Home About Browse Search
Svenska


Schneider, Lisa and Van Der Hert, Angelica, 2015. Dansk rådgivningsmall testad på svenska ekologiska värphönsgårdar. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Danmarks jordbrugsforskning, Økologisk Landsforening och Dansk landbrugsrådgivning har i samarbete utformat en rådgivningsverktyget som fungerar som ett verktyg till att göra en nulägesanalys över produktionen. Verktyget riktar sig specifikt till ekologisk äggproduktion med anpassning till de senaste regelverk som råder. Mallen är enkel och lätt att hantera och ger producenten möjlighet att sätta in
insatser där man kan finna områden för förbättring. Syftet med verktyget är att kunna effektivisera produktionen men även att kunna se kort- och långsiktigt hur det går för
produktionen.
Syftet med studien var att göra en analys över hur verktyget fungerar och om det är ett verktyg som skulle kunna vara användbart i Sverige. Studien krävde ett besök i
Danmark där vi besökte en nybyggd anläggning för ekologisk äggproduktion, där man tagit hänsyn till alla de krav som ställs i rådgivningsverktyget. I vår studie har vi testat
detta rådgivningsverktyg hos 5 ekologiska äggproducenter.
Verktyget används i ett vanligt Excelprogram och består av en serie frågor under huvudområdena stallmiljö, utevistelse, hönsens trivsel, drift och foder. Resultatet kan man sedan avläsa i grafisk form, dels för varje huvudområde och dels som en sammanställning för stallet. (Exempel på resultat från en av testgårdarna kan ses i bilaga 2, där man kan se på vilka områden man brister eller måste förbättra respektive håller en hög nivå.)
I Sverige skulle verktyget kunna användas av rådgivare eller av producenten själv. En utbredd användning av mallen skulle även kunna ge upphov till en mängd statistiska
uppgifter vilket skulle kunna bidra till den samlade och gemensamma kunskapen.

,

Denmark Agricuture research, Økologisk National Association and the Danish Agricultural Advisory Service, in collaboration designed a counseling template that
serves as a tool to do a situation analysis of the production. The template is addressed specifically to organic egg production adapted to the latest rules that prevail. The model is simple and easy to handle and allows the producer to put in effort where one can find
areas for improvement. The purpose of the template is to be able to streamline their production but also to see the short and long term how it goes for production.
In our study, we have tested this advisement tool on 5 organic egg producers. The aim was to make an analysis of how the model works and if it is a tool that could be useful in Sweden. The study also necessitated a visit to Denmark, where we visited a newly built facility for organic egg production, which took into account all the requirements in the counseling tool.
The tool is used in a Microsoft excel program and consists of a series of operational matters, welfare, feed, stable environment and more. The result can then be read in
graphical form. An example of results from a test on one farm can be seen in Annex 2, where one can see in which areas they need to improve or are maintaining a high level.
The tool could be used by advisers or by the producer himself. Widespread use of the template could also give rise to a variety of statistical data which could contribute to the collective and common knowledge.

Main title:Dansk rådgivningsmall testad på svenska ekologiska värphönsgårdar
Authors:Schneider, Lisa and Van Der Hert, Angelica
Supervisor:von Wachenfelt, Eva and Odelros, Åsa
Examiner:Ascárd, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:ekologiska, värphöns, dansk, rådgivning, äggproduktion, höns
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4252
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4252
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Apr 2015 12:44
Metadata Last Modified:02 Apr 2015 12:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics