Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 134.

Abrahamsson, Petra and Bendelin, Charlotte, 2013. Samband mellan negativa skrdeavvikelser och nederbrd : underlag fr utformning av en ny grdafrskring mot nederbrd?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ahlsten, Hanna, 2013. CCM majs och majsensilage i praktiken : produktion, kvalitet och utfodring. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ahlsn, Andreas and Furuhammar, Joacim, 2015. Konventionella ggproducenters instllning till ekologisk ggproduktion : varfr stller de inte om till ekologisk ggproduktion?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ahtonen, Emma, 2014. De svenska djurskyddsbestmmelsernas inverkan fr djurvlfrden : en studie med fokus p djurskyddsbestmmelsernas inverkan p klvhlsan i svenska mjlkkobesttningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Carl-Axel, 2016. Varfr tar unga ver lantbruksfretag?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Daniel and Bjuremark, Pontus, 2015. Konsumenternas prioriteringar vid kp av ntfrs : valbaserad conjoint analys. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Filip and Larsson, Robert, 2014. C & N upptag i nya mellangrdor. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Joakim, 2015. Etablering av jordbruk i Uruguay : investeringsmjligheter i Uruguays jordbruk. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Johan and Hgglund, Annika, 2014. Automatisk klvsprayning med hypoklorsyra : ett alternativ fr att frbttra klvhlsan hos mjlkkor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Josefin and Larsson, Markus, 2013. Etablering av oljerttika och mtning av markmotstnd vid djupluckring alternativt pljning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Karl-Oskar and Carlsson, Bo, 2015. Ekonomin i att erstta den fossila energin med frnybar energi hos en smgrisproducent : en studie om sol, flis och biogas. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Marie, 2014. Fasta krspr till framtiden : markstruktureffekter i CTF-odlingssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Marie, 2012. Sknska konsumenters kpargument fr importerat ntktt : en kvalitativ underskning i sdra Skne. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Oskar and Hemmesker, Sebastian, 2014. Klumprotsjuka : varfr drabbas vissa lantbrukare hrdare n andra?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Oskar and Hemmesker, Sebastian, 2015. Solenergi : r det ekonomiskt lnsamt fr det enskilda lantbruksfretaget att investera i solenergi?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Arnesson, Adam, 2013. Grdsslakteriers lnsamhet vid smskalig lammslakt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Asperns, Pernilla, 2013. Jordgarens vg till sjlvintrde : vid oenighet mellan parter. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Berntsson, Olivia and Hermansson, Jenny, 2022. Motsvarar Lantmstarutbildningen arbetsgivarnas frvntningar vid anstllandet av en ledare? : en intervjustudie om vilka kompetenser som efterfrgas vid rekrytering av en person i ledande befattning i lantbruksfretag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Birgersson, Hanna, 2018. Olika faktorer som pverkar tillvxten p mjlkraskalvar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bjrkman, Kristoffer, 2015. Medlemmarna i Sknes Potatisodlarfrening tycker till : ett beslutsunderlag till styrelsen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bjrkman, Martin, 2017. Planering av planlager och torkningssystem fr spannml och potatis till grden Vrbacka. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Brahme, Gunnar, 2014. Att anvnda hst i arbetet med boskap. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Brahme, Gunnar and Erlandsson, Per, 2015. Frst emotionella svrigheter i lantbrukens generationsskiften : skiljer sig de emotionella prioriteringarna?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bramstorp, Johan, 2013. Svensk utsdeproduktion : en kvalitativ intervjustudie om beredning av vete och korn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bckman, Carl and Linusson, Fredrik, 2013. Strsystem inom mjlkproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Campbell, Andreas and Campbell, Sissela, 2017. Vxtnringseffekter av vintermellangrdor i no-tillsystem. First cycle, G1E. EX0619: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Carlson, Emil and Eriksson, Emil, 2014. Nyckeltal i lnsam grisproduktion : vilka produktionsnyckeltal har strst relevans fr en lnsam och konkurrenskraftig grisproduktion samt vilka anser expertisen ha strst betydelse vid kreditbedmning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Carlsson, Erik, 2012. Rrflen som alternativt strukturfoder och strmedel : r rrflen ett ekonomiskt alternativ som strukturfoder och strmedel?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Carpenter, Amy and Karlsson, Sara, 2019. Genom genus : ett underskande om genus som fenomen i planeringssammanhang. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Claesson, Malin and Ekberg, Joel, 2015. Rutiner fr kastrering av kttrastjurar p ngra sydsvenska grdar. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dahlin, Martin and Ringdahl, Gabriel, 2013. Fallstudie i Vrmland om nystartande av vilthgn : underskning om mjligheter med vilthgn och mobilslakteri. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Danielsson, Carl-ke and Gillheimer, Martin, 2013. Optimerad kvvegdsling i strkelsepotatis : analys av riktvrden vid mtning av nitrathalt i bladskaft. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Douhan Sundahl, Anna, 2015. Pollinatrer i klver : vilka pollinatrer finns det och hur kan vi ka pollineringen?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

El Hamoul, Samira, 2017. Gradering av planttthet av hstvete : fotografering av grdan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ericson, Johan and Tornrhjelm, Jonas, 2016. Kunskapsverfring : med fokus p lantbruksfretag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Eriksson, Emil and Johansson, Albin, 2015. Svenskt ntktt i restauranger : en fallstudie av leverantrskedjan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eriksson, Emma, 2012. Finns det lnsamhet i att fda upp grdens egna mjlkrastjurar?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Finnfors, Daniel, 2019. Etableringsmetodens pverkan p hstvetets skrd. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Fors-Jadin, Sara, 2012. Inkalvningslder : dess pverkan p utslagslder och utslagsorsak. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Fors-Jadin, Sara and Wnnman Kvanten, Frida, 2017. Lsdrift till hst : en underskning om hstgares kunskap och instllning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gillheimer, Martin and Lago, Oskar, 2014. Fasta krspr i potatisodling : en frstudie fr svenska frhllanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gottfridsson, David and Jnsson, Marcus, 2014. Ny teknik fr kombinerad radrensning och bandsprutning : ett nytt steg i integrerad ogrsbekmpning i sockerbetor. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Granefelt, Jenny and Wancke, Simon, 2015. Den offentliga upphandlingens betydelse fr enskilda ntkttsproducenter. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gullberg, Linn, 2021. TopCow, ett nytt IT- system fr lantbrukare : en utvrdering och analys av ett likriktat IT- system. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafson, Oskar, 2012. Utvrdering av skrdekartering under flera r p samma flt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Gustafsson, Andreas and Hallstrm, Tobias, 2013. Vallskrdens maskinkedjor : sammansttning, kapacitet och effektivitet. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafsson, John, 2014. Relationer mellan producenter och terfrsljare i potatisbranschen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gustafsson, Karl and Jansson, Fredrik, 2018. Jmfrande av lnsamhet mellan ekologisk och konventionell vxtodling i Skne. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafsson, Linnea, 2013. Utvrdering av samband mellan skrdekartering och markkartering i flt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafsson, Petter, 2017. Till- och bortfrsel av fosfor i vallodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustavsson, Lisa, 2012. Att upprtta en mjlkordningslista : samt att frebygga de vanligaste mastiterna. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Hallstrm, Tobias, 2015. RME som drivmedel i lantbruket : ett aktuellt alternativ?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hammarhag, Linda and Hermansson, Linn, 2014. Grnt medarbetarskap : en kvalitativ studie om medarbetarskap som organisationsfilosofi inom jordbrukssektorn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hansson, Peter, 2012. Gsproduktion : uppfdning av gsslingar fram till slakt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Hedn, Stina, 2012. Ekologiska foderstater berknade med NorFor : exempel frn mjlkgrdar med hg sjlvfrsrjningsgrad. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Helin, Rasmus and Negendanck, Henrik, 2012. Fallstudie fr utveckling av tv grdar. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Hermansson, Linn and Olsson, Karin, 2013. Ger drank i slaktgrisproduktion positiva effekter p produktionsegenskaper och hlsa?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmgren, Martina and Johansson, Michael, 2017. tgrder fr att ka mngfalden och gynna den biologiska bekmpningen i jordbrukslandskapet. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmqvist, Johan, 2019. Tjuruppfdning med lndska frhllanden : en lnsamhetsberkning fr uppfdning av mjlkraskalvar p land. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holstensson, Karin, 2016. Individuell variation avseende levandevikt hos lngsamvxande slaktkycklingar : pverkan p klassificeringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hkansson, Hkan and Rungegrd, Niklas, 2012. Tidsstudie av svensk ntkttsproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Insulander, Ted and Tobiasson, Johan, 2015. Vattenbruk inomhus : ett alternativ till lantbrukares tomma ekonomibyggnader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Isoz, Nils-Petter, 2014. Frst den svenska bonden : tillfredsstllelse, frvntningar och nger under ren som gare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jakobsson, Emil, 2014. Best management practices hos ntkttsproducenter p Gotland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jakobsson, Emil, 2013. Utedriftproduktion med dikor : en fallstudie om en omlggning till utedrift av dikor r ekonomiskt och praktiskt mjligt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jidesthl Stenstrm, Erik and Wilsson, Jonatan, 2014. Intrdesbarrirer till lantbruksbranschen : en studie av upplevda hinder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Johansson, Albin and Hansson, Henrik, 2014. Stenstrnglggning i strkelsepotatis : ekonomisk kalkylering. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Magnus, 2012. Hinder fr investering i automatisk mjlkningskarusell. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Johansson, Sofie, 2016. Skert Bondfrnuft ur ett handledarperspektiv : erfarenheter och risker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jonsson, Jonas, 2015. Kontroll av rtogrs i spannml och praktisk testning av Dupont herbicid RXR 49. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jutell, Carolina and Malmberg, Malin, 2015. Vga satsa, vga misslyckas : en underskning av hur lantbrukare pverkas av ett misslyckande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jrlester, Erika, 2013. Frtroende och beltenhet i leverantrskedjan fr ntktt : kvalitativa intervjuer med irlndska ntkttsaktrer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jrlester, Erika and Olsson, Pernilla, 2012. Knskada p smgris : kan tejpning av smgrisars framkn minska sr och skador p smgrisar?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Jnsson, Jannike, 2012. Sintidens pverkan p immunglobulinhalten i rmjlk : r Ig-halten hgre om sinperioden r lngre?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Jnsson, Jannike and Sverkersdotter, Viola, 2014. Antal liggbs per mjlkningsrobot i olika system fr kotrafik : vilket r det mest gynnsamma antalet liggbs och kor per robot?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jnsson, Max, 2015. Exterirbedmning av mjlkkor med anvndning av bedmningar och mtningar frn fotografier. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Karlsson, Ida and Sderman, Malin, 2016. Varfr exporterar inte svenska lantbrukare mer? : barrirer fre och efter exportbeslutet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Karlsson, Johan and Reijmar, Henrik, 2016. Brandskerhet i lantbruksbyggnader : tankar och reflektioner hos drabbade lantbrukare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Karlsson, Johan and Wolf, Johan, 2015. r det mjligt att fda upp ungtjurar i ett stall byggt fr mjlkkor? : ekonomiskt, tekniskt och legalt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kolm, Marie, 2016. Rekrytering inom lantbruk : att hitta rtt person till rtt plats. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kornbeck, Albin, 2012. Kan plansilon byggas billigare? : en ekonomisk jmfrelse av tv konstruktionstyper. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Kristoffersson, Karin, 2016. Flug- och insektsbekmpning inom animalieproduktion : en marknadsunderskning om tillvgagngsstt och behov i dagslget. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kllner, Filip, 2012. Vindkraftverk p grdsniv. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Larsson, Frida, 2016. Kvigkalvsuppfdning fr att n en framgngsrik mjlkproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Larsson, Gustaf, 2012. Riskhantering med spannml : terminshandel som instrument. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Leo, Caroline and Nilsson, Hampus, 2014. Knssorterad sperma fr kad lnsamhet i mjlkproduktion : r knssorterad sperma ett alternativ?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindahl, Carl and Olsson, Emma, 2012. Ekologisk slaktkyckling : frn stallbygge till frsljning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Lindekrantz, Freddie and Rappe, Fabian, 2016. Vad fr man gra? : en studie om hur lantbrukares mjligheter att diversifiera begrnsas av sociala och kulturella faktorer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lindlf, Gustav and Sderlund, Erik, 2019. Generationsskifte : tv fallstudier som exempel p hur generationsskifte kan genomfras. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindqvist, Emma, 2015. Effect of soil tillage system and straw retention on soil aggregation and water capacity. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindqvist, Emma and Schack, Annie, 2014. Bttre tillvxt fr de minsta grisarna? : ett frsk med utfodringsautomater till tillvxtgrisar. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ljungberg, Fredrik and Svensson, Johan, 2014. Kulturtckning med fibervv och dess inverkan p temperatur och luftfuktighet. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundbck, Victor and Rosenqvist, Henrik, 2014. Vallfodrets rprotein till mjlkkor : hur rproteinet anvnds bst. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lndin, Helena, 2013. Ergonomi i svensk mjlkproduktion : tekniska lsningar och rekommendationer som kan minska fysisk belastning vid mjlkning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lfgren, Stefan, 2012. Tillvxtreglering av cerealier : tilltet men inte accepterat av svensk kvarnindustri. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Malmberg, Malin, 2014. Foderjst som profylax mot spdgrisdiarr : fr minskad antibiotikaanvndning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Mattias, Riberth, 2013. Lnsamhetsfaktorer i brittisk ntproduktion : en inblick i McDonald's leverantrskedja. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Melander, Mikaela, 2012. Effektiv djurfrsrjning : vilka strategier och hur stor insikt har mjlkproducenter i sin djurfrsrjning?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Mrtensson, Viktor, 2015. Lastmaskiners brnslefrbrukning : en studie av foderhantering med fem Volvo L50A samt en Volvo 4200B. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Anna and Larsson, Lina, 2013. Frsk med amsuggor i svenska besttningar : ett mindre fltfrsk. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Fredrik, 2012. Jmfrelse av bltutfodringsanlggningar fr grisar : intervju med bltutfodringsanvndare och sljare. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Nilsson, Hanna, 2016. En sammanstllning av olika rutiner som ger smgrisar en god start och uppvxt under diperioden : en litteraturstudie fr grisintresserade. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Henrik and Jnsson, Olof, 2014. Strategier vid optionshandel med vete : ett finansiellt instrument fr att hantera rvarurisk. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Jacob and Rosn, Niklas, 2012. Lnsamhet i ett framtida samarbete : en fallstudie p tv vxtodlingsgrdar. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Nilsson, Karl, 2012. Kalkonproduktion i frstall : synergieffekter. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Nilsson, Marcus and Nilsson, Henrik, 2019. Produktionsmodeller fr nt : hur uppfdningstiden pverkar energibehovet. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ohlson, Sven, 2013. Ursprungsmrkning av slaktkyckling : en tillgng eller belastning fr uppfdare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Olsson, Marina, 2014. Cikoria, svartkmpar, kummin och pimpernell : ska rterna ha en plats i den svenska vallen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, Pernilla, 2013. Motivation i smfretag : en studie om smfretagares ledarskap och motivationsarbete mot de anstllda. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Persson, Emil and Hansson, Jenny, 2016. Utveckling av mjlkgrd : karusell eller robot?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Persson, Johan, 2016. Ekonomiska frutsttningar i ett framtida maskinsamarbete : en fallstudie av tv grdar i sydvstra Skne. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Persson, Tobias, 2012. Frutsttningar fr mikrobryggerier i Sverige : hur ser marknaden fr mikrobryggerier ut i Sverige idag och i framtiden?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Petersson, Henrik, 2012. Lnsamhet i mindre slakteri : fallstudie p Wiktor Olssons slakteri. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Petersson, Stefan, 2012. Hur pverkar kvigors utfodring kttets marmorering?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Pettersson, Erik, 2012. Lantbruksjournalisters kunskap och instllning till GMO : en kvantitativ underskning av journalister som skriver om den grna nringen. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Rivander, Henrik, 2017. Mjldagg : mjldaggsbekmpning i strsd och behov av en ny aktiv substans p den svenska marknaden. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Samuelson, Gustav, 2012. Varmluftstorktekniker och -funktioner inom lantbruket. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Schneider, Lisa and Van Der Hert, Angelica, 2015. Dansk rdgivningsmall testad p svenska ekologiska vrphnsgrdar. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjgren, Linnea, 2015. Att vlja lantbruksinriktning p gymnasiet : en kvalitativ studie om ungdomars attityd, normer och upplevd kontroll kring lantbruksutbildning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sjstrm, Jonathan, 2014. Gulrost i vete i Sverige : strategier, sikter och kommentarer frn berrda fretag och myndigheter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjstrm, Jonathan, 2013. Vtmarken i odlingslandskapet : en attitydunderskning bland jordbrukare i Segens avrinningsomrde. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjstrm, Patrik, 2012. Grdsplanering : inom mjlkproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Skyggeson, Fredrik, 2015. Skrd av rdklverfr : hur mycket fr spills vid trskningen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Skyggeson, Johan, 2016. Ytfuktens inverkan p sockerbetans lagringsduglighet vid minusgrader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Stjrnerud, Jenny, 2016. Teffgrs som grovfoder till hst. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sundbck, Jim, 2014. Varumrkesupplevelse : hur upplevs Vderstad-Verken AB av kunden. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Svrdeborg, Magda, 2014. Stora leverflundran hos fr : en enktunderskning om frekomst, problem samt tgrder mot parasiten i Hallands ln. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Thuresson, Josefin, 2013. Kommuners mjlighet att stlla krav p kvalit vid offentlig upphandling av ktt : en intervju av kommuner samt litteraturstudie i mnet. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tljemark, Martin and Wallin, Fredrik, 2013. Fyrhjulsstyrda lastmaskiner : hur ser kunderna p detta styrsystem?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Weber, Josefine, 2013. Maktfrhllandet mellan aktrerna i den sterrikiska ntkttsleverantrskedjan : kvalitativa intervjuer med aktrer i leverantrskedjan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Westman, Henrik, 2012. Utvrdering av silotorkar efter skrden 2011. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Widin, Ida and Svensson, Erica, 2015. ET - fr ett snabbare avelsframsteg i din besttning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wiringe, David, 2012. Uppfdning av kaniner fr slakt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

rde, Arvid, 2015. Vrmning av rensluften p en skrdetrska. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

This list was generated on Tue Dec 6 01:14:14 2022 CET.