Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
Number of items: 125.

A

Aasen, Hanna-Louise, 2021. terupptagen persontrafik p Vsterdalsbanan : en studie av jrnvgens betydelse fr mobilitet och en fossilfri framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Agelii, Saga, 2021. Grna vrden i vrden : en uppsats om hlsofrmjande utomhusmiljer i tid och rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Airijoki, Oskar, 2020. Why it felt wrong to remove the glass investigating site and site-narratives at Regjeringskvartalet, Oslo, Norway. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Hanna, 2021. Torget som demokratisk arena : en ndvndighet eller en anakronism?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allard, Siri, 2021. Flexibla gaturum : ett gestaltningsfrslag ver en gatustrckning fr en minskad skyfallsproblematik i Erikslustomrdet, Malm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Joel, 2019. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Johanna, 2019. Motionslpning i en tt och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andn, Kajsa, 2022. Lvskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grnt strk fr rekreation i den redan gestaltade livsmiljn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Angelin, Anna, 2020. Efter solnedgng : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arai, Elin, 2020. Den frnderliga lekplatsen : barns mjligheter att pverka sin lekmilj. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Emma and Eriksson, Matilda, 2020. Urban buskmosaik : nutida perspektiv p buskars anvndning i hllbara och attraktiva utemiljer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Backlund, Amanda and Bengtsson, Evelina, 2020. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bally, Elsa, 2022. Mte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie p upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Belwin, Viktoria, 2021. Plats fr vattnet! : ett gestaltningsfrslag av en mngfunktionell dagvattendamm i Linkpings Trdgrdsfrening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Marja, 2019. Barnvnlig bostadsmilj? : barns naturkontakt i nya bostadsomrden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Sofie, 2019. Bygglekplatsens utmaningar och mjligheter : om barns behov av utmaningar och samhllets behov av skerhetskrav. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brandt, Karolina and Landstrm Petersen, Turid, 2020. Utforskandet av dynamisk vegetationsdesign : koncept och gestaltningslsningar fr lngsiktigt hllbara vegetationssystem med Kungsgatan i Malm som utgngspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brattstrm, Martin, 2022. Tredimensionella klttervxter : potentialen i att anvnda fristende klttervxter som alternativ till konventionella stadstrd fr att skapa urbana ekosystemtjnster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brinck, Rebecka, 2020. Frn gestaltning till frvaltande av grnytor : hur hnger gestaltarens visioner ihop med frvaltarens rutiner?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Burgman, Paula and Lindblad, Lisa, 2021. Hlsofrmjande gngstrk i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bystrm, Bim, 2022. Common ground : proposing a new site approach for promoting socio-spatial integration in public leisure space. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Carlstrm, Emma, 2021. Ljus i mrker : ett gestaltningsfrslag fr Sigehults begravningsplats. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Centring, Nicklas, 2019. Det hr r min plats! : ett arbete om barns platser och platsskapande i urban och suburban kontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

D

Dahlberg, Mathilda and Nyman, Linnea, 2021. Samspel mellan industri och stad : en studie av utvecklingen av ttortsnra industriers utemilj, med utgngspunkt i uppdrag fr Markaryd kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlstrm, Matilda, 2020. Att nyttja tills vidare : temporra aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dakic, Nora, 2020. Restorativa miljer i en urban kontext : en fallstudie i Malm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

E

Ebelin, Ulrika and Fnge, Elin, 2022. Integrating nature in urban areas : how natural structures and features in urban spaces contribute to human health and well-being as well as biodiversity. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Efraimsson, Rasmus, 2019. Idskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen frn landskapsanalys till id. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eknor, Helga, 2020. Kanalplan : ett gestaltningsfrslag fr urban natur ster om Munksjn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekstrm, Marcus, 2019. Omsluten av digitala fullskalemodeller : en underskning av potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ericsson, Hedda, 2021. Yngre barns deltagande i sin utemilj : en studie av metoder fr frskolebarns delaktighet p en frskolegrd i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Ylva, 2019. En plan fr naturen : natur- och kulturmiljvrdsprogrammet Frn Bjre till sterlen och dess betydelse fr fysisk planering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Espegren Lindeberg, Johanna, 2021. Revingefltet genom kamerans lins : att utforska ett landskap med fotografering som metod. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

F

Fischer, Jenny, 2020. Vlbefinnande i stadsrummet : en underskning i vilka aspekter som kan bidra till att gra stadsrummet mer socialt hllbart. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman Semb, Joel, 2020. Combining space for recreation and flood accomodation : a design proposal for Lnghem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

G

Godsk, Johannes, 2020. Att utforma utemiljer anpassade fr LSS-verksamheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Hagstam, Matilda, 2022. Kommunalt frmjande av livsmedelsproduktion ur ett norrbottniskt perspektiv : fallet Pite kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Lisa and Olsson, Jenny, 2022. Det svala torget : att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva vrmebljor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedborn, Anton, 2022. Om ett smskaligt och artrikt kulturlandskap som lroplats : en terfrening mellan mnniska och landskap med exempellandskap som brygga fr att strka bevarandet av biologisk mngfald. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellman, Matilda and Skog, Maja, 2020. Klimatanpassning av Malms framtida trdbestnd : en studie av tillmpade forskningsmetoder i syfte att utveckla klimatanpassningen av Malms urbana trdbestnd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Johan, 2020. Vattnet stiger : ett gestaltningsfrslag med fokus p att ka de biologiska vrdena vid Tullkammarkajen i Halmstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermander, Matilda, 2022. Kvaliteter fr hgstadieskolgrdar : exemplet Strandngsskolan i Bstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Herngren, Linnea and gren, Josefin, 2021. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljengagemang. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultberg, Lisa, 2020. En plats mellan frut och sedan : om tillfllig anvndning av stadens vaga platser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman, Johan, 2020. Det stora vardagsrummet : en filmstudie om trafikntets effekter p det offentliga rummet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman Skogsmyr, Millicent, 2021. I TID OCH OTID : om dynamiska processer inom landskapsarkitektur & visualisering av tid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hrnell, Hanna Vilde, 2022. Vildvuxet och ordnat : brukares upplevelser av gradienten frn vildvuxna omrden till grsmattedominerade omrden i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

J

Jansson, Hedvig, 2022. Urban natur : design fr naturupplevelser, vildhet och biologisk mngfald i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Malin, 2021. Landskapsarkitektens retoriska grepp i tvlingsvisualiseringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Rebecca, 2022. Gestaltning av skogsmiljer fr bde djur och mnniskor : utveckling av habitatprototyper utifrn livsmiljkrav hos utvalda fglar och fjrilar, med exempel p tillmpning i Hgans kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jnsson, Anna, 2020. Det som gms i sn... : ett rstidsinriktat perspektiv p tillgnglighetsarbete fr fotgngare med funktionsnedsttning, tillmpat inom Ume kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

K

Karlsson, Johanna, 2021. Att spra platsidentitet : ett gestaltingsarbete av kulturhistoriska Lokstallarna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kinch, Elsa, 2022. Naturalistisk plantering i staden : ett alternativ till klippta grsytor i en trafikerad milj?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kirkhorn, Patricia, 2022. Mitigating the Urban Heat Island Effect in a Local Context : how wind and vegetation regulate temperatures during summer, with an example from the grounds of Karlstad Central Hospital, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristensson, Klara, 2022. Vila i trd : sambandet mellan gravtrd och mnniskors miljengagemang och attityd till vxtlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kllberg, Klara, 2019. Den vrmetliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malm Stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L

Landn Helmbold, Ebba, 2020. Ttt eller brett? : en forskningsfrberedande studie i effekter av kontinuerlig ttortsutglesning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Elvira, 2020. Blgrna strukturer i urban milj : case: Delsjbcken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Leufvn, Hanna and Nilsson, Maria, 2020. Placemaking - en process som frmja social hllbarhet i stadsplanering? : en underskning i teori och exempel frn skandinavisk praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewin, Elin and Hrstedt, Hampus, 2022. Using Evidence Based Design to create Storm Water Management Solutions Supporting Human Well-being : a case study approach. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lewn, Isa and Jonsson, Elise, 2020. Plattorget och Silverparken : gestaltning av tv platser utifrn egna erfarenheter och forskning om hlsofrmjande utemiljer i Tby kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Erik, 2020. Hur grnt r ett stadstrd? : ett stadstrds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Jenny, 2021. Utevistelse p frskolan : hur barns utevistelse pverkas av platsens frutsttningar och andra faktorer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblad, Linnea and Sjberg, Anna, 2022. Strategier fr svalare stder : s skapar vi svala platser i ett framtida varmare klimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindbom, Dag and Theander, Nelly, 2019. Landscape laboratory Hurlingham-Morn : experimental landscape design for a polluted watercourse in the metropolitan area of Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Niki, 2020. Hantering av friyta vid frskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen p kvalit i frskolans utemilj. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Losman Ndele, Klara, 2021. Storsjstrket : ett gestaltningsfrslag fr mtet mellan sj och land. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Otto, 2022. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren Alm, Elin, 2020. Urbana ekosystemtjnster : social-ekologisk design i stadslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundvik, Maria, 2020. En i strmmen : gestaltning och konsekvensbeskrivning fr Strmsholmen i Norrkping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

Magnusson, Lisa, 2020. Sm urbana grnytor som mentalt vlgrande miljer : ett gestaltningsfrslag fr en liten park i en vxande stadsdel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Montelius, Therese and Rosander, Johanna, 2020. Temporr landskapsarkitektur : med tillmpning i Jrnvgsstaden, Eslv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

N

Nelly, Maria and Troell, Bim, 2021. Portrtt av svenska naturlandskap : en utforskande resa genom nationalparkernas rum frn norr till sder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Frida and Granberg, Josefina, 2022. Rum fr kontemplation i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norlin, Lovisa, 2020. Grnt spr : ett gestaltningsfrslag av Jrnvgsverkstdernas grannskapspark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

O

Olofsson, Maja and Nilsson hrn, Yrsa, 2019. Produktiva stder : en begreppsunderskning med gestaltning i samband med Europan 15. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Kajsa, 2022. Allmn park som frskolegrd? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

P

Pehrsson, Johan, 2021. Planeringsstd fr kartlggning av lmpliga placeringar fr blgrngr system : metodutveckling och fallstudieapplicering av en rumslig flerkriteriebaserad beslutsanalys. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peinkofer, Baloo, 2021. Pollineringsplaner : ett nytt verktyg i kampen fr biologisk mngfald?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Perander, Sonja, 2021. Healthy everyday landscapes : design studies connected to Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Amanda, 2020. Mandelblom, kattfot och bl viol i urban milj : hur stadsngar kan bidra till stadens flora, fauna och mnniskor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Anna, 2022. Barns deltagande i planering : vad tycker barnen, planerarna och pedagogerna om dialogmodellen?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Zara, 2022. Den lkta staden : om platsspecifik frttning av miljonprogrammets bostadsomrden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Anna, 2022. gonblick : en observationsstudie om rytm och lek p Gustav Adolfs torg i Malm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Agnes, 2022. Regisserade promenader i urbana skogslandskap : en underskning av att regissera naturen med hjlp av upplevelseinriktade metoder inom film och landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Lovisa, 2021. Lyckliga gatan du finns inte mer? : en studie av hur tv svenska universitetsstder frhller sig till identitet i stadsplaneringen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Axel, 2020. Ramns Nilsgrd 133 : ett frslag fr att bevara kulturvrden med anpassning till samtida sktselfrutsttningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

R

Radeborg, Maria Sofia, 2022. Med kroppen som verktyg : en underskning av mnniskans frstelse av landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Radinger, Sara, 2020. Ungdomsplats : ett gestaltningsfrslag fr fritidsgrden Tegelhuset i Rosengrd, Malm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rahm, Emma, 2021. Lek i natur : ett gestaltningsfrslag till en lekmilj vid Mckelsns trdgrd och kulturcentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rangford, Elin, 2022. Turism : incitament fr samhllsutveckling & ett potentiellt problem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reini, Hanna, 2020. Katalysatorer fr appropriering : en fallstudie av Tempelhofer Feld och utformningens pverkan fr iansprkstagande av ett offentligt rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reinisch, Anna-Sara, 2022. The missing links in Latvias hiking system : a case study of the Nature Park Talsu pauguraine in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ruist, Emilia, 2021. Det industrihistoriska arvet i stadsomvandlingsprocesser : exemplifierat med ett gestaltningsfrslag fr Gteborgs kexbageri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydiander, Erik, 2022. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lsningar med Ekostaden Augustenborg som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydmark, Ella, 2020. Arkitekturpolicy i Markaryds kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

S

Samuelsson, Oscar, 2020. Ett njutbart dopp vid Solfjderbadet : ett gestaltningsfrslag och studie om badplatsens landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Serin, Karin, 2020. Tgfrjeplan : ett gestaltningsfrslag fr en lekvnlig parkmilj i Nyhamnen, Malm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjfors, Martin, 2020. En studie om hur framtida landskapsarkitektur kan pverkas av Artificiell Intelligens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjstedt, Sofie, 2022. Vegetationsbyggnad som brygga fr glappet mellan gestaltning och frvaltning : gestaltningsfrslag fr ett stndigt frnderligt Rostskogen i Hyllievngsparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Slipac, Alma-Lena and Thornberg, Saga, 2019. Gestalta fr vardagsrrlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedberg, Elin, 2020. Frn uppdrag till frslag : en underskning av landskapsarkitektens gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedbro, Cecilia, 2020. Infrastrukturens framfart i rekreations- och friluftslivslandskapet : frutsttningar och potential fr rekreations- och friluftslivsvrden i infrastrukturprojekt inom transportsektorn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenstrm, Louise, 2022. Landskapsarkitektens byggmaterial och dess inverkan p urbana vrmear : Design research som grund fr att gra en parkeringsplats svalare. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svantesson, Carolina, 2022. Sktsel och gestaltning av den ttortsnra skogen : ett sktselfrslag fr Marieholmsskogen i Mariestad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svantesson, Emelie, 2021. Solbergsparken : ett gestaltningsfrslag fr parkomrdet Solberget i Vxj. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Elin and Hardorp, Tuva, 2020. Skogsbad fr fler : tillgnglighetsanpassning av naturmiljer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sderling, Amanda, 2020. Offentliga rum med utrymme fr temporra funktioner : Norrkpings kommun som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

T

Tavaststjerna, Lovisa, 2020. Superblocks i svensk kontext : underskande arbete om Barcelonas innovativa planeringsmodell. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tenje Persson, Cecilia, 2021. Att gestalta tillsammans med frebilder : i Lewerentz anda p stra kyrkogrden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thidell, sa, 2021. Rdda Kvillebcken : mjligheter att rena och frdrja dagvatten. Dagvattenstrategi med syfte att skapa en renare recipient.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tigerschild, Fredrik, 2019. Evaluating a quality evaluation tool for use in designing healthcare gardens : a case study of a landscape analysis method applied to two stress rehabilitation gardens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Trong, Carl Linus, 2020. Trds rumsliga verkan p gator och torg i vintertid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

U

Ulinder, Martina, 2021. Den artrika stadsparken : ekosystembaserad gestaltning med natur- och kulturlandskapet som frebild. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

V

Valtinat, Sofie, 2020. Park fr biologisk mngfald : ett frslag fr utformning med fokus p pollinerande insekter och fglar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

von Gegerfelt, Agnes and Haara Lfstedt, Katarina, 2020. Ett gestaltningsfrslag av fritidsgrden Tegelhusets utemilj - och vgen dit genom lokal involvering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

W

Wahlstrm, Johanna, 2021. Sketching in VR for landscape architects : exploring new possibilities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Widmark, Oskar and Norstrm, Jacob, 2020. Ekofickan : gestaltning i det lilla med naturen som frebild. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Willeborn, Beata, 2020. Frihamnen och platsens betydelse : landskapsarkitektens och kommunens syn p en platsspecifik utveckling av Frihamnen, Gteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wincent, Carin, 2020. Naturalistiska perennplanteringar p grna tak med biokol i substratet : en underskning om biokolets pverkan av potentiella vxtval p grna tak, samt hur ekologi och design kan samverka fr att skapa mer hllbara planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wingrd, Karolina, 2021. Matlandskap : om kommuners fysiska planering fr hllbara livsmedelssystem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Y

Yttermalm, Rebecca, 2019. Mer naturkontakt fr barnen i staden med lek bland de grna bladen : att frmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. 2019: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Z

Zetterlund, Clara, 2019. Vad kommer 1 % hjning av krontckningsgraden f fr effekt fr Mllevngens lokalklimat? : en analys av projektet Grnare Mllan med fokus p ekosystemtjnsten temperaturreglering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

gren, Kalle, 2022. Tree origin or traits? : what makes a tree suitable as an urban habitat for insect fauna?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

gren, Josefine, 2021. Flex square : a robust and flexible square for todays contemporary dilemmas Stora torget, Falkping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Tue Dec 6 01:08:09 2022 CET.