Home About Browse Search
Svenska


Dahlin, Martin and Ringdahl, Gabriel, 2013. Fallstudie i Värmland om nystartande av vilthägn : undersökning om möjligheter med vilthägn och mobilslakteri. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
773kB

Abstract

Syftet med detta arbete är att hitta en alternativ produktionsgren till ägaren för det utvalda fallföretaget efter gårdens förutsättningar och göra relevanta kalkyler så att ägaren får ett tillräckligt bra underlag att fatta ett beslut på för de närmsta åren.

Den aktuella gården ligger i Värmland belägen på Värmlandsnäs. Idag bedrivs det spannmål- och grisproduktion, men efter många års rationalisering på gården börjar det finnas arbetsutrymme för en alternativ produktion som ett extra ben att stå på.

Förutsättningarna på gården är mycket goda med bra anpassad miljö för kronvilt och befintliga maskiner och mark för egen-producerat foder. Marknaden i Sverige för närodlat svenskt kött har på senare tid ökat. Men det är
fortfarande så att den traditionella hjortköttproduktionen är svår att få lönsamhet på och man måste på något vis förädla sin vara. Valet föll på att titta närmare på
mobilslakthantering och jämföra det med traditionell uppfödning där man skjuter djuren i en hage och sedan skickar till ett slakteri. Resultaten visade att mobilslakthanteringen har lönsamhet jämfört med traditionell uppfödning.

Med intervjuer, litteraturundersökningar och gårdsanpassade kalkyler som grund framgår det att förutsättningarna är bra för att starta ett hjorthägn på fallföretaget.

,

The aim of this project is to find an alternative branch of production for the owner of the selected case company due to farm conditions and make relevant calculations to give the owner a good enough basis to make a decision in the next few years, regarding the alternative branch of production.

The current farm is located in Värmland in western Sweden. Present production on the farm includes grain and pig production, but after many years of rationalization enough
work space has been given for starting an alternative branch of production. Now that more time and work space is available, the owner of the farm and we are interested in
looking at the possibility of establishing a deer-enclosure. The condition of the farm is very good with good setting for red deer production and existing machinery and land for production is available.

The market in Sweden for Swedish locally produced meat has recently increased. Though the case is still that the traditional production of venison is difficult to make a
profit and the product needs to be refined somehow.

In this study, we investigated deer farming mobile slaughter and compared it with traditional shooting of animals in the enclosure and processing at a slaughterhouse. The two slaughtering methods were compared economic contribution margin calculations which showed that mobile slaughter was the most profitable. In the results, we combined the calculations with interviews of people working with deer farming and mobile slaughter, to investigate the pros and cons and what opportunities there are in the production. Based on interviews, literature surveys and calculations, it is clear that the
prospects are good for starting a deer-enclosure in the current situation.

Main title:Fallstudie i Värmland om nystartande av vilthägn
Subtitle:undersökning om möjligheter med vilthägn och mobilslakteri
Authors:Dahlin, Martin and Ringdahl, Gabriel
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Herlin, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:viltkött, nyproduktion, mobilslakt, alternativ verksamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2808
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2808
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Technology
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2013 14:45
Metadata Last Modified:07 Oct 2013 14:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics