havre och möjliggöra skräddarsydda fraktioner för specifika marknader inom livsmedelsindustrin och leda till ny produktutveckling. Genom resultaten från detta projekt kan slutsatsen dras att inom den närmaste framtiden kommer det finnas allt fler hälsofrämjande produkter på marknaden med ökad β-glukanhalt.

Main title:Optimization of β-glucan levels in different oat fractions by milling and air classification
Authors:Majid, Sumaiya
Supervisor:Andersson, Roger and Malmberg, Christian
Examiner:Andersson, Annica
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2018:12
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:optimization, oat, β-glucan, air classification, milling, sieve analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9581
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9581
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:10 Jul 2018 11:34
Metadata Last Modified:10 Jul 2018 11:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics