Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö
Number of items: 162.

A

Aasen, Hanna-Louise, 2021. Återupptagen persontrafik på Västerdalsbanan : en studie av järnvägens betydelse för mobilitet och en fossilfri framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Agelii, Saga, 2021. Gröna värden i vården : en uppsats om hälsofrämjande utomhusmiljöer i tid och rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Airijoki, Oskar, 2020. Why it felt wrong to remove the glass – investigating site and site-narratives at Regjeringskvartalet, Oslo, Norway. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Hanna, 2021. Torget som demokratisk arena : en nödvändighet eller en anakronism?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allard, Siri, 2021. Flexibla gaturum : ett gestaltningsförslag över en gatusträckning för en minskad skyfallsproblematik i Erikslustområdet, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Joel, 2019. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Johanna, 2019. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andén, Kajsa, 2022. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Angelin, Anna, 2020. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arai, Elin, 2020. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Emma and Eriksson, Matilda, 2020. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Backlund, Amanda and Bengtsson, Evelina, 2020. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bally, Elsa, 2022. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Belwin, Viktoria, 2021. Plats för vattnet! : ett gestaltningsförslag av en mångfunktionell dagvattendamm i Linköpings Trädgårdsförening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Arvid, 2023. Svartbäcken upp i dagen : spår i landskapet av ett underjordiskt vattendrag och Uppsalas blöta natur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Marja, 2019. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Sofie, 2019. Bygglekplatsens utmaningar och möjligheter : om barns behov av utmaningar och samhällets behov av säkerhetskrav. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brandt, Karolina and Landström Petersen, Turid, 2020. Utforskandet av dynamisk vegetationsdesign : koncept och gestaltningslösningar för långsiktigt hållbara vegetationssystem med Kungsgatan i Malmö som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brattström, Martin, 2022. Tredimensionella klätterväxter : potentialen i att använda fristående klätterväxter som alternativ till konventionella stadsträd för att skapa urbana ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brinck, Rebecka, 2020. Från gestaltning till förvaltande av grönytor : hur hänger gestaltarens visioner ihop med förvaltarens rutiner?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Burgman, Paula and Lindblad, Lisa, 2021. Hälsofrämjande gångstråk i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Byström, Bim, 2022. Common ground : proposing a new site approach for promoting socio-spatial integration in public leisure space. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Carlström, Emma, 2021. Ljus i mörker : ett gestaltningsförslag för Sigehults begravningsplats. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Centring, Nicklas, 2019. Det här är min plats! : ett arbete om barns platser och platsskapande i urban och suburban kontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

D

Dahlberg, Mathilda and Nyman, Linnea, 2021. Samspel mellan industri och stad : en studie av utvecklingen av tätortsnära industriers utemiljö, med utgångspunkt i uppdrag för Markaryd kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Matilda, 2020. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dakic, Nora, 2020. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

E

Ebelin, Ulrika and Fänge, Elin, 2022. Integrating nature in urban areas : how natural structures and features in urban spaces contribute to human health and well-being as well as biodiversity. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Efraimsson, Rasmus, 2019. Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekholm Bailes, Jenny, 2023. Övergångar : att göra gränser till möten i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eknor, Helga, 2020. Kanalplan : ett gestaltningsförslag för urban natur öster om Munksjön. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Marcus, 2019. Omsluten av digitala fullskalemodeller : en undersökning av potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ericsson, Hedda, 2021. Yngre barns deltagande i sin utemiljö : en studie av metoder för förskolebarns delaktighet på en förskolegård i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Ylva, 2019. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Espegren Lindeberg, Johanna, 2021. Revingefältet genom kamerans lins : att utforska ett landskap med fotografering som metod. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

F

Fischer, Jenny, 2020. Välbefinnande i stadsrummet : en undersökning i vilka aspekter som kan bidra till att göra stadsrummet mer socialt hållbart. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsfält Ljungberg, Anna and Andersson, Matilda, 2023. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman Semb, Joel, 2020. Combining space for recreation and flood accomodation : a design proposal for Länghem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Freng Blümke, Amanda, 2023. Grönare gata på 25 kvadrat : en studie av utmaningar och möjligheter med biodiversitetsfrämjande parklets i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

G

Ghiaei Moghaddam, Roxana, 2023. Blandstaden som planeringsideal för socialt hållbar stadsutveckling : en inblick i gentrifierings- och segregationsprocesser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Godsk, Johannes, 2020. Att utforma utemiljöer anpassade för LSS-verksamheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Hagstam, Matilda, 2022. Kommunalt främjande av livsmedelsproduktion ur ett norrbottniskt perspektiv : fallet Piteå kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hahn, Sebastian, 2023. Spår i jorden : en studie av ett extraktionslandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Lisa and Olsson, Jenny, 2022. Det svala torget : att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedborn, Anton, 2022. Om ett småskaligt och artrikt kulturlandskap som läroplats : en återförening mellan människa och landskap med exempellandskap som brygga för att stärka bevarandet av biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Held, Emma, 2023. Befintliga lekplatsers utveckling : hur hållbarhets- och lekvärdesaspekter kan förhöjas ur ett förvaltningsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellman, Matilda and Skog, Maja, 2020. Klimatanpassning av Malmös framtida trädbestånd : en studie av tillämpade forskningsmetoder i syfte att utveckla klimatanpassningen av Malmös urbana trädbestånd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellwer, Matilda, 2023. Mikroskogen : dess betydelse och inverkan på framtidens skånska städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Johan, 2020. Vattnet stiger : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka de biologiska värdena vid Tullkammarkajen i Halmstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermander, Matilda, 2022. Kvaliteter för högstadieskolgårdar : exemplet Strandängsskolan i Båstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Herngren, Linnea and Ågren, Josefin, 2021. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Ida, 2023. Hitta ut till Skåneleden : att underlätta för naturovana personer att ta sig ut i naturen med hjälp av en vandringsled. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultberg, Lisa, 2020. En plats mellan förut och sedan : om tillfällig användning av stadens vaga platser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman, Johan, 2020. Det stora vardagsrummet : en filmstudie om trafiknätets effekter på det offentliga rummet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman Skogsmyr, Millicent, 2021. I TID OCH OTID : om dynamiska processer inom landskapsarkitektur & visualisering av tid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hörnell, Hanna Vilde, 2022. Vildvuxet och ordnat : brukares upplevelser av gradienten från vildvuxna områden till gräsmattedominerade områden i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

J

Jakobsson, Tim-Theodor, 2023. Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation : gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Hedvig, 2022. Urban natur : design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Malin, 2021. Landskapsarkitektens retoriska grepp i tävlingsvisualiseringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Rebecca, 2022. Gestaltning av skogsmiljöer för både djur och människor : utveckling av habitatprototyper utifrån livsmiljökrav hos utvalda fåglar och fjärilar, med exempel på tillämpning i Höganäs kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johnte, Wilma, 2023. Med ån som följeslagare i ett föränderligt landskap : en studie om vattenvård som medel för att tillgängliggöra rekreation i det stadsnära odlingslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonasson, Agnes, 2023. Den ätbara parken : komposition och val av vedartade växter med ätliga delar för en park i zon VI. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Juhlin, Nora, 2023. Om landskapets estetik : perspektiv på estetikbegreppet och dess relation till landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Anna, 2020. Det som göms i snö... : ett årstidsinriktat perspektiv på tillgänglighetsarbete för fotgängare med funktionsnedsättning, tillämpat inom Umeå kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

K

Karlsson, Johanna, 2021. Att spåra platsidentitet : ett gestaltingsarbete av kulturhistoriska Lokstallarna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kinch, Elsa, 2022. Naturalistisk plantering i staden : ett alternativ till klippta gräsytor i en trafikerad miljö?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kirkhorn, Patricia, 2022. Mitigating the Urban Heat Island Effect in a Local Context : how wind and vegetation regulate temperatures during summer, with an example from the grounds of Karlstad Central Hospital, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kouns, Annie, 2023. Dynamisk vegetationsbyggnad i en folkparksmiljö : ett gestaltningsförslag för Folkets park i Lomma. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristensson, Klara, 2022. Vila i träd : sambandet mellan gravträd och människors miljöengagemang och attityd till växtlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kållberg, Klara, 2019. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L

Landén Helmbold, Ebba, 2020. Tätt eller brett? : en forskningsförberedande studie i effekter av kontinuerlig tätortsutglesning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Elvira, 2020. Blågröna strukturer i urban miljö : case: Delsjöbäcken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lennefors, Veronica and Saiduddin, Linnéa, 2023. Rättvis vattenfördelning i klimatkrisens tid : en studie om hur Sverige kan ta lärdomar av extrema kontexter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Leufvén, Hanna and Nilsson, Maria, 2020. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewin, Elin and Härstedt, Hampus, 2022. Using Evidence Based Design to create Storm Water Management Solutions Supporting Human Well-being : a case study approach. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewén, Isa and Jonsson, Elise, 2020. Plattorget och Silverparken : gestaltning av två platser utifrån egna erfarenheter och forskning om hälsofrämjande utemiljöer i Täby kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Erik, 2020. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Jenny, 2021. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, John, 2023. Färjenäsbadet : ett gestaltningsförslag för en utomhusbadplats med omkringliggande ytor på Hisingen, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindau, Alva, 2022. Landskapsarkitekten och verktygen : fem fältstudier testar verktygens villkor, konsekvenser och möjligheter för att uppfatta och representera landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblad, Linnea and Sjöberg, Anna, 2022. Strategier för svalare städer : så skapar vi svala platser i ett framtida varmare klimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindbom, Dag and Theander, Nelly, 2019. Landscape laboratory Hurlingham-Morón : experimental landscape design for a polluted watercourse in the metropolitan area of Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Niki, 2020. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ljungdahl, Alice and Grundh, Ida, 2023. Värmereducerande åtgärder för urbana mikroklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Losman Nädele, Klara, 2021. Storsjöstråket : ett gestaltningsförslag för mötet mellan sjö och land. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Otto, 2022. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren Alm, Elin, 2020. Urbana ekosystemtjänster : social-ekologisk design i stadslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Linnéa, 2023. Platsspecifika kvaliteter i transformationsprocesser : narrativ om Hafenareal i Basel, Schweiz. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundvik, Maria, 2020. En ö i strömmen : gestaltning och konsekvensbeskrivning för Strömsholmen i Norrköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lyth, Maj and Fredriksson Bratthäll, Disa, 2023. Hållbar dagvattenhantering utifrån våtmarkens egenskaper : exemplet Videdal, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

Magnusson, Lisa, 2020. Små urbana grönytor som mentalt välgörande miljöer : ett gestaltningsförslag för en liten park i en växande stadsdel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Montelius, Therese and Rosander, Johanna, 2020. Temporär landskapsarkitektur : med tillämpning i Järnvägsstaden, Eslöv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

N

Nelly, Maria and Troell, Bim, 2021. Porträtt av svenska naturlandskap : en utforskande resa genom nationalparkernas rum från norr till söder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Emmy, 2023. Alléer i stadsrummet : ett konceptuellt gestaltningsförslag för Hertig Karls allé i Örebro. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Frida and Granberg, Josefina, 2022. Rum för kontemplation i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norlin, Lovisa, 2020. Grönt spår : ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norrgren, Anna, 2023. Komplement, ersättning eller bonus? : ett arbete om skol- och förskolegårdars samnyttjan med allmän parkmark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

O

Olofsson, Maja and Nilsson Öhrn, Yrsa, 2019. Produktiva städer : en begreppsundersökning med gestaltning i samband med Europan 15. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Kajsa, 2022. Allmän park som förskolegård? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

P

Palmquist, Beatrice, 2023. The realistic idea to be a dreamer : using utopias in landscape architecture to enable hope for a different future. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pehrsson, Johan, 2021. Planeringsstöd för kartläggning av lämpliga placeringar för blågröngrå system : metodutveckling och fallstudieapplicering av en rumslig flerkriteriebaserad beslutsanalys. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peinkofer, Baloo, 2021. Pollineringsplaner : ett nytt verktyg i kampen för biologisk mångfald?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Perander, Sonja, 2021. Healthy everyday landscapes : design studies connected to Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Amanda, 2020. Mandelblom, kattfot och blå viol i urban miljö : hur stadsängar kan bidra till stadens flora, fauna och människor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Anna, 2022. Barns deltagande i planering : vad tycker barnen, planerarna och pedagogerna om dialogmodellen?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Jacob and Toft Möllerberg, Martin, 2023. Design av hållbara parkeringar – material, växtval och ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Zara, 2022. Den läkta staden : om platsspecifik förtätning av miljonprogrammets bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Anna, 2022. Ögonblick : en observationsstudie om rytm och lek på Gustav Adolfs torg i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Agnes, 2022. Regisserade promenader i urbana skogslandskap : en undersökning av att regissera naturen med hjälp av upplevelseinriktade metoder inom film och landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Lovisa, 2021. Lyckliga gatan du finns inte mer? : en studie av hur två svenska universitetsstäder förhåller sig till identitet i stadsplaneringen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Axel, 2020. Ramnäs Nilsgård 133 : ett förslag för att bevara kulturvärden med anpassning till samtida skötselförutsättningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Simon, 2023. Det urbana mötet med vattnet : strategier för stadens kustlinje. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

R

Radeborg, Maria Sofia, 2022. Med kroppen som verktyg : en undersökning av människans förståelse av landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radinger, Sara, 2020. Ungdomsplats : ett gestaltningsförslag för fritidsgården Tegelhuset i Rosengård, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rahm, Emma, 2021. Lek i natur : ett gestaltningsförslag till en lekmiljö vid Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rangford, Elin, 2022. Turism : incitament för samhällsutveckling & ett potentiellt problem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reini, Hanna, 2020. Katalysatorer för appropriering : en fallstudie av Tempelhofer Feld och utformningens påverkan för ianspråkstagande av ett offentligt rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reinisch, Anna-Sara, 2022. The missing links in Latvia’s hiking system : a case study of the Nature Park Talsu pauguraine in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rodriguez Bristulf, Ellen, 2022. Var ska vi hänga? : en studie om tonåringar inom landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rubensson, Tove, 2023. Att känna in platsen : kroppslig närvaro, strategier och förståelse för landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ruist, Emilia, 2021. Det industrihistoriska arvet i stadsomvandlingsprocesser : exemplifierat med ett gestaltningsförslag för Göteborgs kexbageri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydiander, Erik, 2022. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydmark, Ella, 2020. Arkitekturpolicy i Markaryds kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rödholm, Alma, 2022. Filmstudier i en urban transformationsprocess : exemplet Lokstallarna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

S

Saleh, Sara, 2022. A Seamless City : female textile workers in the urban fabric of Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Oscar, 2020. Ett njutbart dopp vid Solfjäderbadet : ett gestaltningsförslag och studie om badplatsens landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schön, Anna, 2022. Produktiva grönytor i periferin : en studie i att introducera mångbruk på kommunala grönytor i stadens ytterkant. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Seligsohn, Miriam, 2023. Rum för återhämtning : en undersökning av rekreativa faktorer i naturreservaten Hammarskog och Kronparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Serin, Karin, 2020. Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöfors, Martin, 2020. En studie om hur framtida landskapsarkitektur kan påverkas av Artificiell Intelligens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöstedt, Sofie, 2022. Vegetationsbyggnad som brygga för glappet mellan gestaltning och förvaltning : gestaltningsförslag för ett ständigt föränderligt Rostskogen i Hyllievångsparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Slipac, Alma-Lena and Thornberg, Saga, 2019. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedberg, Elin, 2020. Från uppdrag till förslag : en undersökning av landskapsarkitektens gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedbro, Cecilia, 2020. Infrastrukturens framfart i rekreations- och friluftslivslandskapet : förutsättningar och potential för rekreations- och friluftslivsvärden i infrastrukturprojekt inom transportsektorn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sperr, Ellen, 2023. Tänk på döden : en undersökning av minneslunden som helande plats i möte med den multifunktionella kyrkogården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenström, Louise, 2022. Landskapsarkitektens byggmaterial och dess inverkan på urbana värmeöar : Design research som grund för att göra en parkeringsplats svalare. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stjernström Cronberg, Andrea, 2023. Mellan skyfall och höjd havsvattennivå : en gestaltning på Atlantparken i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stål, Gustav and Petersson, Matilda, 2023. En grön oas mellan stad och natur : ett växtgestaltningsförslag över Triangelplatsen i Stockholm med fokus på Nigel Dunnetts metodik för naturalistiska planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhandske, Isa, 2023. Återbruk på allmänna lekplatser : möjligheter och utmaningar hos svenska kommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundberg, Björn, 2023. Kroppslig registrering av landskapet : gestaltning av ett vindskydd på Hallandsåsen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svantesson, Carolina, 2022. Skötsel och gestaltning av den tätortsnära skogen : ett skötselförslag för Marieholmsskogen i Mariestad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svantesson, Emelie, 2021. Solbergsparken : ett gestaltningsförslag för parkområdet Solberget i Växjö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Elin and Hardorp, Tuva, 2020. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Söderling, Amanda, 2020. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

T

Tavaststjerna, Lovisa, 2020. Superblocks i svensk kontext : undersökande arbete om Barcelonas innovativa planeringsmodell. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tenje Persson, Cecilia, 2021. Att gestalta tillsammans med förebilder : i Lewerentz anda på Östra kyrkogården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thidell, Åsa, 2021. Rädda Kvillebäcken : möjligheter att rena och fördröja dagvatten. Dagvattenstrategi med syfte att skapa en renare recipient.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tigerschiöld, Fredrik, 2019. Evaluating a quality evaluation tool for use in designing healthcare gardens : a case study of a landscape analysis method applied to two stress rehabilitation gardens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Trozelli, Johanna, 2023. Att se framtiden i historien : att utforska platsers tidsjup och låta historiken motivera fortsatt utveckling och gestaltning, med fallstudie av Björnsnäs säteri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Troëng, Carl Linus, 2020. Träds rumsliga verkan på gator och torg i vintertid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

U

Ulinder, Martina, 2021. Den artrika stadsparken : ekosystembaserad gestaltning med natur- och kulturlandskapet som förebild. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

V

Valtinat, Sofie, 2020. Park för biologisk mångfald : ett förslag för utformning med fokus på pollinerande insekter och fåglar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

von Gegerfelt, Agnes and Haara Löfstedt, Katarina, 2020. Ett gestaltningsförslag av fritidsgården Tegelhusets utemiljö - och vägen dit genom lokal involvering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

W

Wahlström, Johanna, 2021. Sketching in VR for landscape architects : exploring new possibilities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Widmark, Oskar and Norström, Jacob, 2020. Ekofickan : gestaltning i det lilla med naturen som förebild. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Willeborn, Beata, 2020. Frihamnen och platsens betydelse : landskapsarkitektens och kommunens syn på en platsspecifik utveckling av Frihamnen, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wincent, Carin, 2020. Naturalistiska perennplanteringar på gröna tak med biokol i substratet : en undersökning om biokolets påverkan av potentiella växtval på gröna tak, samt hur ekologi och design kan samverka för att skapa mer hållbara planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wingård, Karolina, 2021. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Y

Yttermalm, Rebecca, 2019. Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen : att förmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. 2019: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Z

Zetterlund, Clara, 2019. Vad kommer 1 % höjning av krontäckningsgraden få för effekt för Möllevångens lokalklimat? : en analys av projektet Grönare Möllan med fokus på ekosystemtjänsten temperaturreglering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Å

Ågren, Kalle, 2022. Tree origin or traits? : what makes a tree suitable as an urban habitat for insect fauna?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ö

Ögren, Josefine, 2021. Flex square : a robust and flexible square for today’s contemporary dilemmas Stora torget, Falköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Wed Feb 21 03:49:15 2024 CET.